Studijos - Karjera

Seimo Audito komitetas pritarė siūlymui pavesti Valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą švietimo srityje

2023 m. gruodžio 6 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Šiandien Seimo Audito komitetas po svarstymo pritarė patobulintam jungtiniam Seimo nutarimo projektui „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“.

Audito komitetas konstatavo, kad speciali tikslinė dotacija savivaldybėms ugdymo reikmėms finansuoti per pastaruosius trejus metus didėjo 50,6 proc., valstybės biudžete švietimui skiriami asignavimai jau viršija Europos Sąjungos vidurkį, tačiau nepaisant to, mokytojų ir pedagogų bendruomenėje vyrauja nepasitenkinimas darbo sąlygomis ir mokamu darbo užmokesčiu, rengiami streikai. Tokia padėtis skatina analizuoti, ar pinigai, skirti švietimui, naudojami racionaliai. Seimo nutarimo projekte auditui keliamas klausimas, ar švietimo sistemos dalyviai tinkamai įgyvendino įsipareigojimus dėl mokytojų ir kitų pedagogų darbo užmokesčio. Tikimasi, kad atsakymas į šį klausimą padės įstatymų leidėjui rasti reikalingus sprendimus.

Audito komiteto nariai išreiškė lūkestį, kad audito metu bus išanalizuota švietimo įstaigų darbo užmokesčio fondo struktūra pagal visus šaltinius.

Vis dėlto, Audito komiteto pirmininko Zigmantas Balčyčio nuomone, pavedimas Valstybės kontrolei atlikti auditą neturėtų tapti dažna praktika. Teisė Seimo nutarimu pavesti Valstybės kontrolei, kaip aukščiausiajai audito institucijai, atlikti Valstybės kontrolės metiniame veiklos plane nenumatytą valstybinį auditą, turėtų būti taikoma tik išskirtiniais atvejais ir vertintina kaip išimtinė ultima ratio priemonė, kurios tikslas – valstybinio audito metodais atskleisti visuomenei svarbiausių viešojo sektoriaus sričių veiklos problematiką.

Galutinį sprendimą dėl Seimo nutarimo projekto turės priimti Seimas šioje rudens sesijoje.

Daugiau informacijos:

Seimo Audito komiteto pirmininkas

Zigmantas Balčytis

Tel. 8 (5) 209 6736

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą