Studijos - Karjera

MRU žada proveržį: sieks tapti Europos universitetų lyderiu

Globalią rinką atitinkančios studijos, tarptautiškumas ir skatinimas mokytis visą gyvenimą. Taip Mykolo Romerio universitetas (MRU) sieks įveikti aukštųjų mokyklų konkurenciją ir pelnyti geriausio socialinių mokslų srities universiteto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Tokią universiteto ateities viziją mato MRU akademinė bendruomenė, su JAV organizacinės lyderystės ekspertu parengusi trejų metų strategiją.  

Beveik dvejus metus MRU vadovaujanti rektorė profesorė Inga Žalėnienė pripažįsta, kad siekis tapti lyderiais Europoje iš pirmo žvilgsnio gali skambėti ambicingai. „Įvertinę universitete per ilgus veiklos metus sukauptą potencialą, sukurtas tarptautines partnerystes, mokslinį įdirbį, tikime, kad mūsų bendruomenė pajėgi strategijoje suformuluotą viziją paversti realybe. Žengiame labai aiškius ir pamatuojamus žingsnius, kurie mus ir atves į Europos lyderių socialiniuose moksluose gretas.

Nuosekliai geriname studijų kokybę, investuojame į mokslinius tyrimus, inovacijas, IT sistemų plėtrą, skaitmenizaciją, vystome darnią aplinką, stebime pažangių pasaulio universitetų gerąją praktiką ir stengiamės kūrybiškai ją pritaikyti. Manau, kad būtent tai ir yra kertiniai dalykai, siekiant ambicingų  tikslų“, – akcentuoja rektorė.

Stiprins tarptautiškumą ir reputaciją

Jau anksčiau žurnalo „Reitingai“ MRU pripažintas tarptautiškiausia šalies aukštąja mokykla. Siekiant gerinti tarptautines pozicijas universitetas bendradarbiaus su vis daugiau pažangių užsienio universitetų ir mokslo centrų, didins veiksmingai veikiančių tarptautinių partnerysčių skaičių, plačiau įsitrauks į globalius profesinius tinklus. Taip tikimasi pritraukti daugiau tyrėjų į šiuo metu sėkmingai besidarbuojančias mokslines komandas.

Taip pat į MRU planuojama pritraukti dvigubai daugiau tarptautinių dėstytojų vizitų. „Net ir trumpi patyrusių profesorių iš užsienio vizitai suteikia daug vertingų žinių, plečia tiek studentų, tiek dėstytojų  akiratį. Tai leidžia mums ne tik jausti ir atliepti globalias rinkos tendencijas, bet ir stiprinti universiteto bei visos Lietuvos akademinės bendruomenės pozicijas tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje. Mūsų tarptautiškumą itin vertina studentai, tad didžiulės pastangos, dedamos pritraukiant tarptautinio lygio specialistus, kuria pridėtinę vertę“, – pabrėžia rektorė.

Vienas iš strateginių universiteto tikslų – stiprinti organizacijos reputaciją. Pernai pirmą kartą atlikta skirtingų tikslinių auditorijų, visuomenės grupių nuomonės apklausa. Tokį tyrimą MRU žada vykdyti kasmet. „Esame išimtis iš taisyklės – dažniausiai universitetai vengia klausti platesnės visuomenės nuomonės apie organizaciją. Tačiau universiteto bendruomenė yra reikšminga visos visuomenės dalis ir tam, kad atlieptų jos poreikius, turi kreipti dėmesį ir į tai, kaip juos vertina. Esame pasiryžę ir toliau stiprinti bei viešinti universiteto ekspertiškumą, nes čia dirbantys dėstytojai, mokslininkai turi ir gali daug duoti visuomenei, mokslui ir valstybei“, – pažymi MRU rektorė.

Skatins mokytis visą gyvenimą

Metus rengtoje universiteto strategijoje numatyta aktyviau skatinti mokymosi visą gyvenimą veiklas. Jau dabar MRU dėstytojai aktyviai veda profesionalius mokymus verslui ir viešajam sektoriui. Baigusių tokias trumpalaikes programas skaičių vien šiemet planuojama padidinti 40 procentų.

MRU rektorė pastebi, kad pastebimas išaugęs verslo ir viešojo sektoriaus poreikis darbuotojams suteikti galimybę lanksčiai įgyti kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus darbo rinkai. „Pandemija išryškino, kaip svarbu gebėti greitai persikvalifikuoti, įgauti reikalingų žinių, prisitaikyti prie globalios rinkos. Todėl verslas ir viešasis sektorius vis dažniau ieško galimybių, kaip darbuotojams suteikti būtinų kompetencijų greitai, o ne laukiant ilgus metus, kol jie baigs universitetines bakalauro ar magistro studijas.

Tai toli gražu nesumenkina universitetinių studijų reikšmės, o jas papildo ir suteikia dar platesnes galimybes mokytis. Didžiuojuosi, kad turime puikių socialinių mokslų srities profesionalių dėstytojų, tyrėjų ir reaguodami į  pokyčius rinkoje galime ženkliai prisidėti prie verslo ir viešojo sektoriaus bendruomenių poreikių įgyvendinimo“, – pastebi I. Žalėnienė.

Prie strategijos prisidėjo ekspertas iš JAV

Prie naujosios universiteto strategijos 2021–2023 m. kūrimo ir moderavimo svariai prisidėjo JAV organizacinės lyderystės mokslų daktaras Ray Smithas, dėstantis JAV bei Čekijos universitetuose bei vadovaujantis MRU verslo administravimo magistratūros studijų programai. „Šis ekspertas buvo pasitelktas, siekiant įvertinti universiteto galimybes globaliai, turėjome galimybę pasitelkti profesionalų požiūrį iš išorės. Be galo vertiname, kad tokio lygio ekspertas prisidėjo prie naujos universiteto strategijos ir pateikė vertingų įžvalgų“, – pabrėžia rektorė I. Žalėnienė.

Visos bendruomenės poreikiai išryškėjo į strategijos kūrimo  susitikimus įsitraukus universiteto dėstytojams, mokslininkams ir studentams. MRU rektorė sako, kad aktyvus bendruomenės įsitraukimas leido įvairiapusiškai pažvelgti į ateities planus. „Universitetas – sudėtinga, svarbią misiją valstybėje atliekanti organizacija, besiorientuojanti į globalios rinkos poreikius atliepiančias kokybiškas studijas, novatorišką mokslinę veiklą ir veiksmingą socialinį ir ekonominį poveikį visuomenei. Tai daugialypė, gyva organizacija, turinti atliepti visų su ja susijusių žmonių poreikius. Todėl labai džiaugiamės, kad į strategijos kūrimą įsitraukė didelė bendruomenės dalis. Tai leido pamatyti platesnį vaizdą ir sukurti tokį planą, kuriuo tikslingai, kartu su akademine bendruomene eisime ir pasieksime išsikeltus tikslus“, – pažymi I. Žalėnienė.

Strategijoje taip pat numatyta artimiausiais metais investuoti į MRU informacinių sistemų modernizavimą, atnaujinti universiteto infrastruktūrą, studentų bendrabučius bei gerinti pastatų energetinį efektyvumą.

Pranešimą paskelbė: – -, Berta And, UAB

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą