Technologijų naujienos

LATVIJOS ĮMONĖS GALĖS VYKDYTI SANDORĮ

Konkurencijos taryba davė leidimą vykdyti koncentraciją Latvijoje registruotai bendrovei „Latvijas Mobilais Telefons“ įsigyjant 100 proc. kitos Latvijos įmonės „Santa Monica Networks“ akcijų ir netiesiogiai įgyjant Lietuvos bendrovės „Santa Monica Networks“ kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2021 m. liepos 2 d. Kiti rinkos dalyviai (suinteresuoti asmenys) Konkurencijos tarybai nepateikė argumentuotų nuomonių apie būsimo sandorio galimas neigiamas pasekmes konkurencijai.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Latvijas Mobilais Telefons“ teikia belaidžio ryšio ir kitas ryšių paslaugas. Su ja susiję ūkio subjektai tiekia telekomunikacijų įrangą specializuotose mažmeninės prekybos parduotuvėse, siūlo fiksuoto ir mobiliojo ryšio sprendimus, belaidžio ir laidinio ryšio paslaugas, taip pat vykdo kontroliuojančių bendrovių, nekilnojamojo turto agentūrų, bendrojo viešojo valdymo veiklas. „Latvijas Mobilais Telefons“ Lietuvoje veikia per kitą Latvijos įmonę „LMT Retail & Logistics“, kuri mūsų šalyje teikia telekomunikacijos įrangos garantinio ir negarantinio remonto paslaugas.

Latvijos bendrovė „Santa Monica Networks“ Lietuvoje vykdo veiklą per susijusią UAB „Santa Monica Networks“, kuri parduoda IT infrastruktūros sprendimus ir teikia IT plėtros, integravimo ir priežiūros paslaugas.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą