Gamta ir gyvūnai

VATESI komentaras: Baltarusija neplanuoja įgyvendinti streso testų rekomendacijų iki atominės elektrinės veiklos pradžios

Baltarusijos Ekstremaliųjų situacijų ministerijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamentas (Gosatomnadzor) 2019 m. rugpjūčio 16 d. paskelbė Nacionalinį Baltarusijos AE streso testų rezultatų įgyvendinimo veiksmų planą (toliau – planas).

Baltarusija buvo įsipareigojusi Europos Sąjungos reguliuojančių institucijų grupei (ENSREG) per 3 mėn. nuo Baltarusijos AE streso testų peržiūros ataskaitos paskelbimo, įvykusio 2018 m. liepos mėn., parengti Baltarusijos AE saugos gerinimo planą. Tačiau, šį planą paskelbė praėjus daugiau nei vieneriems metams.

Atlikta preliminari plano analizė rodo, kad peržiūros rezultatų ataskaitoje nurodytų Baltarusijos AE trūkumų pašalinti iki 1-ojo šios elektrinės energijos bloko paleidimo neplanuojama. Plane taip pat nurodoma, kad Baltarusijos AE buvo projektuojama vadovaujantis Rusijos Federacijos normatyviniais dokumentais, kurie buvo patvirtinti dar iki 2011 m. Fukušima-Daiči AE avarijos. Tačiau, neminimas faktas, kad Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija (WENRA), kurios stebėtojas yra ir Gosatomnadzor, dar 2009 m. patvirtino saugos tikslus naujoms atominėms elektrinėms, kurių Baltarusijos AE neatitinka.

Tarp plano priemonių dažnai nurodomi ne konkretūs saugą gerinantys veiksmai, tokie kaip įrenginių tobulinimas ar papildomų įrenginių įdiegimas, o svarstymas ir analizavimas, ar tokių veiksmų išvis reikia. Nepaisant priemonių svarbos, daugumos jų įgyvendinimo terminai nurodomi žymiai vėlesni (2021–2024 m.), nei planuojamas 1-ojo energijos bloko paleidimas (2019 m.).

Saugai svarbių priemonių įgyvendinimas jau po Baltarusijos AE 1-ojo energijos bloko paleidimo yra netoleruotinas. Ypatingai tokių priemonių, kurios yra susijusios su ekstremaliais seisminiais įvykiais ir neprojektinių avarijų prevencija bei valdymu, nes tokie įvykiai gali nulemti radiologinius padarinius ne tik pačioje Baltarusijoje bet ir kaimyninėse šalyse.

Kaip pavyzdžiui, iki 2021 m. gruodžio 31 d. planuojama atlikti tik konstrukcijų, sistemų ir komponentų atsparumo seisminiams įvykiams vertinimą, bet ne šių konstrukcijų, sistemų ir komponentų patobulinimą, siekiant užtikrinti tinkamą atsparumą seisminiams įvykiams. Taip pat neaišku, ar išvis planuojama įrengti papildomą elektros energijos šaltinį ir papildomą siurblį, kurie skirti sunkiųjų avarijų (tai yra neprojektinių avarijų, kurių metu galimas reaktoriaus šerdies išsilydimas) prevencijai ir valdymui.

Be to, Baltarusija nepasiūlė kaip turėtų būti atliekama šio plano vykdymo priežiūra dalyvaujant Europos Sąjungos ekspertams, t. y. kaip bus vykdoma viena principinių peržiūros ataskaitų rekomendacijų. Manome, kad tokia tarptautinė plano peržiūra turi būti atlikta nedelsiant ir turi būti nustatytos konkrečios saugos gerinimo priemonės, be kurių įvykdymo Baltarusijos AE negalės būti paleista.

Taip pat primename, kad susirūpinimą dėl Baltarusijos AE saugos kelia ne tik streso testų ir jų tarptautinės peržiūros metu nagrinėti klausimai, bet ir kiti saugos klausimai, kurie nebuvo tarp streso testų užduočių. Lietuva, atsižvelgdama į geriausią Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę praktiką, taip pat kelia ir toliau kels ir kitus svarbius saugos užtikrinimui klausimus dėl netinkamos elektrinės vietos vos už 40 km nuo ES vienos iš valstybių sostinės Vilniaus parinkimo bei jos saugos įvertinimo, atominės elektrinės projekte neįvertinto sunkiojo lėktuvo sudužimo poveikio ir kitų projekto neatitikimų šiuolaikiniams saugos reikalavimams, kokybės bei saugos kultūros statybos, o vėliau ir eksploatavimo metu, užtikrinimo. Todėl laikomės pozicijos, kad Baltarusijos AE energijos blokai neturi būti paleisti, kol nebus įgyvendintos visos rekomendacijos, taip pat atsakyta ir į visus kitus keliamus saugos klausimus.

Pranešimą paskelbė: Asta Mensonė, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą