Namai

NŽT: sumažėjo apleistų žemės ūkio naudmenų plotas

Lietuvoje per metus apleistų žemės ūkio naudmenų plotas sumažėjo 3 tūkst. ha. Šių metų gegužės 1 d. duomenimis, Lietuvoje nustatyta 49 326 ha apleistos žemės. Tai sudaro apie 1,2 proc. šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto.

2019 m. gegužės 1 d. Lietuvoje buvo nustatyta 52 373 ha apleistos žemės, kuri sudarė apie 1,5 proc. šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto.

Daugiausiai apleistos žemės plotų yra šiaurrytinėje, rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse  – iki 5 proc. bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Apleista žemė –  tai sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės plotai. Šie plotai nustatomi nuotoliniais kartografavimo metodais.

2019 m. NŽT ypač didelį dėmesį skyrė žemės naudojimo apleidimo atvejams išaiškinti. Iš nustatytų beveik 4 tūkst. žemės naudojimo tvarkos pažeidimų – daugiau nei pusė dėl žemės apleidimo.

NŽT ragina žemės sklypų savininkus pagal atnaujintą Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį pasitikrinti, ar jų valdomuose žemės sklypuose nuotoliniais kartografavimo metodais nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų. Iki liepos 1 d. savininkai dar gali susitvarkyti nustatytus apleistus plotus, o apie tai pranešę VĮ Valstybės žemės fondui, – išvengti ir didesnių žemės mokesčių. Taip pat žemės savininkai raginami kreiptis į VĮ Valstybės žemės fondą dėl pastebėtų neatitikčių bei netikslumų.

Pagal pranešimus apie nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus bei pasikeitimus, gautus iki liepos 1 d., bus tikslinamas LR teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys, kuris taip pat naudojamas ir žemės mokesčiui apskaičiuoti. Primename, kad nustatytiems apleistų žemės ūkio naudmenų plotams gali būti taikomas didesnis žemės mokesčio tarifas (iki 4 procentų žemės mokestinės vertės). LR žemės mokesčio įstatyme nustatyta tvarka žemės mokesčio tarifus tvirtina savivaldybių tarybos.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešimai apie nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų duomenų netikslumus, gauti po liepos 1 d., bus naudojami tik kitų metų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų duomenims atnaujinti ir žemės mokesčiui apskaičiuoti.

Informuojame, kad atnaujinta informacija apie apleistus žemės ūkio naudmenų plotus paskelbta:

Pranešimai apie netikslumus ir pasikeitimus VĮ Valstybės žemės fondui gali būti teikiami:

Informaciją apie tai, kaip nustatyti ir tvarkyti apleistos žemės plotus rasite VĮ Valstybės žemės tinklalapyje https://www.vzf.lt/?naujienos=del-apleistu-zemiu-plotu-tinkamo-sutvarkymo.

Pranešimą paskelbė: Kristina Žukovska, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą