Studijos - Karjera

VDA inauguruota pirmoji rektorė moteris

Spalio 24 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje buvo inauguruota naujoji Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektorė doc. Ieva Skauronė.

Doc. Ieva Skauronė rektore penkerių metų kadencijai buvo išrinkta šių metų gegužę, pakeisdama nuo 2014 m. Akademijos rektoriaus pareigas ėjusį prof. Audrių Klimą. Ji tapo pirmąja VDA rektore moterimi per 226-erius Akademijos gyvavimo metus.

I. Skauronė 2003 m. baigė magistro studijas VDA Vilniaus fakulteto Monumentaliosios dailės katedroje. 2009 m. ji pradėjo dėstyti savo Alma Mater, nuo 2013 m. vadovavo Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrai ir Akademijos Tarptautinių ryšių skyriui, lankėsi dailės ir dizaino mokyklose Europos šalyse, Izraelyje, Meksikoje, Japonijoje. Menininkė yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė, surengusi daugiau kaip 20 individualių tapybos parodų ir dalyvaujanti parodose Lietuvoje ir užsienyje. 2019 m. gegužės 20 d. VDA Tarybos balsų dauguma I. Skauronė išrinkta Akademijos rektore.

Vilniaus Bernardinų bažnyčioje naujoji Akademijos vadovė susirinkusiųjų akivaizdoje iškilmingai prisiekė rūpintis VDA klestėjimu, puoselėti akademinę dvasią ir bendruomeniškumą bei garsinti Akademijos vardą Lietuvoje ir pasaulyje. Inauguracinėje kalboje naujoji rektorė pripažino, kad imtis vadovauti Vilniaus dailės akademijai akistatoje su vartotojiška visuomene yra nemenkas iššūkis: „Akademijai tenka uždavinys auginti į ją atėjusių studijuoti talentingų žmonių kūrybinį polėkį ir padėti jiems tapti profesionaliais kūrėjais, suteikti jiems reikalingų žinių ir įgūdžių, kaip sėkmingai veikti pragmatiškame šiuolaikiniame pasaulyje.“ I. Skauronė išskyrė kelis siektinus tikslus: sudaryti sąlygas studentams įgyti tarptautinio lygio universitetinį išsilavinimą ir siekti aukšto ir tarptautiniu mastu reikšmingo meninės kūrybos ir tyrimų lygio, stiprinti Akademijos įtaką dailės, dizaino ir architektūros srityse nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, suteikti išskirtinę vertę studijoms VDA fakultetuose Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose ir ugdyti kūrybingą, atsakingą ir verslų VDA bendruomenės narį.

Naujoji rektorė įvardijo jai asmeniškai ir Akademijai svarbias vertybes: kūrybiškumą ir profesionalumą bei tapatumą ir tarptautiškumą. Kalboje ji žadėjo: „Sieksiu, kad Dailės akademija būtų socialiai atsakinga institucija, kad joje saugiai jaustųsi kiekvienas studentas ir darbuotojas. Stengsiuosi sutelkti visus bendram tikslui – kurti Lietuvos dailės, dizaino, architektūros ir dailėtyros ateitį. Siekiant šio tikslo esate reikalingi ir svarbūs visi kartu ir kiekvienas asmeniškai“. Užbaigdama rektorė pakvietė visą VDA bendruomenę tapti jos komandos dalimi, kartu kurti ir dirbti.

Pasveikinti naujosios rektorės į Vilniaus Bernardinų bažnyčią atvyko švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvos universitetų ir Baltijos šalių aukštųjų meno mokyklų rektoriai, užsienio šalių ambasadoriai, savivaldybių atstovai, žinomi Lietuvos menininkai ir VDA bendruomenės nariai. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) rektorę ir susirinkusiuosius nustebino išskirtine dovana inauguracijos proga. Ceremonijos pradžioje, iškilmingoje eisenoje link altoriaus rektorę su palyda pasitiko LMTA varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis (vadovas ir dirigentas Marius Balčytis), o prasidėjus sveikinimo kalboms, LMTA Akademijos rektorei ir VDA bendruomenei dovanojo muzikinį sveikinimą – doc. Sauliaus Lipčiaus auklėtinės atliko Claude Debussy sonatą fleitai, altui ir arfai.

Pasak Akademijos rektorės, „kiekvienos studijų krypties atsiradimas pareikalavo didelių Lietuvos menininkų bendruomenės pastangų. Visos jos ir šiandien yra gyvybiškai reikalingos mūsų valstybei. Mes esame tie, kuriems tenka atsakomybė jas išsaugoti ir puoselėti, kad parengtume dailės, dizaino, architektūros sričių profesionalus, motyvuotus dirbti Lietuvos labui ir savo kūryba garsinančius Lietuvą pasaulyje“. Šiuo metu Akademijoje Vilniuje, Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje studijuoja daugiau kaip 1500 studentų. Nuo 1991 m. 55 VDA dėstytojai ir alumnai tapo Lietuvos nacionalinės ​kultūros ir meno premijos laureatais.

Pranešimą paskelbė: Andrius Nenėnas, VšĮ Vilniaus dailės akademija

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą