Studijos - Karjera

Prasideda naujos KTU Tarybos narių rinkimai

Kauno technologijos universitete (KTU) prasideda naujos Tarybos narių rinkimų procesas. Taryba yra kolegialus universiteto valdymo organas, į kurį įtraukiami ne tik universiteto akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.

Taryba sudaroma penkerių metų kadencijai iš vienuolikos narių – šešių vidinių ir penkių išorinių narių, iš kurių du (po vieną vidinį ir išorinį narį) renka ir skiria KTU Studentų atstovybė.

Aukštųjų mokyklų tarybos renka, skiria ir atleidžia rektorių, tvirtina aukštosios mokyklos viziją, misiją, strateginį veiklos planą, struktūros pertvarkos planus ir atlieka kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją.

Naujos KTU Tarybos rinkimus 2022 m. vasario 9 d. inicijavo KTU Senato pirmininkas. 2022 m. vasario 21 d. rektoriaus įsakymu buvo sudaryta KTU Tarybos narių rinkimų komisija, kuriai pavesta organizuoti ir vykdyti naujos universiteto Tarybos narių rinkimus.

2022 m. kovo 7 d. universitetinė rinkimų komisija skelbia viešą konkursą išoriniams kandidatams į KTU Tarybos narius atrinkti. Išoriniai Tarybos nariai – tai asmenys, nepriklausantys universiteto personalui ir studentams (išskyrus asmenis, kurie dirba ar mokosi kitoje aukštojoje mokykloje arba jie yra išrinkti į kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organus).

Tarybos nariai iš išorinių kandidatų renkami atskirai į kiekvieną iš keturių vietų pagal šias veiklos sritis: aukštųjų technologijų pramonės; technologijoms imlaus verslo; ūkio ir / ar finansų administravimo srities; kultūros (meno), viešojo sektoriaus srities.

Vidiniai Tarybos nariai – tai dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie užima pareigas konkurso būdu ir pretenduoja tapti Tarybos nariais.

Daugiau informacijos apie viešą konkursą išoriniams kandidatams į KTU Tarybos narius rasite čia: https://ktu.edu/announcements/skelbiamas-viesas-konkursas-isoriniams-kandidatams-i-ktu-tarybos-narius-atrinkti/

Pranešimą paskelbė: Mantas Lapinskas, Kauno technologijos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą