Studijos - Karjera

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui pradėti Šiaulių universiteto reorganizavimą prijungiant jį prie Vilniaus universiteto

Seimas po svarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma nuo liepos 1 d. reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu.

Svarstomu teisės aktu Nr. XIIIP-4982(2) siūloma patvirtinti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašą; pritarti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planui.

„Tam pritarė Seimas, tam pritarė Šiaulių universiteto ir Vilniaus universiteto tarybos, senatai. Viltingai nuteikia ir naujojo Vilniaus universiteto rektoriaus Rimvydo Petrausko pirmieji darbo žingsniai, sprendimai, humanistinės, humanitarinės krypties stiprinimo akcentavimas, pozityvi jo nuostata, išsakyta praeitą savaitę Šiauliuose, apie būsimojo darinio VUŠA svarbą visam Šiaulių regionui. Kita vertus, man, tris dešimtis metų dirbusiam Šiaulių universitete, matant ir prisidėjus prie institucijos virsmo universitetu, nėra lengva išgyventi tą jausmą, nes puikiai suprantu, kad sukurti universitetą yra titaniškas darbas“, – sakė Seimo narys Stasys Tumėnas.

Nutarimu numatoma, kad reorganizuojamo Šiaulių universiteto rektorius užtikrintų, kad visi veiksmai, susiję su Šiaulių universiteto išregistravimu iš Juridinių asmenų registro, būtų atlikti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

„Vilniaus universiteto statuto nustatyta tvarka reorganizuoto Šiaulių universiteto veiklos tęstinumas bus užtikrinamas kamieninio akademinio padalinio, kaip Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos veiklos sąlygomis. Tai yra padalinys turės akademinį ir ūkinį savarankiškumą, kaip ir kiti Vilniaus universiteto kamieniniai padaliniai“, – projekto pristatymo metu sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Vyriausybei, rengiant valstybės ir savivaldybių biudžetų 2021–2025 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir skirstant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, siūloma jas skirti atsižvelgiant į Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plane numatytą finansavimo poreikį ir valstybės finansines galimybes.

Numatoma, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. galios netektų Seimo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. XI-1241 „Dėl Šiaulių universiteto statuto patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

Pasak ministro A. Monkevičiaus, šiais metais Vyriausybė Šiaulių universitetui numatė skirti 300 tūkst. eurų iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų dėstytojų atlyginimams didinti, 4 mln. 750 tūkst. eurų Europos Sąjungos fondo paramos lėšų studijų kokybei gerinti ir studijų infrastruktūrai atnaujinti pedagogų rengimo centrui.

Projektui po svarstymo pritarė 77, prieš balsavo du, susilaikė 7 Seimo nariai.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą