Studijos - Karjera

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradeda vykdyti V lygio kvalifikacijų kompetencijų vertinimą

2021 m. kovo 18 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai buvo akredituoti V lygio kvalifikacijų kompetencijų vertinimo vykdymui ir pradeda vykdyti kompetencijų vertinimą Kauno technikos kolegijoje.

V lygio kvalifikacijos yra naujiena Lietuvos kvalifikacijų sistemoje ir iki šiol nebuvo suteikiamos. Pagal mūsų šalies kvalifikacijų sandaroje naudojamus kvalifikacijų priskyrimo lygmenims kriterijus – veiklos sudėtingumą, atlikėjo savarankiškumą ir veiklos kintamumą – V lygio kvalifikacija atitinka veiklą, kurią darbuotojas atlieka savarankiškai, o jos priežiūra apsiriboja tik rezultatų įvertinimu.

„Veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos darbuotojas, dažnai suteikdamas veiklos atlikėjui galimybes pasirinkti šių uždavinių sprendimo būdus ir priemones. Toks darbuotojas vadovauja žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklai, planuoja ir skirsto veiklos užduotis, prižiūri veiklos atlikimą, konsultuoja ir tikrina veiklos atlikimo kokybę. Penktojo lygmens kvalifikaciją turinčio darbuotojo veiklos technologiniai ir organizaciniai reikalavimai bei jos aplinka nuolat kinta, pokyčiai dažnai nenuspėjami ir gali būti susiję su naujomis veiklos sritimis“, – plačiau apie šių programų išskirtinumą pasakoja Kauno technikos kolegijos direktorius Nerijus Varnas.

Kauno technikos kolegijos vadovas pabrėžia, kad ši kvalifikacija yra skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai. Todėl sėkmingam  darbuotojo veiklos rezultatui pasiekti reikia taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais arba būtinas įvairioms naujovėms įdiegti.

„Europoje penktojo lygio kvalifikacijų pobūdis ir funkcijos yra dviejų tipų, – sako N. Varnas, – vienu atveju egzistuoja labiau į darbo rinką orientuotos penktojo lygmens kvalifikacijos, kitu – siekiama sklandaus perėjimo į aukštąjį mokslą. Lietuvoje bandoma taikyti geriausias patirčių praktikas.“

„V lygio kvalifikacijų sėkmė – jų pagrindimas mokymosi rezultatais, galimybė derinti darbo ir mokymosi procesus bei lankstus kelias į aukštąjį mokslą. Labai svarbu, jog šio kvalifikacijų lygmens specialistų poreikį yra išsakę ir vis primena darbdaviai“, – apie V lygio kvalifikacijas kalba Kauno technikos kolegijos direktorius.

Kauno technikos kolegija vykdo šias 50 kreditų modulinių profesinio mokymo programas: (T54073201) Apdailos montuotojo meistro modulinė profesinio mokymo programa, (T54073202) Fasadų šiltintojo meistro modulinė profesinio mokymo programa, (T54073203) Mūrininko meistro modulinė profesinio mokymo programa, (T54073204) Stogdengio meistro modulinė profesinio mokymo programa, (T54071501) Suvirinimo meistro modulinė profesinio mokymo programa, (T54071601) Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa.

V lygio mokymo programas verta rinktis, nes šios srities specialistų ypač trūksta darbo rinkoje, programos orientuotos į praktinę veiklą, jų turinys pagrįstas realiais meistro kvalifikacijai reikalingais poreikiais, o baigus šias profesinio mokymo modulines programas, įgyjama V kvalifikacinio lygio kategorija, tampama specialistu, gebančiu atlikti aukštos kokybės darbus, vadovauti darbų brigadoms bei galinčiu savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą.

Pranešimą paskelbė: Joana Daubaraitė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą