Studijos - Karjera

KTU užtikrins Lietuvos mokslininkams galimybę rasti Europos duomenų archyvuose saugomus duomenis

Empiriniai duomenys tampa neatsiejama šiuolaikinių socialinių mokslų tyrimų dalimi, todėl mokslininkams yra itin svarbu turėti prieigą prie patikimos ir kokybiškos mokslo medžiagos. Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo (KTU DAtA) centrui tapus Europos socialinių mokslų duomenų archyvus vienijančios tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros projekto dalimi, Lietuvos mokslininkai ilgainiui turės galimybę atrasti Europos skirtinguose duomenų archyvuose saugomus duomenis bei leis Lietuvos duomenis integruoti į europinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

Pagrindinis Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumo (angl. Consortium of European Social Science Data Archives – CESSDA-ERIC) uždavinys – užtikrinti Europos socialinių, humanitarinių ir kitų giminingų disciplinų tyrėjams įmanomai geriausią ir paprasčiausią prieigą prie aukščiausios kokybės europinių empirinių duomenų.

Vienas iš įrankių šiam tikslui įgyvendinti – naudojamas daugiakalbis Europos kalbų socialinių mokslų tezauras (angl. European Language Social Science Thesaurus – ELSST), kurio tobulinimas vykdomas įgyvendinant Jungtinės Karalystės duomenų archyvo koordinuojamą CESSDA-ERIC projektą Vocabulary Service Multilingual Content Management (CESSDA VOICE).

ELSST yra indeksavimo ir paieškos įrankis, skirtas atlikti kontroliuojamą paiešką Europos duomenų archyvuose, kurie dalyvauja CESSDA-ERIC veiklose. ELSST yra atnaujinamas ir verčiamas iš anglų kalbos į kitas dvylika kalbų ir taip yra kuriamas ryšių tarp reikšminių žodžių tinklas.

„Vartotojai iš Lietuvos, pavyzdžiui, galės atlikti užklausą lietuvių kalba, o ELSST daugiakalbio tezauro dėka paieška bus vykdoma iš karto visomis trylika kalbų. Kitaip tariant, naudojant lietuviškus terminus bus galima vykdyti duomenų paiešką kitomis kalbomis ir surasti reikalingus duomenis esančius kitų šalių duomenų archyvuose“, – apie projektą pasakoja jo vykdytojas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslo darbuotojas dr. Giedrius Žvaliauskas.

Lietuva taps labiau matoma „duomenų kasinėtojų“ pasaulyje

KTU Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras peržiūrės ir atnaujins 2011 m. Lietuvos HSM duomenų archyve (LiDA) parengtą pirmąją ELSST lietuviškąją versiją bei išvers ir adaptuos priimtus tezauro papildymus bei vartojimo pastabas.

„Centro įsijungimas į CESSDA VOICE projektą ilgainiui suteiks visos Lietuvos mokslininkams galimybę lengviau rasti Europos skirtinguose duomenų archyvuose saugomus duomenis bei leis duomenis iš LiDA integruoti į europinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą CESSDA-ERIC“, – teigia G. Žvaliauskas.

KTU DAtA centro administruojamam Lietuvos HSM duomenų archyvui siekiant tapti CESSDA-ERIC paslaugų teikėju Lietuvoje, ELSST lietuviškos versijos atnaujinimas ir integravimas į bendrąjį paieškos variklį leis įvykdyti vieną iš reikalavimų keliamų CESSDA-ERIC nariams.

„Tai reiškia, kad KTU Duomenų analizės ir archyvavimo centro tapimas Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumo projekto dalimi stiprins tiek KTU, tiek visos Lietuvos matomumą ir dalyvavimą europinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose“, – teigia G. Žvaliauskas.

Pranešimą paskelbė: Paulina Kuzmickaitė, Kauno technologijos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą