Studijos - Karjera

ATHENA aljanso narių susitikimas: pasirašyta konsorciumo sutartis

Prancūzijos pirmininkavimo Europos Sąjungai (ES) renginių kontekste vasario 28 d. Orleano universiteto tarptautiniame tyrimų centre „Dupanloup“ įvyko apskritojo stalo diskusija „Europos universitetų iniciatyva – nuo Europos politikos iki praktikos vietoje: pažangios integracijos sprendimai“, kurios metu buvo aptarta Europos universitetų aljansų ateitis, iššūkiai bei jų sprendimų būdai.

Prie diskusijos prisidėjo Europos Komisijos Švietimo, jaunimo ir kultūros generalinio direktorato skyriaus, atsakingo už aukštojo mokslo politiką ir programas vadovės pavaduotoja Tine Delva, Prancūzijos aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų ministerijos aukštojo mokslo generalinė direktorė Anne-Sophie Barthez, Prancūzijos-Vokietijos universiteto prezidentas Philippe Gréciano, EUA inovacijų ekosistemų ekspertų grupės pirmininkas Peteris Haring Bolívar, Mariboro universiteto rektorius Zdravko Kačič, Portugalijos aukštojo mokslo programų vertinimo ir akreditavimo agentūros administracinės tarybos atstovė Teresa Restivo.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) rektorius prof. Romualdas Kliukas renginyje kalbėjo apie universitetų vaidmenį siekiant taikos ir išreiškė solidarumą su Ukrainos universitetais.

Europos universitetai – viena esminių ES iniciatyvų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityje. Jos tikslas – didinti Europos universitetų atvirumą, patrauklumą bei tarptautinį konkurencingumą. Europos universitetų aljansų, vienijančių nuo 5 iki 8 aukštojo mokslo institucijų skirtinguose Europos regionuose misija – kurti ir išbandyti naujus bendradarbiavimo modelius Europos aukštojo mokslo erdvėje, padėti pamatus ateities universitetams. Tikimasi, kad aljansai paskatins reikšmingą universitetų transformaciją, paliečiančią studentus, darbuotojus, visas suinteresuotas šalis bei vietos ir regionų bendruomenes.

Kas yra ATHENA universitetų aljansas?

„Pažangių technologijų aukštojo mokslo tinklo aljansas“ (angl. Advanced Technology Higher Education Network Alliance) – ATHENA, Europos universitetų aljansas 2020 m. suvienijo Porto politechnikos institutą (Portugalija), Orleano (Prancūzija), Zygeno (Vokietija), Mariboro (Slovėnija), VILNIUS TECH (Lietuva), Niccolò Cusano (Italija) ir Graikijos Viduržemio jūros universitetus (Graikija).

ATHENA partneriai siekia koncentruoti jėgas bendrų mokslo ir studijų klasterių kūrimui, veiksmingiau bendradarbiauti su verslu žinių ir technologijų perdavimo srityje, suteikti aukštos kokybės tarptautinį aukštąjį išsilavinimą absolventams, sukurti patrauklų studijų pasiūlos portfelį tarptautiniams mainams, o taip pat – laipsnio siekiantiems užsienio studentams pritraukti.

Didžiausias ATHENA aljanso dėmesys skiriamas informacinės technologijos ir elektronikos inžinerijos sričiai bei skaitmeninei visuomenės transformacijai, atveriančiai naujas galimybes ne tik daugiau nei 120 tūkst. studentų ir 10 tūkst. aljanso darbuotojų, vietos bendruomenėms, šalies ir tarptautiniams partneriams.

Susitiko metu ATHENA aljanso universitetų rektoriai pasirašė konsorciumo sutartį, kuri patvirtino partnerių ketinimą drauge siekti ambicingų Europos universiteto iniciatyvos tikslų.

ATHENA nauda Lietuvos universitetams

Iš aljansų tikimasi poveikio nacionalinėms sistemoms: studijų reglamentavimui, naujų studijų formų kūrimui. VILNIUS TECH labai svarbu dalyvauti šiuose pokyčiuose, būti vedančia jėga, inicijuoti permainas. Lietuvoje net penki universitetai yra Europos universitetų iniciatyvos dalyviai ir jau dabar dirba kartu: kartu rengia pasiūlymus teisinės bazės pakeitimams, teikia siūlymus dėl tarpkryptinių studijų įteisinimo, mikrokreditų, jungtinių studijų programų ir jungtinių laipsnio, ypač jungtinės doktorantūros programų . Tai yra toks proveržio ir eksperimento laukas, kuris universitetui labai įdomus. VILNIUS TECH visuomet siekia būti tarp tų, kurie yra pirmieji, kurie kuria ir išbando pokyčius.

„Nacionaliniu lygmeniu mums labai svarbu turėti lankstumo, kuris reikalingas, norint derinti skirtingų partnerių sukurtą turinį ir labai skirtingas mokymosi formas. Kalbu apie jungtines studijų programas, dvigubo laipsnio diplomus, studijų rezultatų, įgytų kitose institucijose, lankstesnį pripažinimą. ATHENA veikia visose pagrindinėse universiteto veiklos srityse: studijose, moksle ir bendradarbiavime su visuomene ir verslu. Pastaroji veikla tiesiogiai siejasi ir su socialinių bei technologinių inovacijų kūrimu. Taigi, visos šios kryptys VILNIUS TECH yra svarbios“, – dėmesį atkreipia doc. dr. Asta Radzevičienė, ATHENA aljanso koordinatorė.

Ji pabrėžia, kad po trejų metų, pasibaigus pirmajai, bandomajai, fazei, ATHENA aljansas toliau veiks turėdamas svarbias vienijančias veiklas ir tvarų finansinį pagrindą. Numatoma, kad prie aljanso prisijungs dar du nauji partneriai, atsinešdami į ATHENA savo kompetenciją. Plėtros galima tikėtis per naujai pradėtus Horizonto, „Erasmus+“ ir kitų programų projektus – šiuo metu aljanso partneriai dirba kartu ir teikia projektų paraiškas. Šios iniciatyvos ir idėjos turėtų sukurti ATHENA tvarumą.

Daugiau informacijos apie ATHENA projektą:

https://athena.um.si/seminar/

http://www.athena-uni.eu/ 

https://twitter.com/athena_europe/ 

https://www.facebook.com/athena.university/

Pranešimą paskelbė: Neda Černiauskaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą