Studijos - Karjera

FTMC veiklą pradeda Lietuvos ir Taivano puslaidininkių ir medžiagų mokslo centras

Vilniuje, Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC) iškilmingai atidarytas jungtinis Taivano ir Lietuvos puslaidininkių ir medžiagų mokslo centras (Taiwan and Lithuania Center for Semiconductors and Materials Science). Šia proga naujojo mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros centro steigėjai – FTMC ir Taivano Nacionalinis Sun Yat-Sen universitetas (NSYSU) taip pat surengė tiesioginę internetinę mokslininkų konferenciją.

Atidarymo iškilmėse, kurių transliaciją internetu tiesiogiai stebėjo Taivano Nacionalinio Sun Yat-Sen universiteto ir FTMC bendruomenės, dalyvavo NSYSU viceprezidentas ir Kristalų tyrimų centro direktorius dr. Mitch Ming Chi-Chou, Taivaniečių atstovybės Lietuvoje vadovas Eric Huang, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų bei LR ekonomikos ir inovacijų ministerijų delegacijos, FTMC mokslininkai ir inovacijų kūrėjai, puslaidininkinės elektronikos verslo atstovai.  

Renginį pradėjęs FTMC direktorius akademikas prof. habil. dr. Gintaras Valušis padėkojo Lietuvos ir Taivano mokslininkų bendruomenėms už palaikymą, jėgas, laiką, steigiant Taivano ir Lietuvos puslaidininkių ir medžiagų mokslo centrą. Sveikinimo kalboje FTMC vadovas pabrėžė naujojo centro reikšmę ir dvišalio mokslininkų bendradarbiavimo svarbą mokslo, ekonomikos ir inovacijų augimui tarptautiniu mastu:

 „Tai labai svarbi diena FTMC ir visai Lietuvai, nes šiandien atveriame naujus kelius, naujas perspektyvas tarptautiniam moksliniam bendradarbiavimui. Jungtinio Taivano ir Lietuvos puslaidininkių ir medžiagų mokslo centro atidarymas, ši mokslinė konferencija  – tai reikšmingas įvykis, nes galime dalintis patirtimi, tyrinėti ir džiaugtis galimybe kurti aukščiausio lygio mokslą ir inovacijas. Didžiuojamės galėdami prisidėti ir suteikti visas FTMC ekspertų žinias bei įrangą bendram tikslui.“ – sakė FTMC direktorius.

Jis džiaugėsi glaudžiu centro mokslininkų bendradarbiavimu su Taivano universiteto kolegomis, prasidėjusiu dar 2014 m., ir su  Puslaidininkių optikos laboratorijos vadovu dr. Sauliumi Tumėnu įteikė NSYSU viceprezidentui ir Kristalų tyrimų centro direktoriui dr. M. Ming Chi-Chou naujojo mokslo centro raktus.

 „Šio inovatyvaus mokslų centro atidarymas FTMC – sustiprins mūsų bendras veiklas ir padės siekti bendrų tikslų: vystyti bei stiprinti naujos kartos puslaidininkių medžiagų ir lazerines technologijas ne vien mokslo, bet ir pramonės lygmenyje.  Esame jaunas universitetas – NSYSU įsteigtas 1980 m., tad bendradarbiavimas su Lietuvos mokslininkais sustiprina mūsų viltis, kad sugebėsime rasti daugiau bendrų veiklų, tarptautinių mokslinių projektų, sukursime daugiau inovatyvių produktų. Ačiū visiems, padėjusiems įgyvendinti jungtinio Lietuvos ir Taivano mokslo centro idėją bei šio įsimintino įvykio dalyviams.“ – dėkojo dr. Mitch Ming Chi-Chou.

NSYSU ir FTMC jungtinės veiklos prasidėjo prieš aštuonerius metus projektu ,,Nepoliniai ploni ZnO sluoksniai: su auginimu susijusios struktūrinės ir optinės savybės“. Pasibaigus šiam projektui, pradėti nauji, tad lietuviai su kolegomis taivaniečiais toliau sėkmingai dirba tarptautiniuose moksliniuose projektuose. Siekdami sustiprinti tarpusavio ryšius, FTMC su NSYSU Kristalų tyrimo centru pernai rudenį pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo memorandumą (Memorandum of Understanding) dėl mokslinių bei technologinių sinergijų medžiagų mokslo bei medžiagų inžinerijos srityse, kieto kūno fizikos ir technologijos, optoelektronikos ir elektros inžinerijos temose. 

„Šis Memorandumas ir tapo pagrindu įsteigti jungtinį Taivano ir Lietuvos puslaidininkių ir medžiagų mokslo centrą“, – sakė Eric Huang, Taivaniečių atstovybės Lietuvoje vadovas, ceremonijoje dėkodamas abiejų pusių mokslo bendruomenėms už iniciatyvos įgyvendinimą.

„Tai dar viena nauja pradžia Lietuvos ir Taivano bendrose veiklose. Pritariu, kad taip mes stengiamės sukurti sinergijas, naujas strategijas Lietuvos ir Taivano lazerinių technologijų vystymui, jų komercializacijai, mokslo bei verslo pajėgumų suvienijimui, naujų krypčių, naujų puslaidininkių produktų kūrimui, investicijoms. Dvišalis mokslinis bendradarbiavimas leidžia tikėtis daug gerų projektų, grįstų puslaidininkių ir lazerinių technologijų progresu. Planuojame skirti finansų šios srities produktų kūrimui ir vystymui, kuriais galėtų dalytis Lietuvos bei Taivano pramonė.“ – teigė E. Huang. 

Mokslo ir verslo atstovus taip pat pasveikino LR užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento direktorė Dalia Kreivienė. Ji pabrėžė, kad Taivanas yra svarbus partneris, siekiant stiprinti ir vystyti mokslą, puslaidininkių technologijas bei inovacijas.

 „Šiandien puslaidininkiai yra svarbus strateginis interesas globalaus technologinio  progreso lenktynėse. Kiekviena šalis, Lietuva taip pat ne išimtis, siekia vystyti ir susikurti savus puslaidininkių mokslinių tyrimų ir pramonės pajėgumus, užsitikrinti lustų tiekimą, nes tai yra esminis skaitmeninės transformacijos elementas. Lietuvoje turime stiprų puslaidininkių fundamentinių mokslų pagrindą, regione lyderiaujančią elektronikos pramonę, mūsų lazerinės technologijos sėkmingai pritaikomos puslaidininkių industrijoje. Visa tai sudaro solidų pagrindą puslaidininkių pramonės ekosistemos vystymui Lietuvoje. Taivaną matome kaip esminį partnerį siekiant šio ambicingo tikslo.“ – kalbėjo D. Kreivienė. 

Pasak LR ekonomikos ir inovacijų viceministro Vinco Jurgučio, Lietuvos jaunimas pirmauja technologijos ir inžinerijos moksluose Europoje, tad tikimasi, jog įkurtas jungtinis centras sustiprins mūsų valstybės pozicijas pasaulinėse puslaidininkių ekosistemose: 

„Esame pasiruošę tęsti sėkmingą bendradarbiavimą ir suteikti visą reikiamą pagalbą veiklų tęstinumui. Linkime šiai misijai paties geriausio, tikimės kad ši iniciatyva ir naujasis Lietuvos ir Taivano centras taps sėkmės pavyzdžiu.“ 

Pasibaigus Taivano ir Lietuvos puslaidininkių ir medžiagų mokslo centro atidarymo ceremonijai,  vyko nuotolinė NSYSU ir FTMC dvišalė mokslinė konferencija – dirbtuvės. Tuo metu centro steigėjų, Taivaniečių atstovybės Lietuvoje bei mokslo ir puslaidininkių pramonės atstovai surengė pasitarimą – diskusiją. Buvo aptartos jungtinių dvišalių mokslinių pajėgų veiklų gairės, galimybės, koordinavimas; bendri būsimi projektai, mokslo ir verslo bendruomenių įsitraukimas, pagalba ir atsakomybės, kuriant puslaidininkių ekosistemą.

Pranešimą paskelbė: Rūta Stalionytė, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą