Studijos - Karjera

Prie Vilniaus universiteto fondo jungiasi naujas dalininkas

Šią savaitę prie Vilniaus universiteto (VU) neliečiamojo kapitalo fondo prisijungė naujas dalininkas ir rėmėjas – įmonės „Linas Agro Group“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Zubas. Jis fondą parėmė 300 tūkst. eurų suma.

„Esame maža šalis, neturime ypatingų gamtos turtų, neturime ir šimtų milijonų pigių darbo rankų, kurių sukurti produktai galėtų būti pagaminti pigiausiai pasaulyje. Tačiau yra dalykų, kuriais galime didžiuotis ir privalome išnaudoti, o pats svarbiausias iš jų – intelektualinis mūsų žmonių potencialas. Mes, lietuviai, esame genialūs, tik kartais patys to nežinome. Turime stiprinti tą potencialą, mokytis iš kitų valstybių ir mokslo įstaigų, parvežti į Lietuvą gerąją patirtį ir ją skleisti. Vilniaus universitetas yra mūsų seniausia mokslo ir  mokymo įstaiga,  pajėgi sustiprinti verslo kuriamą pridedamąją vertę ir lietuvių indėlį į pasaulinio mokslo raidą. Tai tikrai įkvepia prisidėti prie fondo veiklos“, – kodėl nusprendė prisijungti prie VU fondo atskleidžia D. Zubas.

Darius Zubas – pirmasis VU fondo dalininkas, kuris nėra VU absolventas. Tai rodo, kad ne tik žmonės, kuriems VU yra Alma Mater, tiki jo perspektyvia ateitimi ir potencialu.

2016 m. įsteigtas VU fondas yra pirmasis universitetinis neliečiamojo kapitalo fondas Lietuvoje, siekiantis iš investavimo gautomis pajamomis užtikrinti pasaulinį VU, kaip nacionalinio mokslo ir kultūros židinio, konkurencingumą. Fondas telkia visuomenės narius, norinčius prisidėti prie tvaraus VU konkurencingumo globaliame pasaulyje stiprinimo.

VU fondo direktorius Justinas Noreika pasveikino naująjį rėmėją ir paaiškino, kur bus naudojamos fondo lėšos: „Džiaugiamės ir dėkojame, kad vis daugiau asmenų supranta neliečiamojo kapitalo fondo prasmę, ateities potencialą ir patys prisideda prie fondo stiprėjimo. Iš investavimo gautas pajamas VU fondas panaudos skirdamas stipendijas išskirtiniams studentams, pritraukdamas gabiausius dėstytojus su stipria tarptautine patirtimi, taip pat finansuodamas perspektyvių dėstytojų, tyrėjų ir studentų stažuotes geriausiuose pasaulio universitetuose. Vėlesniame etape fondas planuoja remti ir aukštos pridėtinės vertės mokslinius tyrimus, globalius poreikius atitinkančias studijų programas, reikalingiausius infrastruktūrinius projektus.“

VU neliečiamojo kapitalo fondas 2019 m. sausio mėn. pradėjo investicijų valdymą, atitinkantį tarptautinę neliečiamojo kapitalo fondų praktiką. Fondo investicijų valdybą sudaro Alius Jakubėlis, Mindaugas Mažeikis, prof. Konstantinas Pileckas ir Šarūnas Barauskas.

Šiuo metu fonde yra sukaupta per 1,8 mln. eurų suma.

Be D. Zubo, fondo dalininkai yra Alvydas Žabolis, Nerijus Numavičius, UAB „Light Conversion“, kuriai atstovauja prof. Algis Petras Piskarskas, ir UAB „Ekspla“, kuriai atstovauja Rimantas Kraujalis. Kiti reikšmingi neliečiamojo kapitalo fondo rėmėjai – UAB „Alma littera“ ir A. Guogos paramos fondas.

Pranešimą paskelbė: Liudmila Januškevičienė, Vilniaus universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą