Studijos - Karjera

Kuriama Mykolo Romerio universiteto progimnazija – bus sukurta 600 vietų moksleiviams Vilniuje

Vilniaus miesto savivaldybė ir Mykolo Romerio universitetas ketina suvienyti savo patirtį, žinias ir išteklius – steigs Mykolo Romerio universiteto progimnaziją sostinėje. Sprendimui šiandien pritarė miesto tarybos nariai. Naują mokslo įstaigą, kurią lygiomis teisėmis valdytų ir savivaldybė, ir MRU, ketinama įkurti Vilniuje, Antakalnyje, Valakupių g. 5. 2022 metais į 1-8 klases ateitų apie 600 progimnazistų, kartu planuojama įkurti ir daugiau nei 100 vietų darželį.

„Siekiame, kad kiekvienas vaikas Vilniuje galėtų lankyti mokyklą prie pat savo namų, o šioje Antakalnio vietoje matome didelį poreikį progimnazijai – šalia būsimosios mokyklos jau dabar yra įsikūrę daug jaunų šeimų su mažais vaikais. Džiaugiuosi ir savivaldybės bendradarbiavimu su MRU, nes būtent universiteto įsitraukimo dėka ir jų suteiktomis patalpomis sukursime modernią ir aukščiausius švietimo standartus atitinkančią mokyklą. Verta paminėti ir tai, kad pritaikyti vaikams jau esančius pastatus yra daugiau nei dvigubai pigiau nei statyti naują mokyklą, tad šios progimnazijos įkūrimas yra tikras laimėjimas visiems vilniečiams,“– sako Administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Steigiamos naujos mokyklos pagrindinės vertybės – tvarumas, sveika gyvensena, saugi aplinka ir emociškai stabilios holistinės asmenybės ugdymas. Planuojama, kad progimnazijoje veiks Edukacinių inovacijų centras, kuriame bus kaupiama šiuolaikinio ugdymo naujovių, eksperimentavimo, ugdymo modeliavimo ir didaktinių technologijų bandymo bei taikymo bazė tiek Universiteto, tiek kitiems švietimo ekspertams ir praktikams, bus teikiamos karjeros projektavimo paslaugos, atitinkančios esminius profesinio įveiklinimo bei ugdymo karjerai principus.

„Naujoji progimnazija išsiskirs mokslo ir praktikos derinimu grįstu ugdymu realizuojant visos dienos mokyklos integruotąjį modelį, paremtą formaliojo ir neformaliojo ugdymo ir ugdymosi integravimu, taikant STEAM metodiką. Mokiniai šioje progimnazijoje ugdysis ir pagal autorinius MRU akademinių ekspertų parengtus neformaliojo ugdymo užsiėmimus teisės, vadybos, visuomenės saugumo, kriminalistikos, psichologijos, pilietinio ugdymo srityse,“ – teigia MRU vicerektorius Saulius Spurga.

Planuojamas ir gausus užsienio kalbų pasirinkimas – greta privalomosios užsienio kalbos bus galima rinktis korėjiečių, japonų kalbų mokymąsi. Įstaiga kreips daug dėmesio mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir skatins jų dalyvavimą vaiko ugdymo procese, bus taikomi ir pasaulinėje praktikoje pripažinimo sulaukusių produktyvaus bei giluminio mokymosi modeliai.

Pastatų rekonstrukcijos planai – pagal moderniausias tendencijas

Steigiant mokyklą, bus renovuojamas ir pertvarkomas statinių kompleksas Valakupių g. 5. Bus formuojamos individualaus ir grupinio mokymosi, laisvalaikio bei kūrybos erdvės, skatinančios burtis mokyklos bendruomenę, kūrybinių kompetencijų ugdymą bei fizinės ištvermės stiprinimą, kuriose sudarytos sąlygos pailsėti po pamokų bei pasiruošti būsimiems užsiėmimams. Mokykla sieks būti ekologiška: renovuojant ir pritaikant statinius ugdymo veiklai didelis dėmesys bus skiriamas energijos išteklių naudojimo racionalizavimui. Planuojama investicijų į naujosios progimnazijos infrastruktūrą ir aplinką suma – 7 mln. eurų.

Rekonstrukcijos metu bus įrengtos modernios klasės, laboratorija, valgykla, taip pat pertvarkyta pastato išorė – atlikta patalpų apdaila, įrengtos naujos pertvaros, pakeisti inžineriniai tinklai bei įranga, atliktas silpnų srovių sistemų remontas, pastatas bus apšiltintas. Mokyklos bendruomenė bus aprūpinta moderniausiomis IT priemonėmis bei baldais. Progimnazijoje taip pat bus įrengta alternatyvios, ekologiškos energijos gamybos įranga, išplėstas stadionas, žaidimo, poilsio aikštelės. Bus sutvarkyta ir aplinka šalia progimnazijos – įrengtos ne tik stovėjimo vietos, aptverta teritorija, bet ir atnaujinti šaligatviai, pandusai, lauko laiptai, apželdinta teritorija.

Mokiniai į progimnaziją bus priimami centralizuotai per savivaldybės sistemą – priėmimas į mokyklą vyks Savivaldybės nustatyta tvarka pagal mokyklai nustatytą aptarnavimo teritoriją vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Pranešimą paskelbė: Dovilė Ibianskaitė, Vilniaus miesto savivaldybė

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą