Gamta ir gyvūnai

Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo įgyvendinimo kompetentingos institucijos funkcijas vykdys Aplinkos apsaugos agentūra

Vyriausybė pavedė šalies institucijoms funkcijas Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo reglamento  reikalavimams įgyvendinti.

Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM) įgyvendinimo Lietuvoje kompetentingos institucijos funkcijas pavesta vykdyti Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA). Agentūra koordinuos, kaip taikomi mechanizmo reikalavimai: suteiks ir atšauks prekių importuotojams PADKM deklaranto statusą, PADKM registre teiks informaciją ir duomenis apie importuotojus, tikrins importuotojų pateiktų įvežamoms prekėms būdingų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio ataskaitų duomenis.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nuo 2026 m. mechanizmui įsigaliojus pilna apimtimi, Finansų ministerijai, bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija, pavesta vykdyti PADKM sertifikatų pardavimo ir perpirkimo funkcijas. Ši sertifikatų sistema laipsniškai keis nemokamai skiriamus apyvartinius taršos leidimus (ATL). 75 proc. lėšų už PADKM sertifikatus numatoma pervesti į Europos Sąjungos biudžetą, kaip naują Lietuvos nuosavą išteklių.

Atsižvelgus į tai, kad pereinamojo laikotarpio PADKM registras, kuris vėliau turėtų tapti PADKM ataskaitų teikimo ir valdymo sistema, sąveikauja su muitinės sistemomis, kurias administruoja Muitinės departamentas ir Valstybinė mokesčių inspekcija, minėtoms institucijoms ir Finansų ministerijai pavedama užtikrinti, kad jose sukaupta informacija ir duomenys būtų prieinami AAA.

Nacionaliniam akreditacijos biurui, kuris jau vykdo nustatytas ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ATLPS) dalyvaujančių veiklos vykdytojų ŠESD stebėsenos ataskaitų tikrintojų akreditavimą, pavesta ir PADKM tikrintojų akreditacija.

Energetikos ministerijai pavesta dalyvauti derinant ir priimant Europos Komisijos deleguotuosius aktus, susijusius su reglamento taikymu importuojamai elektrai.

Reglamento, kuriuo nustatomas PADKM tikslas – mažinti ATLPS dalyvaujančių įmonių anglies dioksido nutekėjimo riziką ir skatinti trečiąsias šalis diegti aplinkos taršą mažinančius sprendimus. Tuo pačiu mažinamas importuojamos produkcijos poveikis aplinkai ir klimato kaitai. Be to, tokiu būdu tikimasi sulyginti konkurencines sąlygas tarp ES ir trečiųjų šalių  gamintojų, kurie importuoja produkciją į ES.

PADKM taikomas importuojant tam tikras cemento, mineralinių trąšų, aliuminio, plieno ir geležies prekes, taip pat vandenilio ir elektros importui iš trečiųjų šalių, siekiant apmokestinti išmetamą ŠESD kiekį, kuris būdingas tiems patiems sektoriams ir prekėms. Šis mechanizmas turėtų užtikrinti, kad taršos mažinimo reikalavimai ES viduje nedidintų taršos kitose pasaulio šalyse, ES gamintojams perkėlus gamybą į mažesnius taršos reikalavimus keliančias valstybes.

Reglamentas įsigaliojo nuo šių metų spalio 1 d.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą