Studijos - Karjera

Po integracijos atsinaujinęs VDU vertina stojančiųjų pasitikėjimą

Pirmieji priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai parodė, jog stojančiųjų skaičiai daugelyje universitetų mažėjo, kai kur ir ženkliai. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) bendras pakviestųjų studijuoti skaičius išliko beveik nepakitęs. Prieš keletą metų Aleksandro Stulginskio, Lietuvos edukologijos universitetų, iš dalies ir VDU stojančiųjų skaičius buvo smuktelėjęs. Po universitetų integracijos pavyko jį stabilizuoti – VDU yra viena iš nedaugelio aukštųjų mokyklų, priėmusių beveik tiek pat studentų, kaip ir 2018-aisiais. VDU šiais metais iš viso pakvietė 1187 stojančiuosius.

„Nežiūrint to, kad integracija įvyko tik metų pradžioje ir iki šiol nėra pilnai pabaigta, tačiau jau pastebimi teigiami šio proceso rezultatai. Be to, dalyje programų, tarp jų ir susijusiose su žemės ūkiu, studentų skaičius pradėjo pamažu augti“, – pažymėjo VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Pagal bendrą kviečiamųjų studijuoti skaičių, populiariausios VDU studijų programos šiemet – psichologija, viešoji komunikacija, kūrybinės industrijos, Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos. Universitetas taip pat yra vienintelis šalyje, kuris priėmė stojančiųjų į mokomojo dalyko pedagogiką – ją studijuoti iš viso pakviesti 78 abiturientai.

Pasak VDU rektoriaus, nors itin didelės viltys siejamos su mokytojų rengimo sistema, nebuvo sulaukta pakankamos paramos iš valstybės – šalies švietimo politikos pokyčių, stipendijų skyrimo, savivaldybių socialinio paketo būsimiems pedagogams.

„Jei situacija rengiant pedagogus vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms dar pakenčiama – jas vykdo Vilniaus ir Kauno kolegijos, Vilniaus ir kiti universitetai – tai su dalykų mokytojų rengimu yra labai prastai. Universitetas iš savo pusės padarė viską – sukurta patraukli, lanksti programa, leidžianti įgyti tiek vieno, tiek dviejų dalykų mokytojo profesiją. Aprūpinta įvairiomis kompetencijomis, įvairių kalbų mokėjimu, informacinių technologijų valdymo, įtraukiojo mokymo didaktika. Nepaisant trūkstamos paramos vieninteliam VDU pavyko pritraukti stojančiųjų į mokomojo dalyko pedagogiką“, – pasakojo rektorius.

Prof. J. Augutis pažymėjo, jog studentų priėmimo sistema, skaičiuojanti tik moksleivių valstybinių ir kitų egzaminų pažymius, bet nei kiek neatsižvelgianti į jų motyvaciją bei papildomai įgytas kompetencijas, yra pasenusi ir pasaulyje vis rečiau benaudojama.

VDU šiais metais sudarė galimybę stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pateikti dokumentus, įrodančius jų kompetenciją ir patirtį, įgytą neformalioje veikloje, susijusioje su pasirinkta studijų kryptimi. Pavyzdžiui, socialiniu darbuotoju dirbęs ar toje srityje ne mažiau kaip metus savanoriavęs stojantysis galėjo gauti papildomą balą – tais atvejais, kai į studijų vietą nebuvo konkurso. Panašiai buvo vertinami ir įregistravę ūkį ir turintys ūkininko pažymėjimą stojantieji į žemės ūkio krypties programas.

„Manau, kad ši vertinimo sistema yra efektyvi ir ateityje bus vis plačiau taikoma“, – akcentavo VDU rektorius.

Pranešimą paskelbė: Martynas Gedvila, Vytauto Didžiojo universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą