Studijos - Karjera

Inžinerijos studijos VDU Žemės ūkio akademijoje: aktualu, perspektyvu ir su valstybės parama

Stulbinantys technologijų pokyčiai žemės ūkyje didina ne tik derlių, bet ir aukštos kvalifikacijos specialistų, ypač įgijusių inžinerinį išsilavinimą, poreikį šiame sektoriuje. Todėl neabejotinai išloš tie jauni žmonės, kurie artimiausiu metu ryšis studijoms tokius specialistus rengiančiame Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Inžinerijos fakultete. Šiame fakultete studijų procesas organizuojamas aktyviai bendradarbiaujant su lyderiaujančiomis šalies agroverslo įmonėmis, konkrečių programų turinys orientuojamas į inovacijų kūrimą bei Lietuvos žemės ir vandens tvarumo užtikrinimą. LR Žemės ūkio ministerija, reaguodama į darbo rinkos lūkesčius, taip pat prisideda prie šių specialistų rengimo – VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto pirmosios pakopos studijų programų Žemės ūkio mechanikos inžinerija ir Žemės ir vandens inžinerija studentams pirmaisiais ir antraisiais studijų metais bus mokamos 150 Eur, trečiaisiais – 200 Eur, ketvirtaisiais metais ir ištęstinėse studijose – 250 Eur dydžio stipendijos.

Absolventų žinių bagaže – ir mechatronika, ir agronomija

„Apie tokias sąlygas bei galimybes savo studijų laikais galėjome tik pasvajoti“, – teigia VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto profesorius, studijų programos Žemės ūkio mechanikos inžinerija komiteto pirmininkas prof. dr. Vytenis Jankauskas, pastebintis, kad motyvuoti šios programos studentai taip pat gauna ir solidžias VDU ŽŪA socialinių partnerių – agroverslo įmonių – įsteigtas stipendijas, o nuo trečiojo kurso dauguma jų, jei tik jie patys nėra jaunieji ūkininkai ar rimti pagalbininkai tėvų vystomuose ūkiuose, sėkmingai įsidarbina pagal būsimą specialybę. Todėl didžioji dalis studijas baigusių jaunųjų inžinierių jau būna spėję tapti visateisiais solidžių agroverslo įmonių komandų nariais.

„Inžinierius mechanikus rengia kelios šalies aukštosios mokyklos, tačiau esame vieninteliai, išlaikantys glaudų ryšį su žeme, ir tai yra didelis mūsų pranašumas – VDU ŽŪA absolventai gerai išmano ir bendruosius mechanikos dalykus (įgyja medžiagotyros ir medžiagų technologijų, mechanikos ir mašinų elementų, projektavimo ir hidraulikos, elektrotechnikos ir mechatronikos, variklių bei transporto mašinų, žemės ūkio mašinų, trinties bei dilimo procesų valdymo žinių), žino specifinius žemės ūkio mašinų funkcionavimo ypatumus, o taip pat būna įgiję agronomijos, ekologijos žinių. Taip susiformuojamas kompetencijų bagažas, kurį galima pritaikyti itin plačiai“, – programos išskirtinumą komentuoja prof. dr. V. Jankauskas.

Pašnekovo teigimu, studijų procese studentai labai anksti įtraukiami į diskusijas bei mokslinius tyrimus, kurių metu siekiama atsakyti į klausimus, kaip pasiekti, kad žemės ūkio mašina dirbtų našiau, efektyviau bei kaip užtikrinti mašinų ilgalaikį ir patikimą darbą. Tai motyvuoja jaunimą imtis mokslo tiriamojo darbo, be kurio agrosektoriaus pažanga nebūtų įmanoma.

Programos absolventai tampa įmonių vadovais, mokslininkais, kūrėjais konstruktoriais

„Inžinerijos progresas padidino žemės ūkio mašinų galią bei iškėlė naujų reikalavimų jų kokybei ir eksploatacijai. Mašinos tampa vis kompaktiškesnės, todėl apkrovos jų darbo paviršiams auga, technika tampa jautresnė darbo režimams, priežiūrai. Todėl šiuolaikinis specialistas turi gerai išmanyti ir gebėti vertinti žemės ūkio technologinius procesus, mašinų medžiagas, jų projektavimo ir gamybos technologijas, žemės ūkio bei transporto mašinų ir jų sistemų veikimo principus, surasti racionalius efektyvaus mašinų naudojimo ir techninio serviso sprendimus“, – studijų turinį komentuoja VDU ŽŪA programos Žemės ūkio mechanikos inžinerija komiteto pirmininkas, pastebintis, kad šios programos absolventai, darbo karjerą pradedantys agroverslo įmonėse mechanikų pareigose, vėliau sėkmingai tampa prestižinių prekinių ženklų atstovais bei įmonių vadovais, o neretai pasirenka ir mokslininko karjerą.

Žemės ūkio technikos konstravimo bei gamybos įmonę prieš trejetą dešimtmečių įkūrė VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto absolventai, UAB „Laumetris“ vadovai Jonas Putna ir Kazimieras Čiurila. Abu pašnekovai šiandien teigia, jog ši įmonė buvo ir yra atvira žemės ūkio mechanikos inžinerijos absolventams, kokį pašaukimą žmogus beturėtų – vadybininko, gamybininko ar konstruktoriaus, nes „Laumetis“ kuria bei gamina techniką, kuria prekiaujama keliolikoje Šiaurės ir Vakarų Europos šalių. „Vadovo užduotis yra padėti žmogui atsiskleisti toje srityje, kurioje jo gebėjimai geriausi. Ir tenka tik apgailestauti, kad dabartinė mūsų moksleivių karta nerodo didelio aktyvumo studijuoti inžineriją. Iš tiesų tai bene didžiausias savirealizacijos galimybes atverianti sritis“, – įsitikinęs K. Čiurila.

Hidortechnika – universali nišinė specialybėm, kurios specialistų reikia  visur, kur tik yra atliekami lauko inžinerijos darbai 

Tuo, kad VDU ŽŪA Inžinerijos fakultete baigtos studijos atveria platų veiklų spektrą, neabejoja ir hidrotechnikos inžinieriaus diplomą čia prieš keliolika metų įgijęs Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas,  UAB „Infrastruktūra“ vadovas bei UAB „Ekodrena“ bendrasavininkas Andrius Marinas.

„UAB „Ekodrena“ yra komercializavusi VDU Žemės ūkio mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus.  Įmonė vienintelė Baltijos šalyse gamina bei diegia pažangią reguliuojamo drenažo sistemą. Pastaruoju metu mūsų produktu ypač aktyviai domisi ir Vokietijos ūkininkai. Įmonė yra išsikėlusi du tikslus – padėti ūkininkams užauginti gausesnius derlius bei sumažinti taršą Baltijos jūros regione, nes reguliuojamas drenažas stabdo trąšų išplovimą iš dirvožemio bei jo patekimą į paviršinius vandenis. UAB „Infrastruktūra“ specializuojasi visuomeninės paskirties objektų valdymo ir infrastruktūros projektų vystymo srityse“, – hidrotechnikos inžinieriaus diplomo „įdarbinimo“ galimybes atskleidžia A. Marinas, neseniai tapęs ir Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vadovu.

Pašnekovo teigimu, artimiausiais metais neišvengiamai bus pradėti didelio masto šalies melioracijos sistemos rekonstrukcijos darbai. Todėl valstybė tam turi būti tam pasirengusi ne tik finansiškai, bet ir užsitikrinusi reikiamą skaičių hidrotechninės statybos inžinierių.

„Hidrotechnikos profesionalų ne tik ateityje reikės įgyvendinant Lietuvos melioracijos sistemos rekonstrukciją.  Mūsų specialybė yra tokia universali, o kartu ir nišinė, kad jos specialistų reikia  visur, kur tik yra atliekami lauko inžinerijos darbai – statybų sektoriuje, vandentvarkos, kelių, geležinkelių tiesimo įmonėse,  investicinių ir techninių projektų biuruose“, – VDU ŽŪA rengiamų hidrotechninės inžinerijos specialistų poreikio lauką komentuoja pašnekovas.

Švarus vanduo ir tvari aplinka – svarbiausi ateities visuomenės prioritetai

VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto Vandens inžinerijos katedros lektorė, studijų programos Vandens ir žemės inžinerija (su akvakultūros inžinerijos, hidrotechnikos, žemėtvarkos specializacijomis) komiteto pirmininkė lektorė Otilija Miseckaitė teigia, jog ši programa plačias galimybes atveria ne tik hidrotechnikos inžinieriams.

„Mūsų programa unikali tuo, kad joje rengiami aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos ir žemės ūkio krypčių sandūros specialistai. Tai – mūsų  išskirtinumas ir stiprybė.  Švarus vanduo ir tvari aplinka yra svarbiausi ateities visuomenės prioritetai. Programos tikslas – parengti plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos aplinkos inžinerijos specialistus, išmanančius šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo teorijas, metodus ir pažangiausias technologijas, gebančius analizuoti gyvojoje gamtoje vykstančius reiškinius, vertinti supančios aplinkos kokybės būklę, spręsti darnaus žemės ir vandens išteklių naudojimo bei aplinkosaugos problemas“, – pasakoja pašnekovė, pastebinti, kad hidrotechnikos, žemėtvarkos specialistai periodiškai tobulinant ir atnaujinant studijų programas VDU ŽŪA tradiciškai rengiami jau daugelį metų, o štai akvakultūros inžinerija yra ganėtinai nauja, tačiau irgi neabejotinai perspektyvi studijų kryptis. „Pasaulyje ir Europoje jūrų žvejyba vis labiau griežtinama, o senkantys žuvies ištekliai vis labiau tausojami. Todėl žuvies, kaip vieno sveikiausių ir žmogaus organizmui naudingiausių  produktų gamyba uždarosiose recirkuliacinėse sistemose neabejotinai augs. Atitinkamai augs ir akvakultūros inžinerijos specialistų poreikis. O žemėtvarkos specialistai yra būtini žemės administravimo bei tvarkymo darbams įgyvendinti, šių specialistų visada reikės ir viešajam sektoriui, ir žemėtvarkos ar statybos projektų rengimu užsiimančioms įmonėms“, – prognozuoja VDU ŽŪA lektorė O. Miseckaitė.

Ministerija skiria stipendijas visam studijų laikotarpiui

„Jausdami žemės ūkio inžinerijos specialistų trūkumą, ieškome būdų, kaip paskatinti jaunus žmones rinktis iš pirmo žvilgsnio sunkesnes, sudėtingesnes, bet ateityje daugiau galimybių atveriančias studijas. Žemės ūkio ministerija, siekdama paskatinti jaunimą rinktis su žemės ūkio sektoriumi susijusias studijas, skiria tikslines skatinamąsias stipendijas. Jau šiais metais įstojusiems ir pasirinkusiems su žemės ūkio veikla susijusias studijų programas, bus mokamos tikslinės skatinamosios stipendijos visą studijų laikotarpį. Pirmaisiais ir antraisiais studijų metais bus mokamos 150 Eur, trečiaisiais – 200 Eur, paskutiniaisiais – 250 Eur dydžio per mėnesį stipendijos“, – pažymi Žemės ūkio ministerijos kancleris Valdas Aleknavičius.

Pranešimą paskelbė: Elena Bagdonavičiūtė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą