Gamta ir gyvūnai

Ekologinės gamybos sertifikavimo įstaiga laukia naujų pareiškėjų

Pakeitus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles, nuo šiol paramą galės gauti visi ekologiškai ūkininkaujantieji. Sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ šiemet naujai įsitrauksiantiems į ekologinę gamybą akcentuoja keletą svarbių dalykų.

Susipažinti su teisės aktais, deklaruoti pasėlius ir pateikti dokumentus

Pirmiausia ketinantys užsiimti ekologine gamyba turėtų susipažinti su pagrindiniais teisės aktais: nacionalinėmis Ekologinio žemės ūkio taisyklėmis, ES reglamentais (Tarybos reglamentas Nr. 834/2007, Komisijos reglamentas Nr. 889/2008) bei kitais. Vertėtų pasidomėti ir nuo 2022 m. sausio 1 d. pradedamu taikyti nauju ES reglamentu, pakeisiančiu visus šiuo metu galiojančius teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2018/848).

Iki birželio 7 d. būtina „Ekoagros“ pateikti prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą ir ekologinės gamybos ūkio pirminio įvertinimo anketą (formas rasite įstaigos interneto svetainės skyrelyje „Formos“). Šie dokumentai pildomi tik pirmaisiais sertifikavimo metais ar naujai registruojant gamybą. Taip pat iki šios datos reikia užpildyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką (deklaruoti pasėlius).

Patikros, privalomi mokymai ir kiti svarbūs dalykai

Sertifikavimo įstaiga kasmetines augalininkystės, gyvulininkystės pirminės ekologinės gamybos ūkių patikras atlieka iki einamųjų metų spalio 15 d.

Ekologinės gamybos ūkio subjektas turi nuolat tvarkyti buhalterinę apskaitą ir saugoti sąskaitas. Ūkiuose turi būti reguliariai pildomas Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas, kurio formą tvirtina žemės ūkio ministras.  

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę, privalo iki spalio 15 d. baigti mokymus pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų programą arba gauti turimo išsimokslinimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytajam. Dėl išsamesnės informacijos reikia kreiptis į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą.

Ekologinėje gamyboje gali būti naudojamos tik Komisijos reglamento Nr. 889/2008 I priede nurodytos trąšos bei dirvos gerinimo priemonės ir tik II priede nurodyti produktai, skirti apsisaugoti nuo kenkėjų ir ligų. Leistinų ekologinėje gamyboje pagalbinių medžiagų sąrašas skelbiamas Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Taip pat skatiname naudotis pareiškėjų laiką taupančia Nacionalinės mokėjimo agentūros sukurta mobiliąja programėle NMA agro“ – ja galima sertifikavimo įstaigai pranešti apie tam tikrą ūkyje atliktą veiklą ir pateikti pagrindžiančias nuotraukas.

O naujiems pareiškėjams bendrauti su sertifikavimo įstaiga bus greičiau, lengviau ir paprasčiau pateikus nustatytos formos rašytinį sutikimą dokumentas ir naujienas gauti el. paštu.   

Daugiau informacijos www.ekoagros.lt

Pranešimą paskelbė: Irma Minskienė, VŠĮ „Ekoagros“

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą