Įvairenybės,  Savigyna, saugumas

Europos Parlamentas sugriežtino sprogmenų pardavimo taisykles

Antradienį Europos Parlamento patvirtintos griežtesnės prekybos sprogstamosiomis medžiagomis taisyklės sumažins terorizmo pavojų. Norintys įsigyti didesnį kiekį tokių medžiagų pirkėjai turės gauti licenciją.

Daugelyje teroro išpuolių, kaip antai pernai Norvegijoje, buvo panaudoti sprogstamieji užtaisai iš plačiai prieinamų cheminių medžiagų, kurių esama, pavyzdžiui, trąšose ar baseinų valymo tabletėse. Dalis ES valstybių riboja tokių medžiagų pardavimą, o kitose jų galima įsigyti laisvai. „Turime užtikrinti, kad valstybių įstatymų skirtumai nepalengvintų galimybės įsigyti tam tikras kurias medžiagas. Juk bendra kova su terorizmu turi remtis tomis pačiomis taisyklėmis visose ES šalyse“, – pažymi Europos Parlamento pranešėjas Jan Mulder (Liberalai ir demokratai, Nyderlandai).

Naujosios taisyklės apribos privačių naudotojų priėjimą prie tokio cheminių medžiagų kiekio, kuris leistų pagaminti savadarbį sprogmenį. Atitinkamas tam tikros koncentracijos medžiagas bus galima įsigyti tik su licencija. Trims cheminėms medžiagoms, naudojamoms trąšose ar baseinų valyme – vandenilio peroksidui, nitrometanui ir nitrato rūgščiai – licencijos nereikės, tačiau pardavėjas turės registruoti jų pardavimo atvejus. Taisyklėse taip pat nurodomos cheminės medžiagos, kurių pardavimas neribojamas, tačiau jų pardavėjai privalės pranešti kontrolės institucijoms apie įtartinus sandorius.

Naujajam reglamentui, dėl kurio jau sutarta su ES Taryba, pritarė 595 EP nariai, nepritarė 12, o susilaikė 14. Jam įsigaliojus, valstybės turės 18 mėn. pasirengti jo taikymui bei trejus metus – cheminių medžiagų pirkimo licencijavimui. Europos Komisija taip pat turės įvertinti, ar reikia dar labiau suderinti prekybos sprogstamosiomis medžiagomis taisykles ES šalyse.

Europos Parlamentas sugriežtino reikalavimus motociklams

Apie 16 proc. mirtinų avarijų Europos keliuose įvyksta su mopedais ir motociklais, nors jie sudaro tik apie 2 proc. viso kelių transporto. Antradienį Europos Parlamentas patvirtino griežtesnius saugos ir taršos reikalavimus naujiems motociklams bei mopedams.

Nuo 2016 m. visuose naujuose motocikluose, kurių variklio tūris viršija 125 cm3, turės būti sumontuota stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Mažiau galinguose motocikluose ir mopeduose bus leidžiama montuoti arba antiblokavimo, arba kombinuotą stabdžių sistemą. Iki 2019 m. pabaigos Europos Komisija turės išanalizuoti, ar būtų tikslinga įpareigoti montuoti stabdžių antiblokavimo sistemą visuose motocikluose.

EP taip pat pritarė reikalavimui užvedus variklį automatiškai įsijungti šviesoms. Tai padidins transporto priemonės ir vairuotojo matomumą kelyje.

Europarlamentarai sugriežtino ir motociklų bei mopedų taršos reikalavimus. Nuo 2016 m. motociklams, o nuo 2017 m. ir mopedams bus taikomas Euro 4 išmetamų teršalų ribos, o nuo 2020 m. visoms šioms transporto priemonėms bus taikomos dar griežtesnės Euro 5 išmetamų teršalų ribos.

Naujajam reglamentui, dėl kurio jau sutarta su ES Taryba, pritarė 643 EP nariai, nepritarė 16, o susilaikė 18. Jis bus taikomas nuo 2016 m. parduodamoms dviratėms ir triratėms transporto priemonėms, taip pat keturračiams motociklams.

EP ragina geriau apsaugoti vaikus nuo interneto pavojų

Antradienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina geriau apsaugoti vaikus nuo interneto keliamų pavojų, taip pat kuo anksčiau mokyti vaikus kritiškai vertinti žiniasklaidos ir interneto turinį. Europarlamentarai atkreipia dėmesį, kad kai kuriose ES valstybėse pernelyg lėtai šalinami vaikų pornografijos tinklalapiai.

Nors internetas suteikia daugybę naujų galimybių, jis gali kelti pavojų vaikams dėl pornografijos, smurto, priekabiavimo, viliojimo, galimybės gauti netinkamų prekių ir paslaugų, agresyvios ar klaidinančios reklamos, taip pat sukčiavimo, pažymi EP. Neseniai atlikta apklausa parodė, jog beveik 15 proc. 10–17 metų amžiaus nepilnamečių interneto vartotojų yra gavę seksualinių pasiūlymų, o 34 proc. iš jų susidūrė su seksualine medžiaga, kurios neieškojo.

Europarlamentarai primygtinai ragina ES valstybes sklandžiai ir laiku perkelti ir įgyvendinti 2011 m. ES direktyvą dėl kovos su lytine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija. Europos Komisija raginama atsiskaityti apie tai, kaip valstybės į savo teisę perkelia šios direktyvos nuostata apie baudžiamąją atsakomybę už vaikų viliojimą internetu.

Europarlamentarai atkreipia dėmesį, kad kai kuriose ES valstybėse pernelyg lėtai šalinami vaikų pornografijos tinklalapiai. Savo ruožtu jie ragina stiprinti šios srities ES bendradarbiavimą su užsienio šalimis. Europarlamentarai ragina valstybes steigti karštąsias linijas, skirtas pranešti apie neteisėtą turinį bei elgesį, taip pat numatyti nepilnamečiams skirto skaitmeninio turinio klasifikavimą pagal amžių ir plėtoti atitinkamas technologijas, bendradarbiaujant su operatoriais. EP nariai apgailestauja, kad nesilaikoma 2009 m. vasario 9 d. Europos Komisijos ir 17 socialinių tinklaviečių, įskaitant „Facebook“ ir „Myspace“, pasirašyto pakto, pagal kurį skatinama nepilnamečių apsauga ir saugumas internete.

Siekiant pratinti vaikus ir paauglius kritiškai vertinti informaciją, be galo svarbu kuo anksčiau pradėti mokyti vaikus sąmoningai naudotis žiniasklaida ir internetu, įsitikinę europarlamentarai. Jie ragina valstybes įtraukti šį dalyką į mokymo programas, taip pat rengti atitinkamus mokymus pedagogams.

Savo ruožtu Parlamentas primygtinai ragina Europos Komisiją pasiūlyti priemonių apsaugoti vaikus nuo agresyvios ar klaidinančios televizijos bei interneto reklamos. Ypatingą dėmesį siūloma skirti alkoholio ir kitų žalingų medžiagų reklamos ribojimui.

Stipresnė ES turi būti labiau atskaitinga piliečiams, pažymi EP

Stiprėjant ES ekonominės ir pinigų politikos galioms, turi didėti jos demokratinė atskaitomybė bei Europos Parlamento vaidmuo, antradienį priimtoje rezoliucijoje pažymi europarlamentarai.

„Tarpvyriausybinis metodas pasiekė savo ribas ir nebėra gerai pritaikytas demokratiniam ir veiksmingam sprendimų priėmimo procesui XXI a., todėl reikia skubiai pereiti prie iš tiesų federacinės Europos“, – pažymi Europos Parlamentas.

Europarlamentarai pritaria siūlymui sustiprinti už ekonomiką ir pinigų reikalus atsakingo Europos Komisijos nario vaidmenį, o kartu ragina sustiprinti jo atskaitomybę Europos Parlamentui. Turėtų būti įsteigtas ir Europos iždas, kuriam vadovautų Europos finansų ministras, asmeniškai atskaitingas Parlamentui, sakoma rezoliucijoje. Parlamentas taip pat turėtų tvirtinti ES bankų priežiūros mechanizmo valdybos ir Europos stabilumo mechanizmų pirmininkus, priduria EP nariai.

Savo ruožtu raginama suteikti daugiau atsakomybės ir valstybių parlamentams – pavyzdžiui, rengiant šalių fiskalinės politikos ir ekonomikos reformų planus, kurie vėliau turės būti pateikti Europos Komisijai.

EP nariai pripažįsta, kad norint sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą bei sustiprinti jos demokratinį teisėtumą, reikės pakeisti ES sutartis, o Europos pinigų sąjungos valdymą įtraukti į Sąjungos institucijų sistemą. Vis dėlto, europarlamentarų įsitikinimu, nemažai erdvės kovoti su krize yra ir dabartinių ES taisyklių rėmuose. Europos Komisija kviečiama pateikti neatidėliotinų teisės aktų projektų, sąrašą. Tarp tokių, EP narių manymu, turėtų būti teisės aktai dėl glaudesnio bendradarbiavimo mokesčių srityje, Europos socialinio pakto, taip pat nuosavų ES biudžeto išteklių reformos.

Ši Marianne Thyssen (Europos liaudies partija, Belgija) parengta rezoliucija, kuriai pritarė 482 EP nariai, nepritarė 160, o susilaikė 35, prisidės prie ruošiamo veiksmų plano, skirto pasirengti ekonominės ir pinigų sąjungos sustiprinimui. Jį bendrai rengia Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Europos centrinio banko ir Eurogrupės pirmininkai.

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą