Gamta ir gyvūnai

K. Navickas: Europa ir toliau vieningai kovoja su automobilių tarša

Šiandien aplinkos ministras Kęstutis Navickas dalyvauja Liuksemburge vykstančiame ES Aplinkos tarybos posėdyje. Jame diskutuojama tokiomis Europai ir Lietuvai aktualiomis temomis kaip CO2 išmetimo tikslai naujiems automobiliams, prievolė įrengti viešus geriamojo vandens punktus ir kitomis. 

Vienas svarbiausių posėdžio klausimų – mažesnių anglies dvideginio (CO2) išmetimo normų naujiems lengviesiems automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms nustatymas. Siūloma, kad nuo 2020 m. registruotų transporto priemonių parko vidutinis išmetamas CO2 kiekis neviršytų 95 g CO2 / km naujiems lengviesiems automobiliams ir 147 g CO2 / km naujoms komercinės paskirties transporto priemonėms per kalendorinius metus.

„Aukštesni aplinkosauginiai reikalavimai naujiems automobiliams svarbūs tuo, kad gamintojai galės pasiekti CO2 išmetimo standartus tik didindami hibridinių ir elektromobilių gamybą, – sako aplinkos ministras K. Navickas. – Tai nereiškia, kad ateityje nebus gaminami galingi ir taršūs automobiliai, tačiau kaip kompensacija į rinką turės būti tiekiama vis daugiau netaršių transporto priemonių tam, kad bendras CO2 vidurkis neviršytų 95 g/km. Lietuvai – tai svarbi žinia. Kuo anksčiau ir daugiau atsiras netaršių automobilių rinkoje, tuo jie taps labiau įperkami.“

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas transporto sektoriuje – vienas iš sudėtingiausių uždavinių. Pasak aplinkos ministro K. Navicko, be ES lygiu patvirtintos politikos ir priemonių, susijusių su kelių transporto technologiniu atnaujinimu, būtų sudėtinga vykdyti Lietuvai nustatytus tikslus. Todėl ir toliau būtina mažinti transporto CO2 išmetimą, taip pat nulinių ir mažų emisijų transporto priemonių savikainą, plėsti alternatyvių degalų infrastruktūrą, kurti mokestines ir kitas paskatas vartotojams juos įsigyti.

Po 2025 m. naujų lengvųjų automobilių ir komercinių transporto priemonių vidutinis išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 15 proc., o nuo 2030 m. – 30 proc. mažesnis, palyginti su anksčiau nustatytais 2021 m. tikslais. Nuo 2025 m. taip pat siūloma įtvirtinti mechanizmą, skirtą skatinti gamintojus teikti rinkai nulinių ir mažų emisijų transporto priemones.

Aplinkos taryboje ministrai aptars ir pasiūlymą peržiūrėti Geriamojo vandens direktyvą. Lietuva sieks, kad ES lygiu būtų harmonizuoti techniniai reikalavimai visiems vandens tiekimo grandinėje naudojamiems produktams, tokiu būdu užtikrinant geriamojo vandens kokybę ir vartotojų saugumą.

Direktyvoje galėtų būti nustatomos pareigos valstybėms narėms gerinti prieigą prie geriamojo vandens, skatinti jį vartoti ir imtis priemonių, kad geriamasis vanduo būtų prieinamas socialiai pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Tačiau, Lietuvos nuomone, valstybės narės turėtų pačios pasirinkti tinkamiausias šių nuostatų įgyvendinimo priemones, atsižvelgus į vietos sąlygas, klimato ir kultūrinius ypatumus.

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Bajarūnas, LR Aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą