Gamta ir gyvūnai

Valstybės leidžiamų sumedžioti vilkų skaičius turėtų nedidėti

Aplinkos ministerija siūlo leisti per būsimą vilkų medžioklės 2021–2022 m. sezoną sumedžioti 175 vilkus. Limitas siūlomas, atsižvelgus į kelis pagrindinius kriterijus: vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenis, rūšies apsaugos poreikius, moksliniais tyrimais apskaičiuotą vilkų šeimų skaičių, pastaraisiais metais jų padarytą žalą ūkiniams gyvūnams. Ministerija taip pat siūlo iš esmės peržiūrėti populiacijos valdymo pobūdį. 

Apibendrinę 2020–2021 m. sumedžiotų vilkų tyrimus, juos atlikę Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai priėjo prie išvados, kad Lietuvos teritorijoje gyveno ne mažiau kaip 63 jauniklius vedusios vilkų šeimos. Tai viena šeima daugiau, kai skaičiuojant leidžiamą sumedžioti skaičių, taikomas nustatytas 3,25 prieaugio vidurkis. Pagal tokį vidurkį sumedžiojimo limitas būtų ne mažesnis nei 205 vilkai.  

„Gamtosauga nėra sausa aritmetika, o genetiniai tyrimai atliekami ne tik limitui paskaičiuoti, – sako aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis. – Todėl saugant populiaciją ir įvertinus pastaraisiais metais vilkų padaryta žalą ūkiniams gyvūnams, kuri išlieka panaši, siūloma leisti sumedžioti 175 vilkus.“ 

Ministro patarėjo žodžiais, rudeninė–žiemos vilkų medžioklė žalos ūkininkams klausimą sprendžia tik iš dalies: dažnai vilkai sumedžiojami ten, kur jie išvis iš miško nelenda. Pasak M. Čepulio, žmonės aktyviau reguliuoti plėšrūnų prieaugį turėtų būtent tuo metu, kai pjaunami naminiai gyvuliai. „Paspartinsime leidimų išdavimo tvarką, sukurdami galimybę kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybėms duoti nurodymus medžiotojams arba kai kuriais atvejais samdyti specialistus. Iš esmės pereisime prie kitokio populiacijos valdymo būdo“, – pažymėjo Marius Čepulis. 

Vilkų sumedžiojimo 2021–2022 m. sezonu limitui patvirtinti skirto aplinkos ministro įsakymo projektas pateiktas Teisės aktų informacinėje sistemoje viešai svarstyti. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki spalio 11 d. 

Vilkas yra saugoma rūšis. Pagal Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvenciją (Berno konvenciją), ES Buveinių direktyvą ir kitus teisės aktus Lietuva yra įsipareigojusi užtikrinti palankią šios rūšies apsaugos būklę, todėl vilkų medžioklė ribojama nustatant ne tik leistiną medžioklės terminą, bet ir sumedžiojimo limitą. 

Lietuvoje vilkų medžioklės sezonas prasideda spalio 15 d. ir trunka iki kovo 31 d. Išnaudojus jų sumedžiojimo limitą, sezonas nutraukiamas anksčiau.

Pranešimą paskelbė: Raimonda Karnackaitė, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą