Sportas

Seimo Neįgaliųjų teisių komisija siūlo Vyriausybei medalius iškovojusius paralimpiečius apdovanoti Olimpinių žaidynių laimėtojų premijomis

2021 m. rugsėjo 3 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Rugsėjo 3 d.  Neįgaliųjų teisių komisijos neeiliniame posėdyje buvo svarstomas šiuo metu sportininkų bendruomenėje ir visuomenėje aktyviai keliamas klausimas „Dėl premijų ir valstybės rentų paralimpinių žaidynių nugalėtojams ir prizininkams dydžių nustatymo ir skyrimo tvarkos“. 

Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius pristatė informaciją, kad paralimpinių žaidynių metu Lietuvos sportininkai garsina Lietuvos vardą, pasiekia puikių rezultatų, tačiau  šiems sportininkams skiriamos premijos yra keliskart mažesnės už Olimpinių žaidynių prizininkų ir laimėtojų premijas. Skirtingi premijų dydžiai yra nustatyti Vyriausybės nutarime.

Vyriausybės atstovė sutiko, kad premijos paralimpiečiams turi būti didinamos.

Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė pabrėžė, kad paralimpinių žaidynių dalyviai, prizininkai ir nugalėtojai ne tik garsina Lietuvos vardą, bet taip pat savo dvasios ir kūno pastangomis, stiprybe ir sunkiu darbu pasiekia aukščiausių rezultatų, kurie turi būti valstybės tinkamai įvertinti.

Komisija, įvertinusi visų posėdžio dalyvių pasisakymus, mano, kad būtina nedelsiant iš naujo įvertinti atgyvenusius ir nebeatitinkančius teisinės valstybės principų valstybės premijų skyrimo olimpiečiams ir paralimpiečiams kriterijus. Komisija laikosi vieningos nuomonės, kad šiuo metu Vyriausybės nutarime nustatyti skirtingi valstybinių premijų dydžiai olimpiečiams ir paralimpiečiams prieštarauja lygybės, nediskriminavimo principams, įtvirtintiems Konstitucijoje, tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose.

Komisija pabrėžia, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje yra nustatyta, kad tiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai dėl negalios su asmeniu elgiamasi mažiau palankiai nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti elgiamasi su kitu asmeniu.

Komisija siūlo Vyriausybei nustatant olimpiečių ir paralimpiečių premijų dydį, vadovautis ne negalios kriterijumi, bet atsižvelgti į tokius kriterijus kaip Lietuvos vardo garsinimas, varžybų mastas, populiarumas ir žiūrimumas. Nustatant premijų dydį taip pat siūloma atsižvelgti į objektyvias priežastis, kodėl paralimpinių sportininkų kvotos varžybose yra mažesnės – dėl reikalingo papildomo personalo, techninės įrangos ir erdvės judantiems vežimėliais bei kitomis pagalbinėmis judėjimo priemonėmis.

Komisija, išklausiusi posėdžio dalyvių nuomonę ir atsižvelgdama į palankias ekonomines sąlygas, prognozuojamą Lietuvos ekonomikos augimą, lygybės ir nediskriminavimo principus, taip pat į tai, kad Lietuva šiemet iškovojo vieną olimpinį medalį Olimpinėse žaidynėse ir tris paralimpinius medalius, siūlo Vyriausybei išimties tvarka šių metų paralimpinių medalių laimėtojus apdovanoti Olimpinių žaidynių laimėtojams skiriamomis premijomis. 

Posėdyje dalyvavo Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos paralimpinio komiteto, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Žmonių su negalia stebėsenos komisijos atstovai.

 

Daugiau informacijos:

Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė, tel.(8 5) 239 6675

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą