Gamta ir gyvūnai

Vilniečiams nerimą keliančius kaminus patikrino užsienio ekspertai

Įprasta, kad miestuose besitęsiant šildymo sezonui ir vyraujant sausiems orams kietųjų dalelių koncentracija išauga. Nors pramoniniai kaminai dar vis stereotipiškai siejami su didžiule tarša, tačiau moksliniai tyrimai rodo, kad privatūs namai išmeta net šimtus kartų didesnę kietųjų dalelių koncentraciją negu pramoniniai automatizuoti aukšto efektyvumo katilai. AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – VŠT) skaičiuoja, kad bendrovės valdomi trys kaminai kietosiomis dalelėmis teršia 80 kartų mažiau negu visi Vilniaus miesto kietuoju kuru kūrenami individualūs namai. Nepriklausomi užsienio ekspertai patvirtino, kad bendrovės automatinės taršos stebėjimo sistemos atitinka aukščiausius aplinkosaugos standartus, o VŠT ir toliau nuosekliai modernizuoja gamybos įrenginius tam, kad teikiamos paslaugos būtų tvarios ir efektyvios. 

Užsienio ekspertai tikrino kaminus

Šiuolaikinės technologijos leidžia stebėti emisijas ir operatyviai reaguoti, jeigu jos neatitinka griežtų reikalavimų. Tokios sistemos įrengtos ir ant VŠT valdomų kaminų Vilniaus mieste. Iš viso jų yra keturi: vienas Baltupiuose esančioje rezervinėje katilinėje (Ateities g.) ir trys Vilniaus termofikacinėje elektrinėje (Elektrinės g.). Juose įrengtos modernios automatinio monitoringo sistemos, matuojančios per kaminą išmetamų emisijų koncentracijas (anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, kietųjų dalelių), fiksuojančios jų reikšmes ir lyginančios, ar nėra ribinių emisijų reikšmių viršijimų.

Kiekvienais metais nepriklausomi užsienio ekspertai audituoja, ar automatinio monitoringo sistemos veikia tinkamai ir tiksliai. Prieš keletą mėnesių tokį patikrinimą atliko Slovakijos akredituota laboratorija „Eko-Term“. Jos specialistai visą savaitę lipo į kaminus, ten praleisdami po 4-6 val., o bendrovės specialistai katilus kūreno įvairiais režimais. Atlikę matavimus ekspertai bendrovei išdavė sertifikatus, patvirtinančius minėtų sistemų patikimumą ir tikslų veikimą. 

„Kaminai yra vienas geriausiai matomų objektų mieste. Suprantame, kad šios pramoninės zonos gyventojams nerimą kelia iš kaminų virstantys bekvapiai balti dūmai. Galime patikinti, kad jų bijoti nevertėtų. Užsienio ekspertų atlikti tyrimai rodo, kad mūsų taršos stebėjimo sistemos veikia stabiliai ir yra parengtos operatyviai reaguoti į dūmų emisijų pokyčius. Bendrovė atsakingai vykdo savo aplinkosauginius įsipareigojimus, nes veikti tvariau ir išmaniau – vienas pagrindinių mūsų tikslų, todėl centralizuotas šildymas vis dar išlieka tvariausiu ir aplinkai draugiškiausiu šildymo būdu“, – sako VŠT Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius vadovas Ramūnas Štreimikis.

VŠT primena, kad jos eksploatuojamos termofikacinės elektrinės, esančios miesto pietvakarinėje dalyje, kaminų dūmai neturi būti klaidingai siejami su mieste kartais jaučiamu smogu. Šioje VŠT elektrinėje ir kituose šilumos gamybos objektuose naudojamos išmetamųjų dūmų perdirbimo technologijos užtikrina švarią ir ekologišką šilumos ir elektros energijos gamybą.

Aplinkos tausojimo sprendimų – ne vienas

Praėjusiais metais bendrovė priėmė ir įgyvendino daugiau sprendimų, prisidedančių prie taršos mažinimo. Vienas reikšmingiausių – mazuto kaip itin taršaus kuro atsisakymas. Nuo praėjusių metų balandžio šis kuras nekaupiamas įmonės turėtose rezervinėse talpose. Atsisakius mazuto žymiai sumažėjo arba visai išnyko sieros dioksido, vanadžio pentoksido, azoto oksido ir kitų teršalų emisijos,  taip pat dėl šio sprendimo VŠT į aplinką išmeta daug mažiau anglies dvideginio (CO2) emisijų.

Taip pat vasarą buvo atliktas biokuro katilo kapitalinis remontas, kuris užtikrino dar efektyvesnį jo darbą ir prisidėjo prie anglies dvideginio, azoto oksidų, anglies monoksido, kietųjų dalelių emisijų mažinimo. Be to, sumontuoti ir specialūs filtrai, kurie išmetamų kietųjų dalelių į orą sumažino 30 kartų negu leidžia nustatytos normos. Bendrovė yra įrengusi ir modernią vandens rūko sistemą, kuri pelenų iškrovimo metu nusodina bet kokį galimą dulkėtumą į išorę. Taip pat papildomai įrengti stacionarūs skydai bei sandarios “užuolaidos”, kurių pagalba pelenų autovežis pilnai izoliuojamas nuo aplinkos.

Teigiamą įtaką aplinkosaugai turėjo ir pernai atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos, kai buvo atnaujinta kiek daugiau nei 5 km trasų. Dėl to šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į aplinką sumažės 638,45 t per metus.

Didinti centralizuoto šildymo tinklo efektyvumą ir tvarumą yra vienas pagrindinių VŠT uždavinių, numatytų naujoje ilgalaikėje bendrovės strategijoje iki 2040 metų.

APIE VŠT

AB Vilniaus šilumos tinklai yra didžiausia Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekėja. Įmonė gamina šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas daugiau kaip 220 tūkst. sostinės namų ūkių bei organizacijų. Bendrovėje dirba 580 darbuotojų – apie 50 įvairių profesijų specialistų. VŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, taiko efektyvias klientų aptarnavimo praktikas, nuolat modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Šiuo metu VŠT perdavimo tinklas siekia apie 750 km, didžiausias šilumos gamybos objektas – termofikacinė elektrinė, esanti pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje.

Pranešimą paskelbė: Rita Giniūtė, AB „Vilniaus šilumos tinklai“

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą