• Gamta ir gyvūnai

  Šiaulių regiono savivaldybių vadovų rezoliucija dėl privataus MBA operatoriaus šantažo ir atliekų priėmimo į MBA įrenginius sustabdymo

  Šiandien vyko ŠRATC dalininkų ir Šiaulių regiono savivaldybių merų bendras pasitarimas, kurio metu buvo sprendžiama, kaip reaguoti į privataus operatoriaus UAB „NEG Recycling“ šantažą ir informaciją, jog nuo rytojaus į MBA įrenginius nebebus priimamos atliekos. Dalininkai, kuriuos atstovauja Šiaulių regiono administracijos direktoriai, kartu su regiono savivaldybių merais vieningai nutarė paraginti  UAB „NEG Recycling“ vykdyti atliekų priėmimą ir netrikdyti būtinos viešos paslaugos, o jei tai vis tiek būtų piktybiškai padaryta, nukreipti atliekas į sąvartyną, nes viešas interesas surinkti atliekas šiomis aplinkybėmis yra svarbiausias. Pridedame rezoliuciją. Pagarbiai ŠRATC direktorius Žilvinas Šilgalis Pranešimą paskelbė: Sandra Bubienė, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

 • Gamta ir gyvūnai

  Neformalioje Aplinkos taryboje – diskusijos apie palmių aliejų

  Ketvirtadienį ir penktadienį Amjene, Prancūzijoje vyksta neformalus Aplinkos ir Energetikos ministrų tarybos posėdis, kuriame dalyvauja aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė, skirtas aptarti aktualiausius šių sričių klausimus ir pasikeisti nuomonėmis. Aptariami klimato kaitos tikslų ir socialinio poveikio klausimai, biokuras ir jo tvarumo svarba energetikoje, poreikis skatinti aplinkai mažiau žalingų pesticidų ir cheminių medžiagų naudojimą. Taip pat aptartas kovos su pasaulio miškų naikinimu ir nykimu reglamento projektas, kuriuo siekiama apriboti  prekybą  labiausiai prisidedančiais prie miškų naikinimo gaminiais. Lietuva kaip vieną iš prioritetų pasiūlė reglamentą papildyti palmių aliejaus subproduktu, naudojamu gaminti biodegalams. Palmių aliejus ir jo šalutiniai produktai plačiai naudojami gaminant biodegalus. Palmių aliejaus gavyba yra viena iš pagrindinių atogrąžų miškų naikinimo priežasčių, nes…

 • Gamta ir gyvūnai

  Aplinkos ministerija teikia dešimtmetį lauktą projektą – žemės valdymas perduodamas savivaldai

  Prasideda vienas svarbiausių šiemet laukiamų pokyčių, po kurio savivaldybės patikėjimo teise valdytų visą joms perduotą valstybinę žemę savivaldybės teritorijoje. Pagal parengtus ir derinti pateiktus pasiūlymus, siūloma suteikti vietos savivaldai galimybę efektyviai planuoti ir naudoti savo teritoriją. Kartu būtų užtikrinta, kad savivaldybės žemėtvarkos srityje netaikytų skirtingų standartų ir visoje šalyje veiktų vieningai.  Pasak aplinkos ministro Simono Gentvilo, prasideda reforma, kurios poreikis išsakomas kiekvienoje metinėje savivaldybių konferencijoje ar kiekviename politinių partijų manifeste. „Savivaldybių teisė valdyti žemę yra Vakarų Europos standartas, kurio, panaikinus apskričių administracijas, laukiama jau dešimtmetį. Šiuo žingsniu sustiprinsime savivaldybes, paspartinsime žemėtvarką ir įvesime daugiau skaidrumo tarp žemės valdymo ir jos kontrolės“, – sako Simonas Gentvilas. Įgyvendinus reformą, Aplinkos ministerija, perėmusi…

 • Gamta ir gyvūnai

  Naujiems miškams veisti – 1,3 mln. eurų

  Šiais metais Lietuvos žalieji plaučiai išsiplės mažiausiai 732 ha, tiek planuojama įveisti naujų miškų vien valstybinėje žemėje. Iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tam skirta 899 tūkst. eurų, dar 400 tūkst. eurų numatyta įsigyti žemei jiems sodinti. „Kiekvienas naujo miško hektaras svarbus visiems Lietuvos žmonėms – plečiasi mūsų gamtinis kraštovaizdis, gausėja bioįvairovė, būsime dar geriau apsaugoti nuo klimato kaitos, turėsime daugiau aplinkai draugiškų medienos gaminių, galiausiai – kiekvienas kvėpuosime grynesniu miško išvalytu oru“, – sako Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis. Miškasodis apims visą Lietuvą. Daugiausiai, net 95 ha miško bus įveista Valstybinės miškų urėdijos (VMU) Raseinių regioniniame padalinyje, 76,6 ha – Rokiškio, 69,5 ha – Druskininkų,…

 • Gamta ir gyvūnai

  Rytoj sustos komunalinių atliekų priėmimas MBA įrenginiuose visame Šiaulių regione

  Politiko Žilvino Šilgalio vadovaujamam Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui (ŠRTAC) neapmokant pusę milijono eurų siekiančių skolų, mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius prižiūrinti įmonė „NEG Recycling“ stabdo komunalinių atliekų priėmimą. Bendrovė kasdien rūšiuoja ir apdoroja maždaug 200 t komunalinių atliekų suvežamų iš 260 tūkst. gyventojų turinčių Šiaulių regiono savivaldybių. „NEG Recycling“ teigimu, atliekos bus priimamos iki šeštadienio 7 valandos ryto, o tolesnei veiklai jai beveik neliko finansinių galimybių, mat ŠRATC skola pasiekė beveik pusę metinės įmonės apyvartos, o uždelsti išsiskolinimai – net trečdalį. Negaudama pakankamai lėšų už paslaugas, ji nebegali laiku atsiskaityti su tiekėjais, kaupiasi delspinigiai. „Suprantame, kad ši situacija neigiamai paveiks tiek mokesčius už atliekų tvarkymą mokančių regiono gyventojų interesus,…

 • Gamta ir gyvūnai

  Dekarbonizacijos darbo grupės susitikime – dėmesys šiltnamio efektą sukeliančių dujų žemės ūkyje apskaitai

  Jau kitąmet Lietuva Europos Komisijai turės pristatyti atnaujintą Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Jame turės būti ir žemės ūkiui geriausiai tinkantis priemonių rinkinys klimato kaitos iššūkiams įveikti. Tuo rūpinasi neseniai savo veiklą pradėjusi Žemės ūkio ir miškininkystės dekarbonizacijos darbo grupė, į kurios veiklą yra įsitraukę beveik 60 organizacijų ir suinteresuotų asmenų. Antrajame šios darbo grupės susitikime pristatyta nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaita žemės ūkyje ir miškininkystėje bei aptartas ateities instrumentas – ŠESD apskaita ūkiuose.  Siūlė tobulinti apskaitos metodiką Nacionalinė ŠESD apskaita apima visus šalies ekonomikos sektorius – energetikos, transporto, pramonės, žemės ūkio, atliekų, taip pat ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės. Pagrindinis jos tikslas…

 • Gamta ir gyvūnai

  Praėjusieji metai baigėsi pasiekus 27,5 proc. žaliųjų pirkimų lygį

  Žaliųjų pirkimų apimtys per praėjusius metus išaugo tris kartus. Ketvirtąjį ketvirtį žaliųjų pirkimų rodiklis pasiekė 27,5 proc., daugiau nei dvigubai viršydamas Vyriausybės iškeltą 10 proc. metinį tikslą. 2022 m. ambicijos dar didesnės – ne mažiau kaip 50 proc. pirkimų, skaičiuojant pagal vertę, turi tapti žaliaisiais. Ministerijų žaliųjų pirkimų lyderių trejetuke pirmavo Aplinkos ministerija, per metus žaliai pirkusi 76,6 proc., o ketvirtame ketvirtyje pasiekusi 100 proc. žaliųjų pirkimų. Tarp kitų ketvirtą ketvirtį daugiausiai žaliųjų pirkimų vykdžiusių ministerijų patenka Švietimo, mokslo ir sporto bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, pasiekusios 55,1 proc. ir 24,7 proc. Neatsilieka ir Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos. Preliminariais duomenimis, 2021 m. V. Into akmenų muziejus pirko vien tik žaliai,…

 • Gamta ir gyvūnai

  Saulės elektrinių nebereikės numatyti teritorijų planavimo dokumentuose

  Ketvirtadienį Seimui pritarus Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimui, saulės energetiką plėtojančiam verslui mažėja administracinė našta. Nuo šiol įmonėms, planuojančioms statyti didesnes nei 500 kW galios saulės elektrines, nebereikės laikytis perteklinio reikalavimo šiuos konkrečius objektus numatyti teritorijų planavimo dokumentuose. Įrenginius, kaip ir kitus statinius, bus galima statyti pagal savivaldybių bendruosius planus ar kitus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus suformuotuose žemės sklypuose, kurių naudojimo būdas (pvz., pramonės ir sandėliavimo teritorijos) suteikia teisę statyti energetikos objektus. Minėtąją įstatymo pataisą pateikė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai Justinas Urbanavičius ir Romualdas Vaitkus, Aplinkos ministerija iniciatyvai pritarė. „Praėjusią savaitę mums paskelbus kvietimą gyventojams gauti subsidijas už saulės elektrines, 3 tūkst. paraiškų suplaukė greičiau nei per dieną – tai…

 • Gamta ir gyvūnai

  Prasideda pirmieji susitarimų grupių, kurios tarsis dėl miškų ateities, susitikimai

  Trečiadienį Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) sektorinių grupių deleguoti atstovai atvyko į pirmuosius susitarimų grupių susitikimus ieškoti susitarimų konkrečiomis temomis. Iš viso susitikimuose sausį ir vasarį dalyvaus apie 175 asmenų. Aplinkos ministerijos NMS Techninė grupė kartu su susitarimų grupių moderatoriais–mediatoriais parengė susitarimų grupių susitikimų kalendorių. Nuo sausio 19 d. iki vasario 15 d. planuojama suorganizuoti apie 35 susitikimus, po 3-4 kiekvienai susitarimų grupei. Juose kiekviena susitarimų grupė atliks užduotis, padėsiančias surasti susitarimus, ir pildys darbo knygą. Užpildyta darbo knyga turės būti pateikta iki vasario 15 d. Susitarus dėl konkrečių temų, bus suformuluotas susitarimus apibendrinantis NMS dokumentas. Šis NMS etapas ypatingai svarbus, tad tinkamiausias gyvų susitikimų formatas, tačiau, atsižvelgiant į esamą Covid-19…

 • Gamta ir gyvūnai

  Plastiko ir metalo surinkimas taromatuose triumfuoja, bet stiklo surenka mažiau

  Lietuvoje beveik 6 metus veikianti gėrimų pakuočių užstato sistema pasaulyje pristatoma kaip viena didžiausių sėkmės istorijų – skaičiuojama, kad į taromatus grįžta apie 90 proc. pakuočių. Tiesa, nors plastiko ir skardinių išrūšiavimo rodikliai labai geri, stiklinių butelių į taromatus sugrįžta mažiau, o jų surinkimo tikslai nėra pasiekiami. Užstato sistema Lietuvai padėjo reikšmingai padidinti surenkamų plastikinių ir metalinių gėrimų pakuočių apimtis – jos išaugo iki 92 procentų. Tai – vieni iš geriausių rodiklių Europoje. Tiesa, stiklinių pakuočių atžvilgiu užstato sistema yra mažiau efektyvi – norėto 88 proc. rodiklio per 6 metus pasiekti nepavyko – atgal sugrįžta tik 85 procentai sistemoje dalyvaujančių stiklinių butelių. Ekspertai įsitikinę, kad mažesnį nei siekiama surinkimą lemia…