Studijos - Karjera

Didžiausiame universitetų reitinge „U-Multirank“ – ženkli VDU pažanga

Didžiausiame tarptautiniame universitetų reitinge „U-Multirank“ Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) surinko aukščiausius įvertinimus („gerai“ ir „labai gerai“) net 16 kategorijų – taip ženkliai pagerindamas praėjusių metų rezultatus. Geriausiai įvertinti VDU pasiekimai moksliškumo, absolventų steigiamų įmonių, studentų mobilumo ir kitose kategorijose.

„U-Multirank“ reitingas vertino pasaulio universitetų studijas, mokslą, žinių perdavimą, tarptautiškumą ir regioniškumą iš viso 48 kategorijose. Geriausius balus (A, arba „labai gerai“) VDU gavo už rodiklius, kuriais buvo vertinamas investavimas į skaitmeninį švietimą, dėstytojų pedagoginiai įgūdžiai, absolventų įsteigtos įmonės, meninė produkcija, tarpdisciplininės publikacijos, atviros prieigos publikacijos, lyčių pusiausvyra, moterų proporcija tarp mokslinės produkcijos autorių, studentų mobilumas ir užsienio kilmės akademinių darbuotojų dalis.

Vertinimas „gerai“ (B) universitetui buvo skirtas už profesines publikacijas, bakalauro ir magistrantūros studijų programas užsienio kalba, bendras regionines publikacijas bei numatytu laiku bakalauro ir magistrantūros studijas baigusių studentų procentą.

Pasak VDU mokslo prorektorės prof. dr. Julijos Kiršienės, naujausias „U-Multirank“ įvertinimas, atspindintis universiteto pasiekimus mokslo, tarptautiškumo ir kitose srityse, yra dėsningas.

„Universitetas pastaruosius kelerius metus ypatingą dėmesį skiria ne tik tarptautiškumui, ką rodo patekimas į prestižinį „Transform4Europe“ Europos universitetų aljansą, kuriamą Europos Komisijos iniciatyva, bet ir partnerysčių su verslu ir viešuoju sektoriumi stiprinimui, o taip pat visų pakopų studentų įtraukimui į mokslinę veiklą. Taigi, logiška, kad daugėja ir absolventų kuriamų atžalinių įmonių. Be to, Covid-19 bei Rusijos pradėto karo Ukrainoje krizių akivaizdoje, universiteto mokslininkai itin dažnai dalijasi ekspertinėmis įžvalgomis visuomenės informavimo priemonėse bei socialiniuose tinkluose“, – pažymi prof. dr. J. Kiršienė.

Siekiant užtikrinti lygių galimybių, laisvo pasirinkimo ir nediskriminavimo principus, 2021 metais VDU sustiprino į bendruomenės gerovę orientuotų strateginių tikslų įgyvendinimą dviem svarbiais dokumentais: VDU Negalios politikai skirtu „Įtraukių galimybių universitetu“ ir Lyčių lygybės planu. VDU komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė pabrėžia, jog šie dokumentai buvo parengti vadovaujantis tarptautinėmis patirtimis, plačiai išdiskutuoti bendruomenės susitikimuose, jų įgyvendinimą lydi reguliarūs šviečiamieji seminarai ir mokymai, o procesus sėkmingai organizuoja už juos atsakingos koordinatorės.

„Globalios krizės, tokios kaip pandemija ir karas, kelia didžiulius iššūkius tarptautiškumo plėtojimui. Visgi, tvari vidinio ir išorinio tarptautiškumo plėtojimo sistema – didelė studijų programų ir studijų dalykų užsienio kalbomis pasiūla, lankstus ir gausus visos bendruomenės kalbinių kompetencijų plėtojimas, reguliari komunikacija su partneriais, įsitraukimas į jau minėtą Europos universitetų aljansą bei intensyvus mobilumo galimybių viešinimas studentams leidžia pasiekti gerų tarptautiškumo rezultatų“, – teigia doc. dr. V. Bijeikienė.

Priešingai nei kiti reitingai, „U-Multirank“ nerikiuoja universitetų į bendrą eilę, o vertina juos pagal atskirus kriterijus. Tai yra didžiausias pasaulyje, daugiamatis, į vartotojus orientuotas reitingas, kuriame, remiantis patiems vartotojams aktualiausiomis kategorijomis, lyginami viso pasaulio universitetai. Iš viso šiemet reitinge įvertinti net 2202 universitetai iš 96 pasaulio šalių.

Dėl savo daugiamatiškumo, „U-Multirank“ reitingas yra pirmasis pasaulyje, galintis pasiūlyti išsamų universiteto pasiekimų atvaizdą, suteikdamas vartotojui daugiau duomenų, nei tik tyrimus. Palyginimus taip pat galima daryti atskirų studijų dalykų kategorijose.

Pranešimą paskelbė: Martynas Gedvila, Vytauto Didžiojo universitetas

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą