Studijos - Karjera

Kaunas perskaičiuos vaikų neformaliojo ugdymo įkainius: tėvų indėlis užtikrins geresnę paslaugų kokybę

Popamokinių veiklų ir užsiėmimų įkainiai Kauno mieste paskutinį kartą peržiūrėti bemaž prieš dešimtmetį, kuomet šalyje dar buvo atsiskaitoma litais. Per tą laiką ne kartą kilo pedagogų bei kitų darbuotojų atlyginimai, brango įstaigų išlaikymo kaštai. Artimiausiame Kauno miesto tarybos posėdyje numatyta svarstyti klausimą dėl įkainių padidinimo bei suvienodinimo. Surinktas lėšas miestas investuotų į tolesnį neformaliojo ugdymo kokybės ir reikiamos infrastruktūros gerinimą.

Mokesčiai – tik dalis visų kaštų

Muzikos, šokio, dailės užsiėmimai, kitos edukacinės veiklos ir įvairūs sporto būreliai miesto įstaigose kauniečiams šiuo metu atsieina nuo 4 iki 20 eurų per mėnesį, o tris ir daugiau vaikų auginančių šeimų atžaloms visos paslaugos – pilnai kompensuojamos.

Bendras vieno vaiko išlaikymas neformaliojo ugdymo įstaigoje ar sporto mokykloje gali kainuoti nuo 44 iki 211 eurų per mėnesį, o vidurkis siekia apie 120 Eur. Didžiausi kaštai – individualioms pamokoms (dainavimas ir pan.) bei žiemos sporto šakoms. Miestas kasmet vien išlaikymui skiria beveik 17 mln. eurų, neskaitant solidžių investicijų į infrastruktūros tobulinimą.

Taigi tėvų prisidėjimas čia gana simboliškas ir tesiekia nežymią dalį savikainos. Šias sumas sudaro patalpų išlaikymas, sporto bazių eksploatacijos kaštai, pedagogų bei trenerių atlyginimai, inventoriaus atnaujinimas ir visos infrastruktūros tobulinimas.

Pastebima, kad neretai tie patys vaikai figūruoja kelių būrelių sąrašuose, o realiai lanko tik vieną ar kelis iš jų. Dėl to į formaliai užimtas vietas negali patekti kiti norintieji – susidaro laukiančiųjų eilės.

Tėvelių ir trenerių patogumui netrukus startuos elektroninė sistema, leisianti fiksuoti vaikų lankomumą realiu laiku. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas, gaunami duomenys apie būrelių užimtumą leis dar efektyviau planuoti, kurias sporto ar neformaliojo ugdymo sritis reikėtų stiprinti. Pavyzdžiui, stebint itin didelį susidomėjimą plaukimu, atitinkamai vienu iš prioritetų tampa baseinų statyba ir rekonstrukcija.

Dešimtmečio senumo skaičiai

„Mūsų tikslas – kokybiškas ir kuo plačiau prieinamas Kauno vaikų lavinimas tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Dėl to nuosekliai investuojame į jų ugdymui skirtų erdvių atnaujinimą, įstaigų modernizavimą, siekdami sukurti geresnes sąlygas. Tą patį daro ir tėveliai, norintys, kad jų atžalos turiningai leistų laiką po pamokų ir pasiektų apčiuopiamų rezultatų įvairiose srityse.

prisidėjimas siekia gana nedidelę dalį visų lėšų, skiriamų vaiko išlaikymui neformaliojo ugdymo įstaigose. Ši tendencija pernelyg nepasikeis ir suvienodinus įkainius už vaikų popamokines veiklas. Kaune jie ir toliau liktų mažiausi tarp didžiųjų šalies miestų, tačiau papildomos lėšos leistų greičiau ir efektyviau tobulinti ugdymo procesus“, – teigė Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė.

Pasak jos, paskutinį kartą sporto būrelių įkainiai Kaune peržiūrėti dar 2011 metais, o menų ir kitų edukacinių veiklų – 2012-aisiais, todėl natūralu, kad dabar jie nė iš tolo neatspindi šių dienų poreikių. 

Vienodas dėmesys visoms veikloms

Visų neformaliojo švietimo ir sporto mokyklų vadovai pritarė sprendimui nuo kitų metų pradžios startuoti su pokyčiais.

Išanalizavus dabartinę situaciją, siūloma menų ir kitų švietimo būrelių įkainius neženkliai kilstelėti iki 10–20 eurų. Kauno miesto sporto mokykloms būtų taikomas fiksuotas mėnesinis mokestis – 20 Eur per mėnesį, tačiau jį numatoma didinti palaipsniui: pirmuoju etapu, nuo kitų metų sausio 1 d. – iki 15 eurų, o nuo 2022-ųjų rugsėjo – 20 Eur.

Išimtį numatoma daryti Kauno sporto mokyklos „Gaja“ auklėtiniams. Čia mėnesiniai sporto būrelių įkainiai po naujųjų pasiektų 10 eurų, o nuo kito rugsėjo – 15 Eur, mat šios mokyklos modernizavimo projekto įgyvendinimas dar laukia ateityje. Po atnaujinimo „Gajos“ auklėtiniams taikomi įkainiai būtų suvienodinti su kitų sporto mokyklų.

Didesnį pokytį pajustų kauniečiai, lankantys suaugusiųjų programas meno mokyklose ar centruose. Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje, naujojoje M. Petrausko scenos menų mokyklose bei Tautinės kultūros centre numatyti įkainiai siektų 25 eurus per mėnesį.

„Palyginome Kauno ir kitų didžiųjų šalies miestų neformalaus ugdymo bei privačių tiekėjų kainynus ir matome išties ryškų atotrūkį, nors dažnu atveju turime geresnę infrastruktūrą, vykdome tarpdisciplinines programas, samdome ir į ugdymo procesą traukiame įvairių sričių profesionalus. Todėl būrelių įkainių perskaičiavimas yra būtinas, bet jis nebus drastiškas. Kokybiškas vaiko ugdymas tėveliams ir toliau kainuos mažiau, nei vienas šeimynos apsilankymas kino teatre“, – apie planuojamus pokyčius kalbėjo Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tadas Metelionis.

Lengvatos nepasiturinčioms šeimoms

Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, atitinkamai patiria didesnes išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kiekvieno vaiko būreliui numatyta 50 proc. kompensacija nuo nustatyto įkainio. Tuo metu finansinių sunkumų patiriančios ar socialiai jautresnėms grupėms priskiriamos šeimos ir toliau savo atžalas į neformaliojo ugdymo veiklas leis nemokamai nepriklausomai nuo auginamų vaikų skaičiaus.

Taip pat siūloma koreguoti būrelių ar sporto užsiėmimų sąlygas, kuomet neformaliojo ugdymo organizatoriai paslaugas teikia ne pilna apimtimi. Ši problema išryškėjo pandemijos metu, kai dėl karantino apribojimų dalis veiklų sustojo ar persikėlė į nuotolį. Tokiu atveju mokestis už neformalųjį vaikų ugdymą proporcingai mažėtų, atsižvelgiant į realiai veikloms skiriamų valandų apimtis.

Kitą savaitę šio sprendimo projektus dėl neformaliojo ugdymo bei sporto užsiėmimų įkainių pakeitimo svarstys Kauno miesto taryba.

Sporto ir edukacinių erdvių renesansas

Kaune per paskutinius penkerius metus pasiekta ženklių infrastruktūrinių pokyčių, kurie apima ir neformalųjį ugdymą. Atnaujinta visa eilė mokyklų, sporto bazių, sukurta naujų erdvių.

Prie mokyklų iš pagrindų sutvarkyta beveik trys dešimtys sporto aikštynų, kapitalinis remontas baigtas „Baltų ainių“ ledo rūmuose, naujai atstatyta „Bangpūčio“ irklavimo bazė, greta „Girstučio“ iškilo nauja ledo arena.

Renovuotos Kauno kultūros centro bei kino teatro „Romuva“ erdvės, kuriose atsirado daugiau erdvių vaikų edukacijoms ir popamokinėms veikloms. Vos tik galutinai užbaigus kapitalinį remontą, jas netrukus papildys ir savo multifunkcinę paskirtį gerokai išplėsianti legendinė sporto halė.

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos auklėtiniai ir viso Kauno moksleiviai nuo šių metų rugsėjo apie kelių eismo taisykles mokosi ne vien teoriškai, bet ir praktiškai. Tam skirtas naujai įrengtas saugaus eismo miestelis „Saugėnai“.

Investicijos užtikrins geresnes sąlygas

Siekiant didinti popamokinių programų patrauklumą, kuriamos naujos tarpdisciplininės programos. Tokiu principu veiklą pradeda integrali Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla, kviečianti vaikus įvairiapusiškai pažinti muziką, teatrą ir šokį, atrasti jų tarpusavio sąsajas bei įgyti užkulisiuose reikiamų garso režisūros, renginių organizavimo ir kitų įgūdžių.

Viena patraukliausių erdvių STEAM laboratorijoms taps jau kitąmet Nemuno saloje lankytojus pakviesiantis muziejus „Mokslo sala“. Greta tuo pat metu iškils ir olimpinių standartų baseinas su dešimčia 50 metrų ilgio takų.

Ąžuolyno prieigose kitų metų birželį planuojama užbaigti S. Dariaus ir S. Girėno stadiono statybas, o greta turėtų iškilti naujas lengvosios atletikos maniežas. Greitu metu atstatyti ir stiprios audros suniokotą pripučiamą futbolo maniežo kupolą Jovarų gatvėje.

Prieš kelerius metus Žaliakalnio progimnazijos kieme iškilusi naujutėlaitė sporto salė – viena modernesnių mieste. Miesto planuose – dar vienas tokio pobūdžio objektas greta Maironio gimnazijos.

Pranešimą paskelbė: Rasa Markauskaitė, Kauno miesto savivaldybės administracija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą