Studijos - Karjera

Panevėžio miesto savivaldybė vykdo pedagogų pritraukimo programą

Siekdama stiprinti miesto pedagogų bendruomenę Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendina jaunų specialistų pritraukimo į miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programą. Čia numatytos profesijos prestižo kėlimo kryptys, priemonės ir veiklos. Viena programos krypčių – finansinė parama trūkstamų specialybių pedagogams.

„Nuo 2018 m. įgyvendindami šią programą skatiname jaunus žmones rinktis miestui trūkstamų dalykų pedagogines studijas iš dalies jas finansuojant – Savivaldybė apmoka pusę mokesčio už mokslą, skiria 50 Eur kelionės išlaidoms sesijų metu arba skiria vienkartinę 1000 Eur išmoką persikėlimo išlaidoms iš dalies kompensuoti. Savo ruožtu studentai pasirašo trišalę sutartį ir įsipareigoja baigę studijas dirbti miesto švietimo įstaigoje 3 metus“, – sako  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Atsižvelgiant į trūkstamų specialybių pedagogų poreikį einamaisiais metais prioritetai teikiami Lietuvos aukštosiose mokyklose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogiką, psichologiją, tiksliųjų, gamtos mokslų bakalauro ar perkvalifikavimo programas studijuojantiems asmenims. 2021 m. finansinei paramai Panevėžio mieste trūkstamų specialybių pedagogams skirta 10 000 Eur.

Pirmenybė teikiama geriau besimokantiems (atsižvelgiama į paskutinio baigto semestro studijų rezultatų vidurkį) studijų finansinės paramos gavėjams. Pirmumo teisę turi persikraustymo išmokos gavėjai, turintys didesnį pedagoginio darbo stažą. Tais atvejais, kai studijų finansinės paramos gavėjų semestro studijų rezultatų vidurkis yra vienodas arba persikraustymo išmokos gavėjų pedagoginio darbo stažas yra vienodas, pirmenybė teikiama pirmiau padavusiems prašymus.

Finansinė parama skiriama antro ir aukštesnio kurso studentams ir perkvalifikavimo programas, kurios yra trūkstamų specialybių pedagogų sąraše, studijuojantiems asmenims. Paramos gavėjai, studijuojantys kolegijose, gali gauti dalinį studijų finansavimą ir vienkartinę išmoką kelionės išlaidoms sesijų metu apmokėti 2 metus, o studijuojantys universitetuose – 3 metus.

Konkursas gauti finansinę paramą bus skelbiamas rugsėjo 27 d., jį rasite www.panevezys.lt – Konkursai. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 45) 501 377 arba el. paštu el. p. ausra.gabreniene@panevezys.lt.

Komunikacijos skyrius 

Pranešimą paskelbė: Loreta Kaškelienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą