Studijos - Karjera

2022-ieji – Lietuvos universitetų metai: laukia gausybė renginių, skirtų Lietuvos aukštajam mokslui paminėti

Minint šimto metų Lietuvos universiteto įsteigimo Kaune sukaktį, Seimas 2022-uosius paskelbė Lietuvos universitetų metais. Šiais, Lietuvos švietimui ypatingais, metais yra numatoma daugybė renginių, konferencijų, o taip pat ekskursijų ciklai, skirti paminėti Lietuvos universitetų reikšmę.

2022-ieji metai – ypatingi, nes žymi Lietuvos kultūros, technologijų, akademinės minties ir aukštojo mokslo atsiradimą Kaune.

Anuomet Lietuvos universitetuose vykdytos veiklos prisidėjo prie sėkmingos Lietuvos valstybės raidos, kurios pagreitino kultūros ir urbanizacijos procesus visoje šalyje. 

Sukurtas ir specialus ženklas

Universitetų dėka plėtėsi net tik švietimo sistema, bet ir gerėjo šalies ekonomika, sveikatos ir sporto sistema, kūrėsi lietuviška mokslo terminija ir naujos mokslo šakos, reikalingos Lietuvos ekonomikai ir pramonei stiprinti, išleisti pirmieji vadovėliai lietuvių kalba, suburti pirmieji lietuviški mokslo ir meno centrai, brendo žymiausi pirmosios nepriklausomybės moksliniai ir kultūriniai sąjūdžiai, dėstė žinomi Lietuvos ir Europos intelektualai, filosofai, aukščiausi šalies pareigūnai, valstybės veikėjai.

Šia proga šalies universitetai kvies į nemokamus, akademinėms bendruomenėms ir plačiajai visuomenei skirtus renginius: konferencijas, paskaitas, parodas, koncertus bei mokslinius ir kultūrinius renginius. 

Visas šias iniciatyvas žymės ir tam sukurtas specialus Lietuvos universitetų metų ženklas, kurį jau naudoja visos šalies aukštosios mokyklos.

Linki susitelkti

Sveikindama universitetus, Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė linki, kad Universitetų metai paskatintų universitetus daugiau dirbti kartu, sutelkiant tiek žmonių, tiek finansinius resursus.

„Esame maža šalis, todėl tik dirbdami drauge galime pasiekti aukščiausios studijų ir mokslo kokybės, tarptautinio pripažinimo ir sėkmės. Taigi, linkiu ne konkuruoti tarpusavyje, o bendradarbiauti ir siekti pasaulinio lygio mokslo ir studijų. Tai yra ir Vyriausybės prioritetas, tad kuriami pokyčiai ir nauji sprendimai yra skirti šiam tikslui pasiekti“, – pabrėžia ji.

Pasak ministrės, universitetai turi 3 pagrindines misijas – studijos, rengiančios išsilavinusius, kritiškai mąstančius ir kūrybingus absolventus, o tam būtina pasirengę ir motyvuoti studentai, kvalifikuoti ir nuolat tobulėjantys dėstytojai, dėstymo metodai ir dėstymo turinys, tarptautiška, atvira ir skatinanti tobulėti aplinka.

„Antra misija – vykdyti mokslinius tyrimus, o siekiant aukščiausio lygio – turime sudaryti geriausias sąlygas talentams pritraukti ir išlaikyti. Trečioji misija yra universitetų ekonominė ir socialinė misija bei jų indėlis į visuomenę ir prisidėjimas prie jai aktualių iššūkių sprendimo bei aukštos pridėtinės vertės ekonomikos kūrimo. Tik bendradarbiaudami galime pasiekti šių misijų sinergijos ir sėkmingo realizavimo. Tad kviečiu visus universitetus susitelkti!“, – linkėjo ministrė.

Atviros paskaitos ir dokumentinis filmas

Pasak Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) prezidento, VU rektoriaus Rimvydo Petrausko, universiteto tradicija Lietuvoje siekia žymiai ilgiau nei šimtmetį, bet Lietuvos universitetas ženklina naują pradžią.

„Tai – jaunos respublikos ambicija kurti aukštąjį mokslą, auginti savo intelektualus, puoselėti savitą kalbą ir kultūrą. Tai svarbu ir šiandien. Universitetas tapo vienu iš kertinių valstybės akmenų. Šį požiūrį turime puoselėti ir dabartyje, suprasdami universitetų ir aukštojo mokslo svarbą valstybių –  o ypač nedidelių, ambicingų valstybių – sėkmei“, – sako R. Petrauskas.

Vasario 16-ąją, „Žalgirio“ arenoje, vyks iškilmingas renginys, kurio metu iš Lietuvos universiteto išaugę Kauno universitetai – Kauno technologijos (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU), Vytauto Didžiojo (VDU) universitetai dovanos šventę minint ne tik Lietuvos universiteto 100-metį, bet ir Lietuvos universitetų metus. Šį šventinį renginį bus galima tiesiogiai stebėti per LRT televiziją.

Metų pradžioje startavo „Atvirų paskaitų“ ciklas – kiekvieną mėnesį skirtinguose universitetuose vyks susitikimai su mokslininkais, politologais, istorikais, menininkais ir kitomis asmenybėmis, įkvepiančiomis savo veikla bei įžvalgomis.

2022-uosius metus vainikuos dokumentinis filmas apie Lietuvos universitetus, kuris bus transliuojamas LRT televizijoje.

Pranešimą paskelbė: Mantas Lapinskas, Kauno technologijos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą