Gamta ir gyvūnai

Didžiojo Penktadienio Rauda

Kai visa katalikiška bendruomenė Lietuvoje minės Didįjį Penktadienį, Jėzaus Kristaus kančios ir mirties dieną, Žemųjų Šančių bendruomenė atliks protesto akciją prie Kauno Savivaldybės dėl Nemuno krantinės gatvės projektinio pasiūlymo, kuriuo, tiesiant gatvę Nemuno pakrantėje numatoma iškirsti 160 ten augančių medžių.

Protesto akcija vyks balandžio 2 d. 10:00 val. aikštėje, priešais Kauno savivaldybę.

 Akcijos metu, ant grindinio atsiras 160 kryžių, kurie simbolizuos myriop pasmerktus medžius. Ši akcija – tai Žemųjų Šančių bendruomenės rauda dėl Nemuno pakrantės gamtos naikinimo ir netvariai vystomo miesto. Šis projektas turėtų negrįžtamus padarinius gamtai ir miesto gyventojų sveikatai.  

Jau eilę metų Žemųjų Šančių bendruomenė siekia tvaraus teritorijos tvarkymo Šančių Nemuno pakrantėje, kuris būtų vystomas darnoje su gamta  ir dialoge su sričių specialistais bei vietos bendruomene. Praėjusiais metais bendruomenė kartu su partneriais – Kauno technologijos universitetu, Bodo savivaldybe ir Oslo bendruomenių asociacija – gavo EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansavimą ir ėmė įgyvendinti projektą „Genius loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė“, kurio metu sieks sukurti Šančių rajono urbanistinę viziją.

Šia Didžiojo Penktadienio Raudos akcija siekiama priminti apie mūsų – miesto gyventojų – atsakomybę saugant gamtos mums duotas dovanas, apie tikrąsias vertybes, kurios kuria sveiką ir laimingą gyvenimą, ypač šiandien – pandemijos akivaizdoje.

Pranešimą paskelbė: Vita Gelūnienė, Žemųjų Šančių bendruomenė

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą