Studijos - Karjera

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui dėl tikslinių stipendijų

Seimas po svarstymo pritarė Mokslo ir studijų įstatymo ir Profesinio mokymo įstatymo pakeitimams (projektai atitinkamai Nr. XIIIP-4884 ir Nr. XIIIP-4885), kuriais siekiama sukurti įstatyminį pagrindą (tikslinės stipendijos mechanizmą), leidžiantį valstybei, įvertinus visus turimus duomenis ir tyrimus, sistemingai planuoti ir skatinti asmenis rinktis darbo rinkoje reikiamas specialybes.

„Tai yra labai reikalinga priemonė. Galbūt ir savalaikė, jeigu nepavėluota, bet kartais geriau vėliau negu niekada. Tikslinės stipendijos išties gali paskatinti mūsų jaunus žmones ir dabar baigiančius mokyklą, ir galbūt prieš kelerius metus baigusius, kurie dar neapsisprendę buvo stoti į aukštąsias mokyklas, pasirinkti būtent tas profesijas, kurių šiandien mums labai labai trūksta“, – pritarti projektui kvietė Seimo narys Vytautas Juozapaitis.

Tikslinės stipendijos būtų mokamos Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto lėšų.

Mokslo ir studijų įstatyme siūloma nustatyti, kad šios stipendijos galėtų būti mokamos studentams, įstojusiems į Vyriausybės nustatytas studijų prioritetines kryptis, valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas su studijų stipendiją vietas, neatsižvelgiant į kitas gaunamas stipendijas ar paramą.

Profesinio mokymo įstatyme siūloma įtvirtinti, kad tikslinės stipendijos gali būti mokamos mokiniams, įstojusiems į Vyriausybės patvirtintas prioritetines formaliojo profesinio mokymo programas, valstybės finansuojamas vietas, neatsižvelgiant į kitas gaunamas stipendijas ar paramą.

Tikslinė stipendija būtų mokama neturintiems akademinių skolų studentams (mokiniams) ne rečiau kaip kartą per pusę metų visą studijų (mokymosi) laikotarpį, bet ne ilgiau nei studijų (mokymo) programoje nustatyta studijų trukmė. Atitinkamų metų trumposios pakopos, pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų prioritetines kryptis, grupes ar studijų programų grupes (prioritetines formaliojo profesinio mokymo programas) nustatytų Vyriausybė, atsižvelgdama į ministerijų pasiūlymus, valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės ir regioninės plėtros poreikius, nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją, Vyriausybės nustatytas prioritetines mokslo tiriamosios ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos kryptis ir jų prioritetus (užimtumo ir darbo rinkos stebėsenos informaciją) bei valstybės finansines galimybes.

Tikslines stipendijas administruotų Valstybinis studijų fondas. Šiuo metu didžiausia stipendija profesinėse mokyklose yra tik 28 eurai 80 centų.

Siūloma, kad teikiamos nuostatos įsigaliotų 2021 m. sausio 1 d.

Projektui po svarstymo pritarė 93, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė du Seimo nariai.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą