Studijos - Karjera

D. Nausėdienė: turime auginti patriotus, pajėgius ne tik kurti, bet ir apginti Tėvynę

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė penktadienį dalyvavo naujų mokslo metų pradžios šventėje Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje Kaune.

Pirmoji ponia pasveikino licėjaus bendruomenę Mokslo ir žinių dienos proga, susitiko su ukrainiečių kadetais ir jų šeimų nariais, taip pat bendravo su įstaigos vadovais, mokytojais bei instruktoriais.

„Jūsų licėjaus pašaukimas – auginti ypatingus valstybės kūrėjus, pajėgius ne tik taikiai dirbti Tėvynės, savo protėvių žemės, labui, bet ir gebėti ją ginti. Tai pašaukimas auginti tikrus patriotus. Džiugu sveikinti bendruomenę, kurioje ugdomi idealai, puoselėjamas įvairiapusis išsilavinimas ir garbingos didvyriško žmogaus savybės: kovotojo ištvermingumas ir narsa, asmenybės stiprybė ir jėga“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia akcentavo, kad geriausias kadeto ginklas yra tikras draugas šalia, gera ir patikima komanda, žinios ir puikus išsilavinimas. Taip pat – vidinė inteligencija, kurią siekia puoselėti licėjus.

„Jūsų įstaigos bendradarbiavimas su Ukrainos Lvivo kadetų licėjaus bendruomene reprezentuoja mūsų šalį. Parama Ukrainai, jos žmonėms, konkretūs darbai, palaikant Ukrainos laisvės siekį, ir mūsų vienybė yra geriausias atsakas į bet kokią agresiją. Pagarba visiems, kovojantiems už laisvę ir teisingumą“, – kalbėjo pirmoji ponia.

D. Nausėdienė padėkojo licėjaus pedagogams, ugdantiems Lietuvai atsakingus jaunus žmones. Pasak D. Nausėdienės, ugdymas, grįstas pagarba kitų šalių suverenitetui, bendražmogiškomis vertybėmis, patriotiškumu ir meile savo Tėvynei, kartu su svariu žinių bagažu ir pedagogų išminties lobynu yra labai svarbi valstybės gynybos dalis.

Kadetams pirmoji ponia palinkėjo ugdyti gyvenimui svarbius įgūdžius – atsakomybę, drąsą, kritinį mąstymą, neprarasti pagarbos tėvams ir pedagogams, atjautos ir savanoriškos pagalbos artimui, pareigos šeimai ir bendruomenei.

Po naujų mokslo metų pradžios šventinės ceremonijos pirmoji ponia susitiko su licėjuje besimokančiais ukrainiečiais bei jų šeimų nariais. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Lvivo „Kruty didvyrių“ vardo sukarintu licėjumi. Šiuo metu Kaune, 5–9 klasėse, mokosi 11 kadetų iš Ukrainos.

„Karas sustabdo normalų gyvenimo ritmą, tačiau ukrainiečių tauta rodo stiprybę, nesustoja ir nepasiduoda. Jūs pasiaukojamai ginate savo žemę, valstybę ir žmones. Aš tikiu, jog ukrainiečių vaikų – taip pat ir Lietuvoje besimokančių kadetų – laukia šviesi ateitis agresorių įveikusioje laisvoje Ukrainoje“, – teigė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia paragino ukrainiečius išlikti stiprius, visada būti nepalaužiamos valios ir siekti mokslo žinių bei patirties. D. Nausėdienė užtikrino, jog Lietuva rems ir palaikys Ukrainą bei jos žmones tiek, kiek reikės, – iki galutinės pergalės.

Pokalbyje su licėjaus mokytojais ir instruktoriais pirmoji ponia pabrėžė, jog mūsų šaliai labai reikalingi pilietiškai ir patriotiškai nusiteikę žmonės, kurie gali ją kurti ir prireikus ginti, kurie yra įgiję reikiamų įgūdžių ir kompetencijų.

Pranešimą paskelbė: Ridas Jasiulionis, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą