Studijos - Karjera

Baigiama formuoti Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija

Šį rudenį numatoma baigti formuoti Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Jaunąją akademiją išrenkant į ją dešimt naujų narių. Šiuo metu LMA Jaunąją akademiją, kuri atstovauja mūsų šalies jaunųjų mokslininkų interesams, sudaro 30 narių.

Iš viso LMA Jaunąją akademiją gali sudaryti ne daugiau kaip 40 narių. Šiemet į ją tikimasi išrinkti po du jaunuosius mokslininkus iš penkių mokslų sričių: humanitarinių ir socialinių; matematikos, fizikos ir chemijos; biologijos, medicinos ir geomokslų; žemės ūkio ir miškų mokslų; technologijos mokslų.

Jaunosios akademijos nariais renkami motyvuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje bei socialinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskutinės dokumentų priėmimo dienos.

Kandidatus į LMA Jaunąją akademiją gali iškelti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatai ir mokslo tarybos, LMA akademikai, Lietuvos mokslininkų asociacijos, kandidatais gali išsikelti ir patys jaunieji mokslininkai.

LMA Jaunoji akademija skatina jaunųjų mokslininkų kūrybinę, mokslinę ir ekspertinę veiklą, teikia nuomonę Lietuvos mokslo politikos klausimais, sudaro sąlygas siekti akademinės karjeros, bendrauti su kitų šalių jaunosiomis akademijomis, kelti mokslo prestižą ir mokslu pagrįstų žinių prieinamumą visuomenėje, analizuoti mokslo raidą akademinėje aplinkoje, aktyvinti akademikų mentorystę.

Tikimasi, kad LMA Jaunajai akademijai pradėjus veikti visa sudėtimi, ji dar aktyviau prisidės prie jauniesiems mokslininkams aktualių klausimų sprendimo, mokslo politikos formavimo, megs naujus ryšius, plėtos ir stiprins bendradarbiavimo tinklus, inicijuos kitas veiklas.  

LMA Jaunosios akademijos nariai renkami vienai kadencijai, kurios trukmė – ketveri metai. Pasibaigus kadencijai, LMA Jaunosios akademijos nariai tampa alumnais, toliau dalyvauja veikloje turėdami patariamąjį balsą, o vietoj jų renkami nauji nariai.

LMA Jaunoji akademija įkurta 2018 m. Jaunųjų akademijų judėjimas pasaulyje prasidėjo 2000 metais, kai Berlyno-Brandenburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos ir Vokietijos gamtos mokslų akademijos „Leopoldina“ bendru susitarimu buvo sukurta pirmoji Jaunoji akademija.

Paraiškos kandidatuoti į LMA Jaunosios akademijos narius priimamos konkursai.lma.lt iki 2021 m. spalio 15 d.

 Konkurso dokumentai ir papildoma informacija skelbiama www.lma.lt

Pranešimą paskelbė: Evelina Baronienė , Lietuvos mokslų akademija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą