Laisvalaikis

Pradedamas įgyvendinti projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“

Europos Sąjungos skaitmeninėje darbotvarkėje teigiama, kad iki 2020 m. gerokai padaugės naujų darbo vietų, kuriose reikės informacinių ir ryšių technologijų įgūdžių. Šia darbotvarke siekiama ne tik to, kad visi gyventojai naudotųsi internetu, bet ir kad orientuotųsi skaitmeniniame pasaulyje. Lietuvos Respublikos skaitmeninėje darbotvarkėje numatyta ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose.

Siekiant šių tikslų, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradeda įgyvendinti Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Suburta projekto įgyvendinimo komanda. Projektas tęsis iki 2021 m. Projekto vertė – 10,7 mln. eurų.

Projekto tikslas – inovatyvios bibliotekos ir išmanūs vartotojai

Projektu siekiama plėtoti ir atnaujinti viešos prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

„Visų šių paslaugų tikslas – įgalinti e. transformaciją, t. y. skatinti naujų produktų ir paslaugų atsiradimą įvairiose vietovėse, nepriklausomai nuo esamos infrastruktūros ar ekonomikos lygio“, – sako Nacionalinės bibliotekos vadovas prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Įgyvendinant projektą ketinama atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą daugiau nei 1200 viešos interneto prieigos taškų viešosiose bibliotekose. Be to, planuojama, kad regionų centruose esančios bibliotekos turės galimybę pasiūlyti tokias technologijas, kurių gyventojai ar namų ūkiai dar neturi: bus sukurtos naujos darbo vietos darbui su vaizdo ir garso ir (ar) grafine medžiaga, asmenų inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais, taip pat darbui su virtualiosios realybės ir kt. įrenginiais. Taip pat numatoma apmokyti naudotis įranga apie 3 tūkst. viešųjų bibliotekų darbuotojų, modernizuoti lankytojų, kurie naudojasi įrengtomis viešomis darbo vietomis bibliotekose, registravimo ir statistikos sistemą. Šiuo projektu planuojama prisidėti prie skaitmeninės atskirties problemos sprendimo. Viešosiose bibliotekose gyventojams bus suteiktos galimybės naudotis spartesniu negu 30 Mb/s interneto ryšiu.

„Mūsų įdirbis sėkmingai įgyvendintuose projektuose „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“ leido pasiekti, kad šalies bibliotekos jau ir šiuo metu aktyviai prisideda prie esminių strateginių Lietuvos ir ES tikslų: mokymosi visą gyvenimą skatinimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo. Europos skaitmeninė darbotvarkė suteikė naujų impulsų ir galimybių, o pasiekti rezultatai įrodė, kad išmanioji biblioteka tolygu išmaniajam miestui. Einant toliau: sumanusis miestas – sumani valstybė – perspektyvi visuomenė. Esu tikras, kad projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ toliau ties praskintą kelią išmanios visuomenės link“, – teigia generalinis direktorius prof. dr. R. Gudauskas.

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Projektas tęsis iki 2021 m.

Įrašą iš projekto pradžios susitikimo galite peržiūrėti čia.

Pranešimą paskelbė : Renata Surovec, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą