Gamta ir gyvūnai

R. Paksas. Švari Baltija – mūsų visų rūpestis

„Mes turime vienintelę Baltijos jūrą ir privalome padaryti viską, kad ji bei aplinkinės jūros ir vandenynai būtų kuo švaresni”, – po susitikimo su Prancūzijos uostų federacijos atstovu D. Wolffu sakė Europos Parlamento narys, frakcijos „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa” vicepirmininkas, Prezidentas Rolandas Paksas.

Susitikimas įvyko Prancūzijos uostų federacijos iniciatyva. Europos Parlamente bus persvarstoma direktyva dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos.

Beveik 17 metų veikusioje direktyvoje numatoma nemažai pakeitimų, kurie griežčiau reglamentuos laivuose susidarančių teršalų tvarkymą ir ribos jų išmetimą į jūras bei vandenynus.

„Naftingų atliekų išmetimo poveikis jūriniams organizmams ir jų buveinėms yra seniai įrodytas. Didelių keleivinių ir krovininių laivų išleidžiamos nuotekos tam tikruose jūrų rajonuose, pavyzdžiui, Baltijos jūroje, sukelia ekosistemos pakitimus. Kai mes sakome, kad Baltijos jūroje „žydi” vanduo, tai yra būtent į jūrą išmetamų teršalų pasekmė”, – kalbėjo R. Paksas.

Jo vertinimu, neteisėto atliekų išmetimo į jūrą priežastys yra susijusios ir su pačiais laivais, visų pirma, prastu atliekų tvarkymu laive, ir su krante taikoma praktika, t. y., atliekas galinčių priimti tinkamų įrenginių uostuose stygiumi bei netinkamo finansavimo.

„Būtent apie šias problemas ir kalbėjome su Prancūzijos uostų federacijos atstovais. Aptarėme siūlomus direktyvos pakeitimus. Manome, kad atsižvelgiant į ypač neigiamą plastiko ir kitų rūšių atliekų, kurios išmetamos iš laivų, poveikį jūros aplinkai, reikalinga kuo didesnė finansinė paskata, kad atliekos būtų pristatomos į kiekvieną uostą, į kurį laivas įplaukia, o nebūtų išmetamos į jūrą”, – sakė Europos Parlamento narys R. Paksas.

Jis įsitikinęs, kad, turi būti gerokai sumažinta administracinė našta ir palengvintos sąlygos laivams naudotis įrenginiais. Be to, labai svarbu ir tinkamas uostų pasirengimas, naujų technologijų juose diegimas.

„Šios direktyvos įgyvendinimui naujame biudžete turi būti numatytas atitinkamas finansavimas, antraip uostai nebus pajėgūs įgyvendinti naujų sąlygų bei įdiegti inovatyvių įrenginių”, – sakė R. Paksas.

Pranešimą paskelbė: Aldona Jankauskienė, UAB „ALMORO”

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą