Gamta ir gyvūnai

Patvirtinta vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika

Nuo šiol atliekų turėtojams ir tvarkytojams bus aiškiau, kaip teisingai identifikuoti ir rūšiuoti pavojingąsias atliekas, lengviau nustatyti atliekos sudėtį, jos pavojingąsias savybes. Sukurta kokybiška vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika leis pasiekti proveržį šių atliekų tvarkymo srityje, spręsti iškylančius iššūkius.

Ši metodika skirta ne tik valstybės ir savivaldos institucijoms, bet ir gyventojams, ūkio subjektams. Jos tikslas – teisingai vertinti ir taikyti nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, siekiant užtikrinti tinkamą pavojingųjų atliekų identifikavimą ir klasifikavimą, kad šios atliekos būtų saugiai ir efektyviai surenkamos bei tvarkomos.

Svarbu tai, kad parengta metodika yra suprantama ir pritaikyta naudoti kiekvienam – gyventojui, verslo įmonei, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams,  atstovams.

Buityje susidarančių pavojingųjų atliekų klasifikavimui ir identifikavimui skirtas atskiras metodikos priedas, kuriame pateikiami patarimai ne tik dėl atliekų klasifikavimo ir identifikavimo, bet ir informacija apie tai, kur turi būti atiduodamos buityje susidarančios pavojingosios atliekos.

Ne buityje susidarančioms pavojingosioms atliekoms klasifikuoti ir identifikuoti naudojamos trijuose metodikos etapuose pateiktos schemos – atsakant į pateiktus klausimus „taip“ arba „ne“ sužinosite, ar jūsų turimos atliekos yra pavojingosios. Tikimasi, kad būtent šis principas ir schematiškai pateikiami algoritmai palengvins metodikos taikymą ir leis spręsti problemas, dabar kylančias pavojingųjų atliekų sektoriuje.

Parengtos metodikos pagrindu 2023 m. numatoma sukurti elektroninius įrankius pavojingųjų atliekų identifikavimui ir klasifikavimui. Pasitelkę šiuos įrankius gyventojai ir ūkio subjektai galės lengviau ir greičiau identifikuoti ir klasifikuoti buityje ar ūkinėje veikloje susidarančias pavojingąsias atliekas, aplinkos apsaugos institucijų atstovai – patikrinti, ar ūkio subjektai ir gyventojai pavojingąsias atliekas klasifikuoja teisingai.

Numatoma, kad elektroninių įrankių atviras kodas bus paskelbtas ir prieinamas visoms suinteresuotoms šalims, kurios norės elektroninį  įrankį naudoti savo internetinėse svetainėse. Taip bus užtikrinta šių elektroninių įrankių sklaida, pritaikomumas, platus naudojimas.

Vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika parengta įgyvendinant projektą „Haz-ident“, finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Su šia metodika galite susipažinti Aplinkos ministerijos svetainėje.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą