Studijos - Karjera

Pasirašyta Europos universitetų aljanso ATHENA deklaracija

Slovėnijai perimant Europos Sąjungos (ES) pirmininkavimą, rugsėjo 29 d. Liublianoje Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) kartu su kitų 6 Europos universitetų rektoriais ir prezidentais iškilmingai pasirašė Europos universitetų aljanso ATHENA – (angl. Advanced Technology Higher Education Network Alliance – ATHENA) bendros veiklos deklaraciją.  

ATHENA yra vienas iš šiuo metu Europoje įgyvendinamų pilotinių projektų, kuriais siekiama sukurti ateities universitetų prototipus, o juose būtų galima išbandyti naujus akademinės veiklos ir mokslinių tyrimų modelius, testuoti naujus bendrų išteklių derinimo ir konsolidavimo būdus.

ATHENA partneriai – VILNIUS TECH (Lietuva), Mariboro universitetas (Slovėnija), Orleano universitetas (Prancūzija), Siegeno Universitetas (Vokietija), Porto Politechnikos universitetas (Portugalija), Nikolo Kuzano universitetas (Italija), Viduržemio jūros universitetas (Graikija) – koncentruoja  jėgas, kurdami bendrus mokslo ir studijų klasterius, siekia veiksmingiau bendradarbiauti su verslu žinių ir technologijų perdavimo srityje, siekia suteikti  aukštos kokybės tarptautinį aukštąjį išsilavinimą absolventams, sukurti patrauklų studijų pasiūlos portfelį laipsnio siekiančių užsienio studentų pritraukimui.   

Vienas iš svarbiausių Europos universitetų iniciatyvos aljanso uždavinių – kartu ieškoti atsakymų į Europos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų erdvėje kylančius klausimus, plėtoti naujus bendradarbiavimo būdus vykdant akademinę, mokslinių tyrimų ir žinių bei technologijų veiklą.

Tai padėtų spręsti naujus iššūkius, susijusius su mokymusi visą gyvenimą, kurti veiksmingus sprendimus išteklių panaudojimo optimizavimui, gerųjų patirčių perkėlimui, diegiant naujas mokymosi formas, tarp jų ir mikrokredencialais pagrįstą studijų modelį, užtikrinant masinį studentų ir dėstytojų mobilumą tarp aljanso partnerių, išplėtoti virtualių studijų ir tyrimų grupių veiklų spektrą.

Ateities universitetai

Aukštojo mokslo erdvė ir jos raidos kryptys Europoje pastaraisiais metais patiria naujų iššūkių. 2017 m. Geteborge vykusiame susitikime, ES lyderiai iškėlė naują švietimo viziją – iki 2024 m. paskatinti universitetus ES kurti ilgalaikes strategines partnerystes, kuriančias naujus bendradarbiavimo standartus ir kooperavimosi modelius. Europos universitetų aljansų iniciatyva, kurioje veikia ATHENA, yra šio ES lyderių susitikimo sprendimų išvada.  

„Siekiant bendro tikslo – Europos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų erdvės pokyčių, ATHENA bei kitoms Europos aljansų iniciatyvoms  keliami  labai ambicingi tikslai, o tam reikia visų suinteresuotų šalių paramos. Ypač svarbu subalansuoti šveitimo politiką ir teisinę bazę Europos, nacionaliniu ir instituciniu lygmenimis, nes tik taip galima plačiu mastu įgyvendinti ES lūkesčius dėl Europos universitetų. Esame įsitikinę kad VILNIUS TECH yra tas partneris, kurio indėlis svarbus ne tik ATHENA aljanso, bet ir bendrai šios naujos švietimo iniciatyvos sėkmei. Bendradarbiavimas ir galimybė dalintis – pagrindiniai aspektai, kuriais remiantis kuriamas ATHENA aljanso tinklas“, – pabrėžia VILNIUS TECH rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas.

Šiuo metu Europoje veikia 41 Europos universitetų aljansas, kiekviename dalyvauja nuo 4 iki 12 institucijų. ATHENA aljansas siekia reaguoti į dabartinius ir ateities iššūkius, pasitelkdamas tarptautišką, įtraukų ir novatorišką švietimą, derinamą su pasaulinės visuomenės raidos poreikiais, sprendžiantį Europos skaitmeninės transformacijos, aplinkosaugos ir  aukštojo mokslo prieinamumo ir kokybinio atnaujinimo   problemas bei didelį dėmesį skiria moksliniams tyrimams.

Svarbi ATHENA aljanso veiklos ašis, aktuali ir VILNIUS TECH, ir visai Lietuvos mokslo ir verslo ekosistemai – mokslinių tyrimų ir studijų plėtra informacinių technologijų ir elektronikos inžinerijos srityse.

Kitas aljanso ATHENA narių susitikimas vyks spalio 27–29 d. VILNIUS TECH. Susitikimo metu bus aptariamos ir kuriamos naujos proveržių veiklos.

Pranešimą paskelbė: Neda Černiauskaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą