Studijos - Karjera

Šiandien Kaune lankysis Airijos prezidentas Michael D. Higgins

Birželio 20 d., trečiadienį, 14 val. Kaune vyks iškilmingas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Senato posėdis, kurio metu Airijos prezidentui Michael D. Higgins bus įteikiamos VDU Garbės daktaro regalijos. Prezidento sveikinimo kalbos tema: „Airija ir Lietuva – link bendros ateities Europos Sąjungoje“.

Prezidentui Garbės daktaro vardas bus suteikiamas socialinių mokslų srityje už humanistinių vertybių sklaidą, veiklą žmogaus teisių srityje ir savo šalies paveldo išsaugojimą. Anot VDU rektoriaus, profesoriaus Juozo Augučio, įkvepia visa prezidento M. D. Higgins gyvenimo istorija, kurioje jo siekį pažinti pasaulį, suvokti įvairovę ir raidą lydėjo troškimas mažinti neteisybę gimtojoje Airijoje ir visame pasaulyje.

Prezidentas – aktyvus žmogaus teisių gynimo advokatas. Jo iniciatyvos neapsiriboja vien Airijoje, bet ir  pasiekia Nikaragvą, Čilę, Kambodžą, Iraką ir Somalį. Tarptautinis taikos biuras Helsinkyje 1992 metais prezidentui M. D. Higgins skyrė Sean MacBride taikos premiją. Airijos prezidentas yra Indianos (JAV) universiteto, Vakarų Australijos universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų garbės daktaras.

M. D. Higgins anksčiau ėjo Menų, kultūros ir airių kalbos ministro pareigas. Reikšmingas jo indėlis buvo skatinti airių kalbos vartojimą ir stiprinti ekonominį bei socialinį vystymąsi. Politikas inicijavo pirmosios airių kalba televizijos stoties įsteigimą, atšaukė cenzūros įstatymus ir prisidėjo kuriant meno centrus Airijoje.

„Negalima nesižavėti prezidento gebėjimu suderinti daugybę skirtingų veiklų, dalytis taikliomis įžvalgomis aktualiausiomis istorijos, politikos ir kultūros temomis, skatinti tautą, saugant savo savastį bei kalbą, visada gręžtis į Europos paveldą, remtis jos ilgaamže patirtimi ir kritiškai vertinti  ateities vizijas bei vystymosi galimybes“, – teigia VDU rektorius Juozas Augutis.

Kaip politikas, poetas, rašytojas, akademikas, valstybės veikėjas, žmogaus teisių advokatas ir kūrybinių idėjų propaguotojas, prezidentas M. D. Higgins išlieka šiuolaikinės Airijos politikos priešakyje, nenuginčijamas jo vaidmuo vystant menus, humanitarinius mokslus bei švietimą Airijoje ir už jos ribų.

„Ekscelencijos kaip akademiko ir žmogaus, suprantančio švietimo sistemą bei jos problemas, vaidmuo – jo pasisakymai apie šios sistemos reikšmę ugdant universalius, kritiškai mąstančius žmones, gebančius prisitaikyti prie nuolat kintančios realybės, yra itin artimi Vytauto Didžiojo universiteto švietimo vizijai“, – teigia prof. J. Augutis.

Iškilmingame Senato posėdyje, kuris vyks VDU didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7), dalyvaus Airijos Prezidentas M. D. Higgins, jo sutuoktinė Ponia Sabina Higgins, Prezidentas Valdas Adamkus, LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, LR Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Airijos vyriausybės nariai ir kiti pareigūnai,  Lietuvos respublikos Seimo, vyriausybės nariai, Kauno miesto atstovai, Airijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje J.E. Ponas David Robert Noonan, kiti diplomatai ir šalies akademinės bendruomenės nariai.

Pranešimą paskelbė: Simona Sutkutė, Vytauto Didžiojo universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą