Gamta ir gyvūnai

“Toksikos” investicijos į papildomas valymo technologijas jau duoda rezultatus

„Toksika” pavojingų atliekų deginimo jėgainėje buvo atlikti nenuolatiniai išmetamų teršalų matavimai, kuriuos vykdė akredituotos užsienio laboratorijos ekspertai. Gauti rezultatai parodė, kad jėgainės išmetimų į aplinką rodikliai yra smarkiai sumažėję, palyginti su ankstesnio laikotarpio rezultatais.

 “Toksikos” generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas sako, kad mažesnius deginimo jėgainės išmetimus lėmė metų pradžioje sumontuoti papildomi dūmų valymo sprendimai – kataliziniai rankoviniai filtrai. Į juos “Toksika” investavo beveik 218 tūkst. eurų.

 “Siekiant dar didesnės išmetimų į aplinką kontrolės deginimo jėgainėje, be esamų rankovinių filtrų, buvo nuspręsta papildomai sumontuoti 338 katalizinius rankovinius filtrus, pagamintus pasaulyje garsios įmonės „Topsoe“. Ši naujovė „sugaudo“ dar didesnę dalį dioksinų ir furanų išmetimų, taip pat daug efektyviau išvalo amoniaką ir azoto oksidą dūmuose. Iš naujausių tyrimų matome, kad mūsų investicija pasiteisino – išmetimai yra gerokai mažesni”, – sako “Toksikos” vadovas.

 Naujausi tyrimai parodė, kad dioksinų-furanų išmetami kiekiai buvo 26,32 karto mažesni už leidžiamą normą, o gyvsidabrio išmetimai – beveik 10 kartų mažesni už leidžiamą normą.  Azoto oksidų išmetimų vertė, palyginti su ankstesniais rodikliais, sumažėjo 30-40%.

 Atlikus 16 parametrų matavimus ir įvertinus gautus rezultatus, matyti, kad išmetimų rodikliai nesiekia net 50 proc. leidžiamos normos.

 „Nors  pavojingųjų atliekų jėgainė ir iki šiol dirbo su didele atsarga ir fiksuojami išmetimai buvo gerokai mažesni už leistiną normą, ši įdiegta naujovė ir ilgalaikė investicija leidžia įmonei su dar didesne atsarga laikytis sugriežtintų aplinkosauginių reikalavimų, papildomai sukontroliuoti ir minimizuoti emisijas išmetamuose dūmuose“, – teigė „Toksikos“ vadovas.

A.Dirvinskas pabrėžė, kad „Toksika” laikosi strateginiame plane numatytų tikslų ir reikalavimų neviršyti 60 % bendro išmetamų teršalų kiekio.

Pranešimą paskelbė: PR Service, PR Service (UAB PIAR)

“Toksikos” investicijos į papildomas valymo technologijas jau duoda rezultatus

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą