Studijos - Karjera

Tvarioji inžinerija – naujausios technologijos, įdomus darbas ir solidus atlygis

Agrosektorių keičiančios naujausios technologijos leidžia racionaliai naudoti turimus resursus ir saugoti aplinką, tačiau tuo pačiu kelia iššūkių, nes jau dabar trūksta aukštos kvalifikacijos specialistų, gebančių dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA), bendradarbiaudama su Lietuvos agroverslo lyderiais, sukūrė į šiuolaikinio verslo poreikius orientuotą bakalauro studijų programą Tvarioji inžinerija. Programos absolventai turės ne tik inžinerijos krypties, bet ir informatikos bei gamtos mokslo žinių, kas labai svarbu siekiant užtikrinti darną tarp technikos ir gyvosios gamtos.

Mokysis kurti ir valdyti išmaniąsias sistemas

VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto dekanas doc. dr. Rolandas Domeika pasakoja, kad bakalauro studijų programa Tvarioji inžinerija – vienintelė studijų programa Lietuvoje, sukurta rengti specialistus, gebančius diegti ir valdyti išmaniąsias inžinerines sistemas – dronus, robotus, dirbtinį intelektą, precizinį mašinų valdymą gyvojoje gamtoje.

Anot dekano, šios studijų programos šūkis – „Nuo technologijų mėgėjo iki išradėjo“, ji skirta mėgstantiems strateginius žaidimus, norintiems programuoti robotus ir suprantantiems tvarumo svarbą. „Svarbu, kad studijos apima aplinkos inžinerijos ir informatikos kryptis. Studijų metu gilinamasi į tvarių žiedinės gamybos skaitmeninių technologijų taikymą, projektavimą ir išmaniųjų inžinerinių sistemų diegimą maisto ir pašarų žaliavų gamybos, organinių atliekų utilizavimo, bioenergijos gamybos sektoriuose“, – pastebi doc. dr. R. Domeika.

Tvariosios inžinerijos studijų programos komiteto pirmininkas, VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros vedėjas prof. dr. Rolandas Bleizgys atskleidžia, kad programos idėja – apjungti inžinerijos ir biologijos mokslus su informatika yra sudėtinga, bet labai svarbi. „Kuriami robotai bendraus ne su medžiagomis, negyvais daiktais, o su gyvais organizmais. Jie atliks darbus prižiūrint augalus, gyvūnus. Tai daug sudėtingiau ir įdomiau nei diegti skaitmenines sistemas pramonėje“, – apie Tvariosios inžinerijos studijų programą pasakoja prof. dr. R. Bleizgys.

Studijų metų – naujausios žinios iš mokslo ir verslo

Tvariosios inžinerijos bakalauro studijų programa orientuota į dabartinės darbo rinkos reikalavimus atitinkančių specialistų ruošimą, rengiant specialistus bus bendradarbiaujama su verslu.

„VDU ŽŪA yra visos techninės galimybės, pasitelkti geriausi dėstytojai. Daugelio dalykų paskaitose, taip pat praktiniuose užsiėmimuose dalyvaus ir verslo atstovai. Dalis ugdymo proceso vyks įmonėse, gamybiniuose objektuose ir tai užtikrins, kad studentai įgis būtinų praktinių žinių. Kita dalis užsiėmimų vyks mecenatų įrengtose šiuolaikinėse laboratorijose“, – apie studijų programos Tvarioji inžinerija organizavimą pasakoja prof. dr. R. Bleizgys ir džiaugiasi, kad studentams bus sudaromos galimybės įgyti patirties ir žinių, mokantis iš stipriausių šios srities specialistų.

Labai trūksta aukštos kvalifikacijos inžinierių

Šiuo metu darbo rinkoje jaučiama įtampa dėl inžinerinės krypties specialistų trūkumo, visoje Europoje mažai su šiuolaikinėmis technologijomis gebančių dirbti specialistų.

„Pokyčius išgyvenančiam agrosektoriui šiandien reikia specialistų, gebančių dirbti su duomenų analize, skaitmenizavimu, robotizavimu. Prieš penkis metus kalbėjome, kad tokių specialistų reikės ateityje, dabar jau akivaizdu, kad jų reikia šiandien. Prieš dešimt–dvidešimt metų studijas baigusių specialistų, nekėlusių kvalifikacijos, žinių jau neužtenka darbui su šiuolaikinėmis technologijomis. Agrosektoriuje vyksta labai intensyvi robotizacija – robotizuojama mobili technika, transportas, padargai, gyvulių priežiūros įrenginiai. Tvariosios inžinerijos studijų programos absolventai bus orientuoti į paslaugų sektorių, diegiantį skaitmenines sistemas žemės ūkyje. Darbas įdomus, kūrybingas, daugumą funkcijų galės vykdyti nuotoliniu būdu – darbą atliks robotai, o darbuotojai stebės ir analizuos“, – pasakoja VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedros vedėjas prof.  dr. R. Bleizgys.

Inžinerijos fakulteto dekanas doc. R. dr. Domeika pastebi, kad verslas pasiruošęs papildomai skatinti ir motyvuoti būsimus Tvariosios inžinerijos studijų programos studentus – steigia įmonių vardines stipendijas, kviečia į praktikos ir būsimas darbo vietas, jų laukia pagal įgytą kvalifikaciją solidus darbo užmokestis ir tolesnis tobulėjimas.

Studijos ateities kūrėjams

Studijų programos Tvarioji inžinerija komiteto pirmininkas prof. dr. R. Bleizgys pasakoja, kad stojantiesiems užtenka mokykloje įgytų žinių ir išlaikytų valstybinių egzaminų. „Žinias būsimi specialistai gilins jau įstoję – studijuos su informatika, duomenų mokslu, robotika, dirbtiniu intelektu, mašininiu mokymu, programavimu susijusius dalykus“, – pasakoja prof. dr. R. Bleizgys ir pastebi, kad moksleiviai dažnai ieško lengvesnio kelio, renkasi tai, ką dauguma ir kartais ne tai, kur išties yra gabūs. Pasak profesoriaus, į tiksliuosius mokslus linkusiems jaunuoliams kuriems artima matematika ir fizika, inžinerijos studijos nesudėtingos ir perspektyvios. 

Anot doc. dr. R. Domeikos, svarbiausia į tiksliuosius mokslus linkusiems moksleiviams suprasti, kad inžinieriai yra ateities kūrėjai, visi nauji kuriami produktai skirti pažangai, svarbus ir krypties pasirinkimas – galvojantiems apie ateitį verta rinktis žemės ūkio sektorių. „Agrosektoriaus paskirtis aprūpinti visą pasaulį maistu, 50 proc. žemės yra užimta žemės ūkio produktų gamybai, šiuo metu labai svarbu yra užtikrinti gėlą ir švarų vandenį, rasti sprendimus įtakojančius klimato kaitą rodo, visa tai rodo, kad ši sritis yra ir bus aktuali. VDU ŽŪA suteikia plačios aprėpties inžinerinį išsilavinimą ir kaip rodo patirtis, mūsų absolventai tampa įmonių vadovais, verslininkais, politikais nes inžinerinis mąstymas yra labai svarbus veiksnys sėkmingai veiklai ir šiose srityse. Kartais dar išgirstu, kad inžinerijos studijos nepatrauklios, nes „sunku mokytis“. Tai tik mitas, kurį galima perfrazuoti „įdomu mokytis ir keisti pasaulį“, inžinierius yra ateities kūrėjas ir jis turi lemiamą įtaką mūsų visuomenės pažangai ir tobulėjimui“, – reziumuoja VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto dekanas doc. dr. R. Domeika.

Pranešimą paskelbė: Elena Bagdonavičiūtė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą