Studijos - Karjera

Startuojantis „UNIcorn“ projektas spartins mokslu grįstų inovacijų diegimą ir stiprins verslumą

Europos Komisijai siekiant stiprinti mokslo ir studijų institucijų potencialą inovacijų ir verslumo srityje, Europos inovacijų ir technologijų institutas (The European Institute of Innovation and Technology, EIT) paskelbė specialų konkursą, kurio metu buvo atrinkti 23 konsorciumai iš 32 valstybių. Tarp jų patekęs Vilniaus universitetas (VU) su tarptautiniais partneriais įgyvendins „UNIcorn“ projektą, siekiantį plėtoti technologijų perdavimo procesus mokslo ir studijų institucijose ir intensyvinti verslumo ugdymą.

Platesnis šio projekto siekis – stiprinti Baltijos regione veikiančių mokslo ir studijų institucijų pajėgumus komercinti moksliniais tyrimais ir inovacijomis grįstus sprendimus, plėtoti partnerystes su verslo įmonėmis ir ugdyti verslumą. VU Mokslo ir inovacijų departamento Inovacijų skyriaus ir „UNIcorn“ projekto vadovės Kristinos Babelytės-Labanauskės nuomone, VU įsitraukimas į EIT veiklas atveria naujas galimybes efektyviau integruotis į šios Europos Komisijos įkurtos organizacijos inovacijoms skirtas žinių ir inovacijų bendruomenes ir jų kuriamas mokslo ir verslo partnerystes.

„Projektas „UNIcorn“, į kurio veiklas bus įtraukiami ir projekto dalyvių ekosistemų ir verslo partneriai, prisidės prie vadinamosios universitetų „trečiosios misijos“ stiprinimo. Bendradarbiaujant su vietos ar regiono universiteto ekosistemos partneriais, be tradicinių universiteto tikslų, kaip studijos ir moksliniai tyrimai, universiteto socialinis ir ekonominis vaidmuo įveikiant visuomenės iššūkius stiprėja. Tai, tikėtina, prisidės prie aukšta pridėtine verte grįstos valstybės ar Baltijos regiono ekonomikos kūrimo“, – teigia K. Babelytė-Labanauskė.

VU Verslo mokyklos antreprenerystės ir inovacijų plėtros vadovė prof. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė tikisi, kad ši Europos Komisijos iniciatyva padės tvirtus pamatus tokios kultūros plėtojimuisi ne tik mūsų universiteto bendruomenėje, bet ir visoje šalyje.

„Pagrindinis VU Verslo mokyklos tikslas – stiprinti antreprenerystės ir inovacijų plėtrai reikalingas kompetencijas, todėl su džiaugsmu prisidedame prie šio projekto. Darnios ekosistemos tarp mokslo ir verslo užtikrinimas, pasaulinės mokslo komercinimo praktikos integravimas į universitetą, mokslu grįsti strateginiai sprendimai, užtikrinantys Lietuvos ekonominį konkurencingumą, turi būti natūralus universiteto tikslas ir kartu plataus spektro veikla“, – sako prof. S. Mačiukaitė-Žvinienė.

VU projekte dalyvauja kartu su Talino technologijų, Talino, Tartu universitetais, Stokholmo ekonomikos mokykla Rygoje ir tyrimų ir inovacijų organizacija „Tecnalia“, turinčia ilgametę mokslo komercinimo patirtį. Iš viso šioje Europos Komisijos iniciatyvoje dalyvaus 135 aukštojo mokslo institucijos, kurioms bus skirta beveik 28 mln. eurų parama aukštojo mokslo naujovių pajėgumams stiprinti visoje Europoje.

Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) aukštųjų mokyklų (HEI) iniciatyva yra pagrindinė EIT naujosios 2021–2027 m. strategijos dalis (EIT Strategic Innovation Agenda 2021−2027.) Ši iniciatyva sudaro galimybes mokslo ir studijų institucijoms dalyvauti mokymuose, gauti ekspertų konsultacijas, suteikia prieigą prie EIT inovacijų ekosistemos bei finansavimo ir įgalina kiekvieną instituciją parengti jos poreikius labiausiai atitinkantį inovacijų veiksmų planą. Bandomojo etapo metu iniciatyva finansavo 23 projektus, o kitas kvietimas numatomas 2021 m. pabaigoje.

EIT yra atsakingas už Europos inovacijų diegimą įvairiose srityse ir verslumo talentų ugdymą siekiant įveikti pasaulinius iššūkius, skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kvalifikuotų darbo vietų kūrimą Europoje. EIT yra ES institucija ir neatsiejama Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios programos „Europos Horizontas“ dalis. EIT remia EIT žinių ir inovacijų bendruomenes ir skatina dinamiškas partnerystes tarp pirmaujančių įmonių, mokslinių tyrimų laboratorijų ir universitetų visoje Europoje.

Pranešimą paskelbė: Gretė Gerulaitytė, Vilniaus universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą