Studijos - Karjera

Didelė fiziškai neaktyvių žmonių dalis Lietuvoje kelia nerimą: MRU mokslininkai ir SAM telkia jėgas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkai kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dalyvauja Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srities COST (European Cooperation in Science and Technology) veikloje „Gyventojų fizinį aktyvumą lemiantys aplinkos veiksniai“. Šia veikla bus sukurtas tvarus 34 šalių tarptautinis mokslininkų ir politikos formuotojų tinklas, kuris padės nustatyti ir geriau suprasti veiksnius, darančius didžiausią įtaką gyventojų dalyvavimui arba nedalyvavimui fizinėje veikloje. 

Fizinis neaktyvumas – didina rizikas

Didelė fiziškai neaktyvių žmonių dalis pasaulyje kelia nerimą: 46% Europos Sąjungos piliečių (51% Lietuvos gyventojų) niekada nesimankština ir nesportuoja, 81% pasaulio vaikų (ir apie 90% Lietuvos vaikų) nepasiekia Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamų kasdienio judėjimo apimčių.

Mūsų šalyje nepakankamai aktyvių suaugusių gyventojų dalis sudaro net 51% gyventojų, tai valstybei vidutiniškai kainuoja apie 300 mln. eurų, o lėtinės neinfekcinės ligos – širdies ir kraujagyslių sistemos ligos bei antrojo tipo cukrinis diabetas – vienos dažniausių ligų, kurių atsiradimui didelę įtaką daro pasyvus žmogaus gyvenimo būdas ir kurios yra viena pagrindinių mirtingumo priežasčių. Todėl labai svarbu išsiaiškinti, kokie veiksniai galėtų padidinti gyventojų įsitraukimą į sveikatą stiprinančias fizinio aktyvumo ir sporto veiklas, taip siekiant taupyti sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos išlaidas bei gerinant žmonių gyvenimo kokybę.    

Mokslininkai ir ministerija telkia jėgas 

Kartu su MRU mokslininkais prof. dr. Vilma Čingiene ir dr. Mantu Diliu vykdomame tarptautiniame projekte numatyta, kad per ketverius metus bus nustatyti fiziniam aktyvumui darantys įtaką veiksniai šeimoje, namuose, mokykloje, darbovietėje, Trečiojo amžiaus universiteto mokymosi aplinkoje, vyresnio amžiaus žmonių bendruomenėse, socialinę atskirtį patiriančių asmenų bei bedarbių aplinkoje. Bus sukurtas daugiadalykinis Europos esamų ir jaunųjų tyrėjų tinklas, parengta standartizuota ir fizinį aktyvumą lemiančių veiksnių nustatymo priemonė bei nuolat veikianti duomenų bazė. Siekiama sukurti tvarią Europos mokslinių tyrimų derinimo ir įgyvendinimo strategiją. Europos Tarybos 2013 m. rekomendacijoje dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo įvairiuose sektoriuose, numatytas fizinį gyventojų aktyvumą lemiančių veiksnių pažinimas ir valdymas, grindžiamas glaudžiu horizontaliuoju tarpsektoriniu bendradarbiavimu.

Projekto rezulatai prisidės prie Lietuvos sveikatos politikos formavimo

Įgyvendintų  projekto veiklų rezultatai bus aktualūs sveikatos, sporto, aplinkos, socialinės srities, transporto, švietimo ir kituose sektoriuose tiek politikos formavimo lygmeniu, tiek nevyriausybiniame bei privačiame sektoriuje veikiančioms suinteresuotųjų grupėms, nes leis geriau pažinti fizinį aktyvumą lemiančius veiksnius, išryškins esamus trukdžius bei sudarys sąlygas tarptautiniu lygiu, naudojantis sukurtu tyrėjų bei mokslininkų tinklu, ieškoti būdų pagal savo srities kompetenciją sudaryti kuo palankesnę aplinką ir sąlygas fiziniam aktyvumui.

Gauti projekto veiklos rezultatai padės formuoti Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo politiką tarpsektoriniu aspektu ir prisidės prie Lietuvos sveikatos strategijoje keliamo strateginio tikslo – ilgesnės ir sveikesnės Lietuvos žmonių gyvenimo trukmės.

Pranešimą paskelbė: Vaidotas Norkus, Mykolo Romerio universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą