Laisvalaikis

Unikalus XIX a. poeto Silvestro Valiūno rankraštis parduotas tik už 1800 Eur

Tamošaičių galerijoje ,,Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius) š.m. gruodžio 5 dieną  įvyko 11-asis ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas.

   11-ajame  (kalėdiniame) ARS VIA aukciono dalyviams buvo pateikta 262 pozicijos dailės  ir kultūrinių  vertybių iš kurių buvo parduota 124 pozicijos, kas sudaro 47,32 %. Tradiciškai visi aukcione pateikiami lotai (pozicijos) yra suskirstyti į dvi pagrindines grupes: pirmoji tai dailės kūriniai, kita grupė kultūrinės vertybės.

Pirmoji aukciono dalis (93 lotai) – meno kūriniai – buvo suskirstyti į tris grupes: Vilniaus vaizdai,  Lietuvos dailė ir Vilniaus dailės akademijos studentų darbai.  Aukciono skyriuje „Vilniaus vaizdai“ buvo  pristatyti XX a. tapybos bei grafikos kūriniai, kurių daugumą sudarė Vilniaus Stepono Batoro universiteto dailės fakulteto dėstytojų bei auklėtinių darbai. Aukciono dalyviai pirko tokių dailininkų kaip Vl. Drėmos, L. Kosmulskio, J. Hopeno, R. Chvoleso darbus. Retas Liudomiro Slendzinskio mokinio, Romualdo Varakomskio „Vilniaus madona“ darbas buvo parduotas už 2800 Eur. Gaila, kad nebuvo parduoti vieno ryškiausių tarpukario Vilniaus dailininkų, profesoriaus Bronislovo Jamonto darbai. Panašūs darbai, kaip buvo išstatyti ARA VIA aukcione, Europos ir JAV aukcionuose parduodami nuo 10000 iki 30000 Eur.

Dar vienas retas lotas, nesulaukęs susidomėjimo, Ferdinando Ruščico plakatas „Draugijos „Sakalas“ sąskrydis 1924 m. Vilniuje“. Šio dailininko plakatai buvo leidžiami itin mažu tiražu, mūsų žiniomis tokio plakato neturi nei vienas Lietuvos muziejus, nors kaina buvo prieinama 1400 Eur.

Lietuvos dailės skyriuje – perkamiausi buvo Lietuvos dailės klasikų A. Galdiko, J. Švažo, K. Šimonio, A. Blato ir kt. darbai, aukciono dalyviai mielai pirko ir S. Krasausko, M. Liugailos, V. Valiaus, V. Igno ir kt. grafikų darbus. Kai kurių VDA studentų darbai sulaukė ir tarptautinio susidomėjimo. Per internetinę Live Auctioneers platformą buvo parduoti Joelio Aškinio, Aurelijos Bulaukaitės  ir Ievos Trinkūnaitės darbai.

Antroji aukciono dalis – meno vertybės buvo sudaryta iš šių skyrių: senosios knygos, istorinė grafika, dokumentai, rankraščiai, Lietuvos fotografija, įvairenybės (viso 169 lotai) . Šioje aukciono dalyje pirkėjai buvo aktyvesni, žymiai daugiau lotų susilaukė susivaržymų, kainos kilo ne vieną kartą. Skyrius Senųjų  knygų skyriuje parduota apie 80 % lotų, brangiausiai parduota knyga Celarijus „Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aprašymas“ 1659 m.,  už 4400 Eur.

Aukciono rengėjai galėjo didžiuotis, pristatydami visuomenei unikalų lotą – XIX a. pr.  Lietuvos poeto, 1831 m. sukilimo dalyvio Silvestro Valiūno rankraštį. Nei vienas poeto rankraštis lietuvių kalba nėra išlikęs Lietuvos muziejų ir bibliotekų  archyvuose.. Šis lotas buvo nupirktas privataus asmens už mažą kainą 1800 Eur. Bažnytinio paveldo muziejus norėdamas įsigyti

Aukciono pasididžiavimu tapo 195. lotas – Abdono Korzono nuotrauka „Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 1860 –m1861 m. Tai fotografas, kuris pirmasis pradėjo fotografuoti Vilniaus miesto vaizdus. Žinomos tik penkios jo Vilniaus vaizdų nuotraukos, viena iš tų penkių buvo parduota ARS VIA aukcione už 2800Eur.

Kiekvieno muziejaus rinkinius galėjo papuošti 244 lotas XIX a. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto sarkofago formos, auksuotos bronzos dėžutė. Šią subtilaus darbo dėžutę už 3800 Eur. įsigijo žymus kolekcininkas iš Kauno.

Dėkojame visiems aukciono dalyviams, linkime ramių švenčių. Laukiame kituose aukcionuose.

Pranešimą paskelbė: Algirdas Petraitis, Dailės galerija „Klasika”, UAB

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą