Studijos - Karjera

Skelbiamas Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkursas

Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkursą. Konkurse gali dalyvauti paralimpiniams regos, klausos, judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos ir sporto šakų federacijos. Konkurso laimėtojai gaus finansavimą iš dalies 2020 m. Lietuvoje organizuojamoms ar jau įvykusioms tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms.  

Varžybos turi atitikti nustatytas sąlygas: būti įtrauktos į atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos oficialų sporto varžybų kalendorių, turi būti tokios sporto šakos ar sporto šakos disciplinos, kurios tarptautinė sporto šakos federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą. Taip pat varžybose turi dalyvauti ne mažiau kaip 6 šalių rinktinės komandinėse ir žaidimų sporto šakose, o individualiose, dvikovinėse sporto šakose – ne mažiau kaip 12 šalių atstovai, varžybos turi vykti Lietuvoje ir kt.

Paraiškos ir kiti dokumentai priimami nuo birželio 2 d. iki birželio 30 d. Paraiškas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai galima teikti elektroniniu paštu smmin@sm.lt, pasirašius elektroniniu parašu, arba naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių paslaugomis. Kitais būdais pristatytos arba atėjusios pavėluotai paraiškos nebus svarstomos. Viena organizacija konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Kartu su paraiška pateikiami dokumentai, kurie nurodyti Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso aprašo pirmame priede, pvz., Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtinimas, kad pareiškėjas yra sumokėjęs mokesčius, deklaracija, kurioje patvirtinama, kad paraišką teikianti organizacija nėra sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos, nėra pradėtas bankrotas, pertvarkymas ar pan. Dalies dokumentų, pvz., organizacijos dalininkų, narių sąrašo, steigimo kopijos, patvirtinimo, kad organizacija priklauso tarptautinės sporto šakos federacijai, ir kt., jeigu jie buvo pateikti ministerijai per paskutinius ketverius metus, iš naujo šiam konkursui teikti nebereikia.

Tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms surengti Lietuvoje šiemet skirta 250 tūkst. eurų, maksimali vieno projekto finansavimo suma – 25 tūkst. eurų.

Paraiškų vertinimo kriterijai nustatyti švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos apraše.

Paraiškas vertins švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta komisija. Vertinant bus atsižvelgiama į tai, ar tai strateginė sporto šaka (bet paraiškas gali teikti ir ne strateginių sporto šakų atstovai), kokių laimėjimų yra pasiekę sportininkai tarptautinėse varžybose Europoje ir pasaulyje, kiek sportininkų ketina dalyvauti rengiamose tarptautinėse varžybose Lietuvoje, ar prašomos išlaidos yra pagrįstos finansiškai, ir kt.

Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso aprašas, priedai ir dokumentų formos.  

Kontaktai pasiteirauti: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupė, Inga Daukantienė, tel. (8 5) 219 1115, el. p. inga.daukantiene@smm.lt, Vidas Stankevičius, tel. (8 5) 219 1114, el. p. vidas.stankevicius@smm.lt.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt

Pranešimą paskelbė: Alma Vijeikytė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą