Namai

Lietuvos automobilių kelių direkcija: opiausios kelininkų problemos šiandien – besikeičiantys prioritetai, lėšų trūkumas ir riboti rangovų pajėgumai

Šiandien surengta AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuota konferencija, skirta kelių sektoriaus rangovams ir partneriams. Renginyje pristatytos bendradarbiavimo galimybės, aptarti organizacijoje jau vykdomi ir planuojami įgyvendinti pokyčiai, svarbiausi prioritetai, siekiant gerinti veiklos kokybę bei stiprinti šalių atsakomybę už įgyvendinamus projektus ir pasiektą rezultatą, pristatytos viešųjų pirkimų, projektų ir rizikų valdymo naujovės.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos inicijuotame partnerystės renginyje identifikuotos ir opiausios kelių sektoriaus problemos: dažnas prioritetų keitimasis, lėšų trūkumas, rangovų, projektuotojų riboti pajėgumai. Spartesnį progresą stabdančios praeityje taikytos skirtingos technologijos keliams tiesti, vis labiau juntamas specialistų trūkumas.

„Gali vardinti problemas, kurių kelių sektoriuje netrūksta. Arba susėsti prie stalo, pasiskirstyti atsakomybėmis ir pradėti jas spręsti. AB Lietuvos automobilių kelių  direkcijoje jau pradėti įgyvendinti pokyčiai, kurių dalis yra ir šis partnerystės renginys. Tikiu, kad po šio susitikimo, kuriame galėjome dalintis žiniomis ir praktikomis, diskutuoti, kelti klausimus ir drauge ieškoti atsakymų, opiausių problemų sprendimo, mes galėsime geriau suprasti vieni kitus, atrasti naujų bendradarbiavimo galimybių, kartu dirbti efektyviau ir rezultatyviau, kuriant saugią, kokybišką ir patogią susisiekimo infrastruktūrą visiems gyventojams ir šalies svečiams“, – pabrėžė  bendrovės generalinis direktorius Marius Švaikauskas.

Pasak asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovo Šarūno Frolenko, siekiame telkti, ieškoti būdų kalbėtis, nes turime bendrą interesą – projektus įvykdyti laiku, pasiekti bendrų rezultatų, kuriais galėtų saugiai ir patogiai naudotis visuomenė. „Tiek rangovai, tiek užsakovai turi būti viena komanda, tobulinant pirkimų procesus, rangos sutartis, rengiant normatyvinius dokumentus. Sėkmingam sektoriaus dalyvių darbui reikia susitarti dėl siektinų rodiklių, savalaikio jų vykdymo ir vienodai suprasti, kas yra kokybiškas rezultatas ir jo vertinimas. Rinkos dalyvių bendri veiksmai privalo vesti bendro tikslo link“, – sakė Š. Frolenko.  

Siekiant efektyviai įgyvendinti infrastruktūros, IT ir kitus veiklos pokyčius, šiuo metu AB Lietuvos automobilių kelių direkcijoje  jau diegiamas projektinis valdymas, kuris taikomas strateginiams įmonės įgyvendinamiems  projektams, tačiau ateityje planuojama šį valdymą naudoti platesne apimtimi. Prioritetinis dėmesys skiriamas rizikų valdymo sistemos diegimui. Pastaroji sistema, ją įdiegus, bus orientuota ne tik į vidinių procesų efektyvumo užtikrinimą, bet ir į bendradarbiavimo su partneriais, tiekėjais ir kitomis interesų grupėmis stiprinimą, vieningo partnerystės modelio kūrimą, kontrolės sistemų stiprinimą, teisinės bazės tobulinimą.

Dar viena renginyje pristatyta naujovė – AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos perėjimas prie dinaminių pirkimų modelio, abi šalis įgalinančio viešuosius pirkimus organizuoti paprasčiau be perteklinių reikalavimų pirkimų dalyviams, reikšmingai sumažinti jų trukmę. Pristatant šią naujovę, AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovai akcentavo, kad viešiesiems pirkimams valdyti nuo šiol bus skiriamas prioritetinis dėmesys: ypatingai pirkimų planavimo procesui, pirkimų procedūrų prastinimui, sutarčių šablonams. Tikimasi, kad supaprastinant pirkimų procedūras, tačiau išlaikant kokybinius reikalavimus, bus praplėstos galimybės dalyvauti pirkimuose kuo daugiau tiekėjų. Praėjusiais metais AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos pirkimuose vidutiniškai dalyvaudavo po 2,7 tiekėjo. Šį skaičių siekiama mažiausiai padvigubinti.

„Mūsų artimiausio veiklos laikotarpio prioritetai – didesnis dėmesys planavimui, aiškių sutartinių sąlygų apsibrėžimas bei nuosekli sutarčių įgyvendinimo kontrolė, orientacija į rezultatą, o ne procesą. Esminis tikslas – visų veiklos procesų efektyvumo ir skaidrumo didinimas, greita komunikacija, atliepianti klientų lūkesčius bei siekiant glaudesnio dialogo su rangovais, partneriais“, – akcentavo M. Švaikauskas.

Renginyje vykusioje diskusijoje apie inovacijų diegimą ir įgyvendinimą kelių sektoriuje dalyviai aptarė ar šalyje sukurta aplinka yra palanki inovacijoms atsirasti kelių sektoriuje ir kaip skatinti atsiradusius naujus technologinius sprendimus ir kurti prielaidas juos naudoti.

Tam tikras inovacijas diktuoja ir besikeičianti aplinka, jau kalbama ne tik apie konkrečių priemonių diegimą, bet ir tų priemonių komunikavimą tarpusavyje, pvz., autonominių automobilių galimybes naudotis Lietuvos keliais. Taip pat siekiama spręsti klimato kaitai atsparių kelių ir kitus aktualius klausimus.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuotame renginyje dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros, VILNIUS TECH, asociacijos „Lietuvos keliai“, rangovų, kitų kelių sektoriuje Lietuvoje dirbančių įmonių atstovai.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija atsakinga už valstybinės reikšmės kelių tinklą ir infrastruktūrą. Šiuo metu yra skaičiuojama kiek daugiau nei 21 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių.

Daugiau informacijos:

Aušra Ramoškaitė

Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyrius

Tel. +370 5 232 96 28, mob. tel. +370 656 76 508

El. p. ausra.ramoskaite@lakd.lt

Pranešimą paskelbė: Svajūnė Kazlauskaitė, Lietuvos automobilių kelių direkcija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą