Studijos - Karjera

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas ragina Studijų kokybės vertinimo centrą laikytis Valstybinės kalbos įstatymo nuostatų

2020 m. balandžio 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Švietimo ir mokslo komitetas balandžio 8 d. posėdyje svarstė klausimą dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus patvirtintoje Studijų krypčių vertinimo metodikoje nustatyto reikalavimo savianalizės suvestines rengti anglų kalba. Tokias savianalizės suvestines turi parengti aukštosios mokyklos, pageidaujančios, kad Centras atliktų krypties ir pakopos studijų vertinimą.

Komiteto nuomone, toks reikalavimas gali prieštarauti Mokslo ir studijų įstatymo 46 straipsnio 5 daliai, kurioje nustatyta, kad išorinis studijų vertinimas, mokslo ir studijų institucijų vertinimas, taip pat Lietuvoje vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos ir doktorantūros vertinimas įprastai vykdomas lietuvių kalba. Gali būti prieštaravimas ir Valstybinės kalbos įstatymui, kuriame nustatyta, kad visos Lietuvoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus tvarko valstybine kalba, o valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos susirašinėja valstybine lietuvių kalba.

Komitetas, kuruojantis valstybinės kalbos politikos formavimo klausimus, pabrėžia, kad labai svarbu puoselėti valstybinę lietuvių kalbą, laikytis įstatymuose nustatytų reikalavimų ir derinti juos su aukštojo mokslo tarptautiškumu. Valstybinė kalba turi būti puoselėjama šalies aukštojo mokslo institucijose, nes tai ne tik užtikrina mokslo terminijos plėtrą, bet ir prisideda prie valstybingumo, kultūros ir tradicijų puoselėjimo. Komitetas akcentuoja, kad aukštojo mokslo tarptautiškumo didinimas yra viena iš aukštojo mokslo kokybės gerinimo krypčių. Tais atvejais, kai būtina, savianalizės suvestinės turi būti rengiamos ir kitomis kalbomis, tačiau toks reikalavimas negali būti absoliutus.

Komitetas bendru sutarimu ragina Studijų kokybės vertinimo centrą nedelsiant suderinti 2019 m. gruodžio 31 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymo Nr. V-149 „Dėl studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, studijų krypčių išorinio vertinimo plano, ekspertų atrankos aprašo, ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo” nuostatas su Valstybinės kalbos įstatymu. Komitetas taip pat ragina Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją skirti papildomas lėšas dokumentams versti tais atvejais, kai išorinis studijų vertinimas, mokslo ir studijų institucijų vertinimas, taip pat Lietuvoje vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos ir doktorantūros vertinimas vykdomas dalyvaujant užsienio ekspertams ir yra poreikis visus vertinimui pateikiamus dokumentus išversti į kitą Europos Sąjungos oficialiąja kalbą (pvz., anglų k.).

Parengė

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Justina Paukštė

Tel.: (8 5) 239 6715, mob. 8 612 24 856

El. p. justina.paukste@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą