Studijos - Karjera

Kviečia vasaros stovyklos ir edukacinės programos vaikams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad mokinių tėvai, vaikai jau gali rinktis patinkančias vaikų vasaros stovyklas. Šiemet Švietimo mainų paramos fondo administruojamo TAPK2 projekto lėšomis organizuojama 18 stacionarių stovyklų Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Alytaus ir kitose apskrityse. Jos vyks keliomis pamainomis.

„Vaikų užimtumui vasarą plėtoti siūlomos aktyvaus judėjimo, sporto, pažinimo, sveikos gyvensenos, sportinių, gatvės šokių, tradicinių amatų ir kitokios programos. Svarbu užtikrinti įvairiapusę ir vaikų poreikius tenkinančią veiklą, kuri būtų nukreipta į vaiko įgūdžių lavinimą, sveikatos ir emocinės gerovės stiprinimą. Vasara atveria daug galimybių, tad kviečiame jomis pasinaudoti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.  

Tikimasi, kad 7–10 dienų trukmės edukacinėse programose šiemet dalyvaus apie 2,2 tūkst. vaikų. Europos socialinio fondo lėšomis apmokama 30 proc. stovyklos kainos. Socialiai remiamų šeimų vaikams dengiama 95 proc. stovyklos kainos. Neįgaliems, gausių šeimynų ir imigrantų vaikams (jie sudaro apie 5 proc. stovyklautojų) taip pat bus apmokama 95 proc. stovyklos kainos. Į vasaros stovyklas kviečiami ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai, taip pat vaikai iš Lietuvos tautinių mažumų mokyklų.

Tėvai, norintys rezervuoti vietą stovykloje, turėtų kreiptis tiesiogiai į stovyklų organizatorius kontaktais, nurodytais stovyklų aprašymuose. Stovyklų organizatoriai pateiks detalesnę informaciją apie programas, pamainas, kainą ir kt. Stovyklų aprašymai ir kontaktai skelbiami TAPK2 projekto svetainėje.

Vasaros stovyklos iš dalies finansuojamos valstybės ir Europos socialinio fondo lėšomis, vykdant tęstinį projektą TAPK 2. Šį projektą vykdo Švietimo mainų paramos fondas. Bendras šio projekto biudžetas iki 2021 metų – 2,1 mln. Eur.

Kadangi šiemet dėl pandemijos atšaukta vasarą turėjusi vykti Moksleivių dainų šventė, sutaupytos 2,5 mln. eurų lėšos švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu skirtos vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms. Pinigai bus paskirstyti savivaldybėms pagal vaikų skaičių. Savivaldybės gautas lėšas paskirstys stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti. Ministerija rekomenduoja prioritetą skirti mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gaunantiems socialinę paramą, taip pat tiems švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė ir ne valstybė.

Kasmet vaikų vasaros stovyklose stovyklauja apie 50 tūkst. vaikų. Tikimasi, kad šiemet, skyrus daugiau pinigų, tokią galimybę turės daugiau vaikų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat informuoja, kad prasidėjo registracija į penktus metus tęsiamą iniciatyvą „Atverk duris vasarai“, ir šiemet taip pat bus organizuojamos nemokamos atvirosios ugdymo erdvės vaikams. Į iniciatyvą „Atverk duris vasarai“ gali užsiregistruoti bendrojo ugdymo mokyklos, daugiafunkciai centrai, dienos centrai, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, muziejai, bendruomenės ir kitos įstaigos, turinčios galimybę vaikams suteikti erdvę aktyviai ir prasmingai veiklai. Registruojama erdvė turi būti nemokama ir saugi. Kiek veikla truks, nusprendžia tos veiklos iniciatoriai. Suaugusieji vasarą kviečiami tapti vaikų vadovais ir organizuoti edukacinius užsiėmimus: sporto varžybas, kūrybines dirbtuves, knygų skaitymo popietes bei kt. Aktyviausių ir įdomiausių užsiėmimų organizatoriai bus apdovanoti kelione.

Norintieji dalyvauti projekte „Atverk duris vasarai“ turi užpildyti paraišką Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto svetainėje.

Projektą „Atverk duris vasarai“ organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Informacija apie iniciatyvą „Atverk duris vasarai“ teikiama el. paštu dalyvauti@lmnsc.lt, tel.: (8 5) 261 00 82; 8 614 44 625.

Jeigu tęstųsi karantinas, stovyklose būtina užtikrinti sveikatos saugos reikalavimus: edukacinėse programose turi dalyvauti tik sveiki vaikai, turės būti laikomasi vaikų grupių izoliacijos principo, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose ir išvengtų skirtingų grupių  kontakto tiek patalpose, tiek lauke. Vengtinas kontaktas su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis, o jeigu to padaryti neįmanoma, reikia riboti kontakto laiką. Taip pat turi būti sudarytos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai, vėdinamos patalpos, dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai. Jeigu vaikai maitinami, neorganizuojamas maitinimas švediško stalo principu. Jeigu vaikai valgys bendrose patalpose, į valgyklą jie turėtų ateiti po vieną grupę pagal iš anksto sudarytą grafiką, pavalgius patalpas būtina išvėdinti ir išvalyti. 

Daugiau informacijos – sveikatos apsaugos ministro patvirtintose rekomendacijose:

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20NEFORMALIOJO%20VAIK%C5%B2%20%C5%A0VIETIMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20PAKEITIMO%20(V-1320).pdf.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt

Pranešimą paskelbė: Alma Vijeikytė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą