Namai

NŽT paprastina sutikimų dėl komunikacijų ir inžinerinius tinklų tiesimo valstybinėje žemėje išdavimo tvarką

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), atsižvelgdama į savivaldybių ir inžinerinių tinklų valdytojų prašymus palengvinti statytojams išduodamų sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, procesą, inicijavo minėtų sutikimų išdavimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimą.

Pakeistose taisyklėse reglamentuojama, kad statytojams kreipiantis į NŽT dėl sutikimų tiesti komunalinius centralizuotus inžinerinius tinklus, tais atvejais, kai šių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs daugiau nei 20-ies žemės sklypų ribas, nebereikės pateikti visų žemės sklypų, kuriems būtų taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo.

Taip pat tais atvejais, kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose ar jų apsaugos zonose, kreipiantis į Nacionalinę žemės tarnybą nereikės teikti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimo dėl šių darbų atlikimo. Į šį departamentą bus galima kreiptis atskirai.

Kitaip tariant, minėti taisyklių pakeitimai leis statytojams tuo pačiu metu kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą, žemės sklypų savininkus ar į Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinį padalinį, o tai turėtų paspartinti sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius išdavimo procesą.

Pranešimą paskelbė: Renata Remeikaitė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą