Studijos - Karjera

Vilniaus universiteto Verslo mokykla tapo vienintelio Lietuvos gamybos klasterio nare

Vilniaus universiteto (VU) Verslo mokykla nuosekliai kuria ir stiprina ryšius su įvairiomis šalies ir tarptautinėmis verslo ir ugdymo organizacijomis. Nuo šiol VU Verslo mokykla – ir vienintelio Lietuvoje Inovatyvios gamybos klasterio narė.

VU Verslo mokyklos ir kitų klasterio narių partnerių bendradarbiavimo rezultatas – ne tik kuriamas ir puoselėjamas glaudesnis ugdymo įstaigų ryšys su gamybos įmonėmis, bet ir skatinama tarpdisciplininė mokslo ir inovacijų plėtros veikla. Moksleiviams, studentams ir tobulėti, žinias gilinti norintiems verslo šakos atstovams siūlomos naujos mokymosi visą gyvenimą galimybės, visi su klasteriu susiję organizacijų atstovai keičiasi naudingomis žiniomis ir dalijasi teigiamomis praktikomis.

„Vilniaus universitetas sėkmingai įgyvendina deklaruotą siekį – stiprinti abipusiškai naudingus ryšius su verslu. Taip prisidedama ir prie aukštojo mokslo, ir prie verslo, ir prie visos valstybės ateities gairių brėžimo. Galime pasidžiaugti unikalia patirtimi, kad pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos šakos (biotechnologijos, lazeriai, finansų technologijos) nemaža dalimi kilo būtent iš mokslininkų grupių ir efektyvios mokslo ir verslo sinergijos“, – teigia VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.

VU Verslo mokykla aktyviai puoselėja akademinės VU bendruomenės ir verslo organizacijų ryšius, inicijuoja ir prisideda prie bendrų – vietinių ir tarptautinių – mokslo ir verslo projektų kūrimo. „Tapimas inovatyvios gamybos klasterio – vienintelio gamybinio mokslo ir verslo organizacijų klasterio Lietuvoje – nare yra reikšmingas pasiekimas VU Verslo mokyklai, kuri skiria ypatingą dėmesį verslo ir mokslo aljansui“, – tvirtina VU Verslo mokyklos vadovė dr. Birutė Miškinienė.

„Nauji įgūdžių ir užimtumo poreikiai, mokymo modeliai – kryptis, kurios nuosekliai siekiame Lietuvoje. Todėl labai vertiname VU Verslo mokyklos įsitraukimą į Inovatyvios gamybos klasterį“, – sako klasterį koordinuojančio Gamybos inovacijų slėnio SIC vadovas Gintaras Vilda.

G. Vildos teigimu, gamyba jau seniai peržengė gamyklų ribas ir yra susijusi su tinklo ir dinaminės vertės kūrimo sistemomis, kurios gali būti organizuojamos daugialypiais būdais. Pasak jo, įvairių vertės kūrimo sistemų sutapdinimas ir pritaikymas konkretiems poreikiams ir pagrindinėms sąlygoms prisideda prie tvarios ir atsparios Europos gamybos ekosistemos kūrimo dinamiškai besikeičiančiame ir neapibrėžtame pasaulyje.

„Esame įsitikinę, kad VU Verslo mokyklai įsiliejus į klasterį taps lengviau kurti ir plėtoti nuolatinį ryšį su technologijų gamintojais ir jų atstovybėmis, siekiant kuo labiau padidinti studijų programų, mokymo turinio ir lektorių žinių apyvartumą, pirminę studijų turinio informaciją gauti tiesiogiai iš technologijų kūrėjų“, – sako SIC vadovas.

Klasteriai – verslo įmonių ir (arba) mokslinių institucijų bei kitų subjektų laisvanoriška santalka, funkcionuojanti partnerystės principu. Klasterių nariai, veikdami kartu, siekia padidinti savo organizacijų sukuriamą pridėtinę vertę. Klasteriai turi geresnes sąlygas inovacijų plėtrai, jie pasižymi didesnėmis galimybėmis bendradarbiauti su kitų šalių mokslo ir verslo atstovais, taip pat lengviau konkuruoti vidaus ir tarptautinėje rinkose.

VU Verslo mokykla, kaip nauja Inovatyvios gamybos klasterio narė, prisidės prie įvairių klasterio įmonių produktų pridėtinės vertės kūrimo ir inovatyvių sprendimų priėmimo procesų, bendro klasterio narių konkurencingumo augimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimo, perspektyvių talentų paieškos ir pritraukimo.

Prie VU Verslo mokyklos atstovaujamo Inovatyvios gamybos klasterio jau yra prisijungusios daugybė įmonių ir organizacijų, skatinančių tarptautinį bendradarbiavimą ir inovatyvaus verslo plėtrą Lietuvoje. Tarp plačiau žinomų klasterio narių – įvairios verslo ir mokslo šakų atstovės: Lietuvos pramonininkų konfederacija, „Profarma“, „Saulės grąža“, Marijampolės LEZ, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras ir t. t.

VU Verslo mokykla siūlo rinktis verslo, finansų, rinkodaros ir vadybos sričių bakalauro, magistrantūros ir MBA studijų programas bei mokymosi visą gyvenimą galimybes. Joje dirba tarptautinė dėstytojų ir ekspertų komanda, mokosi beveik 1000 studentų ir vadovų. VU Verslo mokykla integruoja mokslinių tyrimų rezultatus ir kuriamus inovacijų sprendimus į antreprenerystės ekosistemą, skatina šeimos verslo tradicijų plėtrą Lietuvoje, puoselėja žinių perdavimą EdTech Hackathon’o ir startuolių akceleravimo programose.

Pranešimą paskelbė: Julija Šakytė-Sarapė, Vilniaus universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą