Studijos - Karjera

Vietoj mechaninio universiteto prijungimo MRU taryba siūlo strateginę partnerystę

Mykolo Romerio universiteto taryba 2019 m. spalio 21 d. patvirtino, kad MRU pritaria Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planui, jame numatytiems tikslams – sukurti prielaidas aukštai mokslo ir studijų kokybei, veiksmingai aukštojo mokslo sąsajai su šalies visuomenės, valstybės, verslo poreikiais bei mokslo ir studijų tarptautiniam konkurencingumui, – nuosekliai prisideda ir ketina toliau prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo.

Nuo 2017 m. iki šiol vykusiose MRU ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto derybose dėl jungimosi nepavyko suderinti visų nuostatų, užtikrinančių MRU išvystytų visų stiprių mokslo ir studijų branduolių veiklų tęstinumą bei leidžiančių viename universitete sutelkti unikalios dermės technologinių, socialinių ir humanitarinių mokslų potencialą.

Tam, kad universitetai toliau dalyvautų valstybinių universitetų tinklo optimizavimo procese, MRU taryba siūlo sudaryti MRU ir VGTU strateginės partnerystės (jungtinės veiklos) sutartį, vadovaujantis MRU ir VGTU rektorių 2019 m. liepos 4 d. pasirašytomis MRU ir VGTU strateginės partnerystės (jungtinės veiklos) sutarties gairėmis. Per trejus metus, kol galiotų sutartis, būtų suderinti mokslo ir studijų kokybės reikalavimai, plėtojamos bendros veiklos, sutarta dėl jungimosi klausimų. Pasibaigus sutarties terminui abiejų universitetų valdymo organai įvertintų strateginės partnerystės (jungtinės veiklos) sutarties vykdymo rezultatus ir pateiktų Vyriausybei pasiūlymus dėl MRU ir VGTU konsolidavimo.

Universitetų jungimasis turėtų būti vykdomas vadovaujantis pasauline sėkmingo universitetų jungimosi praktika, Europos universitetų asociacijos rekomendacijomis, numatančiomis didžiausią dėmesį mokslo ir studijų kokybei, veiksmingą santykį su valdžios institucijomis, tinkamą proceso finansavimą, bendruomenių suartinimą ir komunikaciją.

Savo požiūrį apie Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą rugsėjo 26 d. išdėstė ir VGTU taryba, tačiau jos priimtame nutarime neatsižvelgiama į abiejų universitetų pasirašytas sutarties gaires. Šiame nutarime kalbama apie MRU prijungimą prie VGTU ir mechaninį universitetų jungimąsi, neįvertinant tokio jungimosi rizikos ir jau įvykusių universitetų jungimųsi padarinių. Spalio 31 d. VGTU rašte Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai VGTU atmetė strateginės partnerystės galimybę.

„Mes nuoširdžiai tikime, kad gali būti sukurtas unikalus universitetas, grindžiamas technologinių ir socialinių mokslų sinergija, tačiau sąlyčio taškus pirmiausia galima atrasti per bendras jungtines mokslinių tyrimų ir studijų veiklas, bendradarbiavimą, o ne mechaninį prijungimą vienai pusei diktuojant savo išankstines sąlygas“, – sakė MRU Tarybos pirmininkė Roma Žakaitienė.

MRU lieka atviras įvairių formų bendradarbiavimui su strateginiais partneriais, nacionaliniais ir užsienio universitetais. Kaip visuomenės ir valstybės mokslų aukštoji mokykla, MRU toliau įgyvendins savo misiją – kurti demokratinės visuomenės kultūrą ir valstybę, ugdyti mokslią visuomenę, skatinti tvarią organizacijų ir bendruomenių pažangą.

Pranešimą paskelbė: Vaidotas Norkus, Mykolo Romerio universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą