Studijos - Karjera

Seimas svarstys siūlymą leisti premijuoti mokinius ir mokytojus valstybės biudžeto lėšomis

Seimas svarstys Švietimo įstatymo papildymą (projektas Nr. XIIIP-4458), kuriuo siūloma sudaryti teisines prielaidas premijuoti mokinius ir mokytojus.

Teikiamu projektu numatoma, kad savivaldybių bendrojo ugdymo mokykloms, skirtoms šalies (regiono) mokiniams, atitinkančioms Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nustatytą paskirtį ir kriterijus, skiriamos iš atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką ir iš savivaldybių biudžetų asignavimų būtų skiriamos ūkio lėšos.

„Dabartinėje situacijoje, savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, kurios yra skirtos šalies arba regiono mokiniams, pavyzdžiui, Kauno generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, turi užtikrinti mokinių, iš kitų savivaldybių apgyvendinimą bendrabučiuose, o bendrabučių išlaikymo kaštai turi būti dengiami priimančios savivaldybės lėšomis. Dėl šios priežasties tokios mokyklos neretai vengia priimti mokinius iš kitų savivaldybių“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Įstatyme taip pat siūloma įtvirtinti, kad mokiniams – jų ugdymosi pasiekimams skatinti, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims – jų veiklai skatinti iš valstybės biudžeto gali būti skiriamos premijos ar taikomos kitos skatinimo priemonės švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, iš savivaldybės biudžeto – savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

„Nėra teisinio reglamentavimo, pagal kurį būtų galima finansinėmis priemonėmis, taip, kaip yra visose Baltijos šalyse (Lietuva išskirtinai neturi tokio teisinio reguliavimo), skatinti mokinius, pasiekusius išskirtinai aukštų mokymosi rezultatų, pavyzdžiui, tarptautinių olimpiadų, aukščiausio lygio konkurso nugalėtojus. Priemones mokiniams skatinti gali numatyti savivaldybės arba švietimo įstaigos savo dokumentuose, tačiau išskirtinius mokymosi rezultatus pasiekę mokiniai turėtų būti skatinami ir valstybės mastu“, – sakė ministras.

Numatoma, kad šios nuostatos įsigaliotų rugsėjo 1 d.

Projektui po pateikimo pritarė 68, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė du Seimo nariai. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti birželio 4 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą